Honda Civic: Jak posługiwać się układem

Poniżej opisano, jak najefektywniej wykorzystać układ do przewietrzania, chłodzenia, osuszania, odmrażania i ogrzewania.

Ogrzewanie lub klimatyzacja działa pod warunkiem, że silnik samochodu jest włączony. Układ ogrzewania pobiera ciepło z układu chłodzenia silnika. W przypadku, gdy silnik nie zdążył się jeszcze nagrzać, musi upłynąć kilka minut, zanim z nawiewów popłynie ciepłe powietrze.

Działanie klimatyzacji nie zależy od temperatury silnika.

Zaleca się, aby układ na stałe był w pozycji pobieranie powietrza z zewnątrz, prawie we wszystkich warunkach.

Praca układu w obiegu zamkniętym pozwala na szybsze schłodzenie lub ogrzanie wnętrza, chroni także wnętrze samochodu przed dymem i kurzem napływającym z zewnątrz samochodu. Praca w obiegu zamkniętym, zwłaszcza przy wyłączonej klimatyzacji, może doprowadzić do zaparowania okien. Wskazane jest wyłączenie recyrkulacji, gdy tylko temperatura we wnętrzu osiągnie wymagany poziom lub gdy ustąpi zadymienie lub zapylenie na zewnątrz samochodu.

Powietrze do układu dostaję się otworami zewnętrznymi pod przednią szybą. Należy utrzymywać drożność tych otworów, usuwając nagromadzone liście i inne zanieczyszczenia.

Wentylacja

Samochód wyposażono w układ przewietrzania posiadający nawiewy i wyciągi powietrza. Powietrze dostaje się do wnętrza, przepływa wewnątrz samochodu, a następnie wydostaje się na zewnątrz przez wyciągi w pobliżu pokrywy bagażnika.

 1. Pokrętło regulacji temperatury ustawić w skrajnym lewym położeniu.

  Upewnić się, że klimatyzacja jest wyłączona.

 2.  Ustawić i pobieranie
  powietrza z zewnątrz.
 3.  Ustawić wymagane obroty dmuchawy.

W celu obniżenia temperatury z A/C: (niektóre wersje)

 1.  Włączyć klimatyzację naciskając wyłącznik A/C. Lampka w przycisku A/C powinna się zaświecić gdy dmuchawa jest włączona.
 2.  Upewnić się czy pokrętło temperatury jest w maksymalnym lewym położeniu.
 3. Ustawić

 4.  Gdy powietrze na zewnątrz jest wilgotne, włączyć recyrkulację. Przy suchym powietrzu, włączyć pobieranie powietrza z zewnątrz.
 5.  Ustawić wymagane obroty dmuchawy.

Podczas parkowania samochodu w słońcu. jego wnętrze znacznie się nagrzewa. W celu obniżenia temperatury we wnętrzu samochodu tak szybko, jak to możliwe, należy:

 1. Uruchomić silnik.
 2.  Włączyć klimatyzację naciskając wyłącznik A/C. Upewnić się, ze pokrętło regulacji temperatury jest w skrainie lewym położeniu.
 3.  Pokretłem dmuchawy ustawić maksymalny wydatek powietrza.
 4. Otworzyć nieco szyby w drzwiach, ustawie pobieranie powietrza z zewnątrz i obrócić pokrętło kierunku nawiewu w pozycję .

Gdy temperatura we wnętrzu osiągnie wynagany poziom, należy zamknąć okna i dostosować pozostałe parametr.

nawiewu do indywidualnych urymagań.

W celu obniżenia temperatury z A/C


Pracująca klimatyzacja powoduje dodatkowe obciążenie silnika samochodu.

Należy obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego  Jeśli wskazówka zbliży się do czerwonego pola, to należy wyłączyć klimatyzację i poczekać, aż wskazówka temperatury płynu chłodzącego wróci do normalnego poziomu.

Ogrzewanie

W celu ogrzania wnętrza samochodu należy:

 1.  Uruchomić silnik.
 2.  Pokrętło kierunku nawiewu ustawić w pozycji oraz włączyć
  pobieranie powietrza z zewnątrz.
 3.  Pokrętło dmuchawy ustawić w wybranym położeniu.
 4.  Temperaturę nadmuchiwanego powietrza dobrać do indywidualnych wymagań za pomocą pokrętła regulacji temperatury.

