Honda Civic: Funkcje urządzeń sterowania

Funkcje urządzeń sterowania


Pokrętło dmuchawy

Obrót tego pokrętła w prawo powoduje zwiększenie prędkości silnika dmuchawy, a przez to zwiększa się wydatek powietrza dostarczanego do wnętrza samochodu.

Pokrętło regulacji temperatury

Obrót pokrętła temperatury w prawo powoduje zwiększenie temperatury powietrza dostarczanego do wnętrza.

Wyłącznik A/C (niektóre wersje)

Wyłącznik ten włącza i wyłącza klimatyzację.

Lampka w wyłączniku informuje o włączonej klimatyzacji.

Wyłącznik ogrzewania szyby tylnej

Wyłącznik ten włącza i wyłącza ogrzewanie szyby tylnej

Wyłącznik recyrkulacji powietrza

Przycisk ten decyduje o źródle, z którego czerpane będzie powietrze dostarczane do wnętrza pojazdu.

Wciśnięcie przycisku i zaświecenie się wskaźnika na przycisku powoduje pobieranie powietrza z wnętrza samochodu i pracę układu przewietrzania w obiegu zamkniętym (recyrkulacja). Powtórne naciśnięcie przycisku i zgaśnięcie wskaźnika sygnalizuje, że powietrze pobierane jest z zewnątrz samochodu (pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz).

Pokrętło kierunku nawiewu

Pokrętło to steruje kierunkiem przepływu powietrza. Pozwala ustalić kierunek z którego będzie dmuchać powietrze.

Powietrze jest dostarczane
ze środkowych i bocznych nawiewów, znajdujących się w desce rozdzielczej.

Powietrze jest dzielone na
nawiewy deski rozdzielczej i nawiewy podłogowe.

Powietrze jest dostarczane
z nawiewów podłogowych.

Powietrze jest dzielone na
nawiewy podłogowe i nawiewy szyby przedniej.

Powietrze jest dostarczane
z nawiewów szyby przedniej

Pokrętło kierunku nawiewu


Regulacje nawiewów

Regulacje nawiewów


Kierunek napływu powietrza z nawiewów bocznych i z nawiewów środkowych jest regulowany.

Pośrodku każdej z kratek tych nawiewów znajduje się klapka służąca do ustawiania kierunku napływu powietrza w pionie i w poziomie.

Regulacje nawiewów


Nawiewy boczne, znajdujące się po bokach deski rozdzielczej, wyposażono w pokrętła służące do ich otwierania i zamykania oraz w klapki do regulacji kierunku napływu powietrza.

Regulacje nawiewów


  Ogrzewanie i chłodzenie

  Prawidłowe używanie układu ogrzewania i chłodzenia powoduje osuszanie powietrza wewnątrz samochodu, podwyższa komfort jazdy i powoduje, że sz ...

  Jak posługiwać się układem

  Poniżej opisano, jak najefektywniej wykorzystać układ do przewietrzania, chłodzenia, osuszania, odmrażania i ogrzewania. Ogrzewanie lub klimatyzacja ...

  Zobacz tez:

  Zablokowywanie zamków
  Nacisnąć przycisk na zewnętrznej klamce dowolnych drzwi. Nastąpi zablokowanie wszystkich drzwi, przestrzeni bagażowej i klapki wlewu paliwa. System blokuje się wtedy, gdy spełniony jest dowolny z poniższych warunków:  Upłyn& ...

  Mocowanie fotelika do przewożenia dzieci w trzypunktowych pasach bezpieczeństwa
  Aby zamocować fotelik do przewożenia dzieci na siedzeniach bocznych lub siedzeniu środkowym należy wykonać następujące czynności: 1. Należy umieścić fotelik do przewożenia dzieci na siedzeniu samochodu, a następnie zapią ...

  Oświetlenie sufitowe
  Lampę oświetlenia sufitowego wyposażono w trójpołożeniowy przełącznik. W położeniu WYŁ (OFF) oświetlenie sufitowe jest wyłączone. Jeśli przełącznik jest w środkowym położeniu, to lampa za ...

  Categorie