Honda Civic: Łańcuchy na koła

Honda Civic –> Przeglądy i obstuga –> Opony –> Łańcuchy na koła

Łańcuchy winny być używane wyłącznie w nagłych przypadkach, względnie jeśli ich stosowanie w pewnym rejonie jest wymagane przepisami.

Łańcuchy należy zakładać na przednie koła. Prowadząc samochód z łańcuchami na kołach po nawierzchniach śniegowych lub lodowych należy zachować szczególną ostrożność. Reakcje samochodu mogą być bardziej niespodziewane niż podczas prowadzenia samochodu na dobrej jakości oponach zimowych bez łańcuchów.

Niektóre rodzaje łańcuchów mogą spowodować uszkodzenia opon, tarcz kół, zawieszenia i nadwozia. Należy dobierać wyłącznie łańcuchy składające się z drobnych ogniw, zapewniające dostateczną przestrzeń pomiędzy kołem a innymi częściami samochodu wewnątrz nadkola. Przestrzegać instrukcji montażu łańcuchów oraz innych zaleceń producenta. Przed nabyciem łańcuchów na koła należy skonsultować się z ASO Honda.

po założeniu łańcuchów, na drodze pokrytej śniegiem lub lodem, nie należy przekraczać szybkości 30 km/h. Aby uniknąć zużycia opon i łańcuchów, unikać jazdy na nawierzchniach bez śniegu i lodu.

(Modele europejskie)

Stosować tylko łańcuchy typu jak poniżej lub ich odpowiedniki.

Modele europejskie


*: Po wymianie standardowych opon 185/70R14 na opcjonalne 195/60R15 nie jest możliwe zamontowanie żadnego typu łańcucha na opony.

  Opony zimowe

  Ze względu na ograniczoną przydatność opon letnich do jazdy w warunkach zimowych, zaleca się stosowanie opon zimowych (opony typu M + S) do jazdy po dr ...

  Światła

  Działanie świateł zewnętrznych samochodu należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Przepalona żarówka może spowodować ...

  Zobacz tez:

  System kontroli emisji ze skrzyni korbowej
  Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez wydmuchiwane gazy wydzielające się ze skrzyni korbowej stosuje się odpowiedni układ odpowietrzania skrzyni korbowej. System ten dostarcza świeże przefiltrowane powietrze do skrzyni kor ...

  Menu trybu USB
  W trybie tym, będziesz mieć dostęp do funkcji Info, Random, Repeat, Copy i List. (Informacje, Odtwarzanie losowe, Powtórz, Kopiowanie i Lista). Info (Informacje) Naciśnij przycisk , aby wyświetlić szczegóły na temat aktualnego pliku. U ...

  Konserwacja podwozia
  Materiały powodujące korozję stosowane do usuwania śniegu i lodu oraz do kontroli zapylenia mogą gromadzić się na podwoziu. Jeśli nie usunie się ich w odpowiednim czasie, może nastąpić przyśpieszona korozja części podwoz ...

  Categorie