Ogrzewanie i osuszanie powietrza z użyciem klimatyzacji (niektóre wersje)

Klimatyzacja nie tylko chłodzi powietrze, ale także usuwa z niego wilgoć.

Używając ogrzewania i klimatyzacji jednocześnie można podgrzewać i osuszać powietrze we wnętrzu samochodu. W tym celu należy:

 1.  Uruchomić silnik i dmuchawę.
 2.  Włączyć klimatyzację.
 3.  Pokrętło kierunku nawiewu ustawić w pozycji oraz włączyć
  pobieranie powietrza z zewnątrz.
 4.  Temperaturę nadmuchiwanego powietrza dobrać do indywidualnych wymagań za pomocą pokrętła regulacji temperatury.

Ogrzewanie i osuszanie powietrza przy użyciu klimatyzacji można stosować, gdy temperatura otoczenia przekracza 0C.

Usuwanie zamglenia i szronu

W celu usunięcia zamglenia wewnętrznej powierzchni szyb należy:

 1.  Włączyć wentylator dmuchawy .
 2.  Włączyć klimatyzację (niektóre wersje).
 3.  Wybrać i dostarczanie
  powietrza z zewnątrz.
 4.  Temperaturę nadmuchiwanego powietrza należy ustawić za pomocą pokrętła regulacji temperatury tak.

  by była ona jak najwyższa.

 5.  W celu usunięcia zamglenia tylnej szyby należy włączyć jej ogrzewanie,

By usunąć szron lub lód z zewnętrznej strony szyby przedniej i szyb bocznych, nagromadzone w czasie postoju samochodu, należy:

 1. Uruchomić silnik.
 2.  Wybrać i dostarczanie
  powietrza z zewnątrz.
 3. Włączyć maksymalne obroty wentylatora dmuchawy i ustawić pokrętło regulacji temperatury na maksimum.

Jeśli chcemy usunąć oblodzenie zewnętrzne szyb (przy bardzo mroźnej pogodzie) w jak najkrótszym czasie, to należy włączyć zamknięty obieg powietrza (recyrkulację). Gdy oblodzenie zacznie ustępować, należy włączyć pobieranie powietrza z zewnątrz, by uniknąć zawilgocenia wewnętrznej strony szyb.

Usuwanie zamglenia i szronu


Ustawienie pokręteł i przycisków sterowania tak, jak opisano to powyżej, pozwoli skierować dostępny strumień podgrzanego powietrza niemal w całości do nawiewów skierowanych na szybę przednią i szyby boczne. Im wyższa będzie temperatura silnika, tym wyższa będzie temperatura wydostającego się z nawiewów powietrza, a usunięcie oblodzenia będzie trwało krócej. Sprawność odladzania można jeszcze podwyższyć zamykając nawiewy boczne za pomocą umieszczonych obok nich pokręteł.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozpoczynać jazdy, zanim z szyb nie zostanie usunięty cały lód i mgła.

  Funkcje urządzeń sterowania

  Pokrętło dmuchawy Obrót tego pokrętła w prawo powoduje zwiększenie prędkości silnika dmuchawy, a przez to zwiększa się w ...

  Wyłączenie układu

  Jeżeli chcemy chwilowo wyłączyć cały układ, to należy obrócić pokrętła dmuchawy i regulacji temperatury w skrajne lewe p ...

  Zobacz tez:

  Zamocowanie fotelika dziecięcego samochodowym pasem bezpieczeństwa
  Fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy - dla niemowląt i małych dzieci Umieścić fotelik na tylnym siedzeniu samochodu w pozycji tyłem do kierunku jazdy. Przełożyć pas bezpieczeństwa w odpowiedni sposób wokół fot ...

  Systemy wspomagania kierowcy
  Ostrzeżenie Zadaniem systemów wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go. Podczas jazdy pełna odpowiedzialność spoczywa na kierowcy. Korzystając z systemów wspomagania kier ...

  Przykrycie części bagażowej
  Przykrycie przestrzeni bagażowej służy do zakrycia przedmiotów znajdujących się w bagażniku. Przykrycie przestrzeni bagażowej będzie podnoszone do góry, kiedy otwiera się tylną pokrywę samochodu. Odłącz pasek ...

  Categorie