Honda Civic: Funkcje urządzeń sterowania

Funkcje urządzeń sterowania


Pokrętło dmuchawy

Obrót tego pokrętła w prawo powoduje zwiększenie prędkości silnika dmuchawy, a przez to zwiększa się wydatek powietrza dostarczanego do wnętrza samochodu.

Pokrętło regulacji temperatury

Obrót pokrętła temperatury w prawo powoduje zwiększenie temperatury powietrza dostarczanego do wnętrza.

Wyłącznik A/C (niektóre wersje)

Wyłącznik ten włącza i wyłącza klimatyzację.

Lampka w wyłączniku informuje o włączonej klimatyzacji.

Wyłącznik ogrzewania szyby tylnej

Wyłącznik ten włącza i wyłącza ogrzewanie szyby tylnej

Wyłącznik recyrkulacji powietrza

Przycisk ten decyduje o źródle, z którego czerpane będzie powietrze dostarczane do wnętrza pojazdu.

Wciśnięcie przycisku i zaświecenie się wskaźnika na przycisku powoduje pobieranie powietrza z wnętrza samochodu i pracę układu przewietrzania w obiegu zamkniętym (recyrkulacja). Powtórne naciśnięcie przycisku i zgaśnięcie wskaźnika sygnalizuje, że powietrze pobierane jest z zewnątrz samochodu (pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz).

Pokrętło kierunku nawiewu

Pokrętło to steruje kierunkiem przepływu powietrza. Pozwala ustalić kierunek z którego będzie dmuchać powietrze.

Powietrze jest dostarczane
ze środkowych i bocznych nawiewów, znajdujących się w desce rozdzielczej.

Powietrze jest dzielone na
nawiewy deski rozdzielczej i nawiewy podłogowe.

Powietrze jest dostarczane
z nawiewów podłogowych.

Powietrze jest dzielone na
nawiewy podłogowe i nawiewy szyby przedniej.

Powietrze jest dostarczane
z nawiewów szyby przedniej

Pokrętło kierunku nawiewu


Regulacje nawiewów

Regulacje nawiewów


Kierunek napływu powietrza z nawiewów bocznych i z nawiewów środkowych jest regulowany.

Pośrodku każdej z kratek tych nawiewów znajduje się klapka służąca do ustawiania kierunku napływu powietrza w pionie i w poziomie.

Regulacje nawiewów


Nawiewy boczne, znajdujące się po bokach deski rozdzielczej, wyposażono w pokrętła służące do ich otwierania i zamykania oraz w klapki do regulacji kierunku napływu powietrza.

Regulacje nawiewów


  Ogrzewanie i chłodzenie

  Prawidłowe używanie układu ogrzewania i chłodzenia powoduje osuszanie powietrza wewnątrz samochodu, podwyższa komfort jazdy i powoduje, że sz ...

  Jak posługiwać się układem

  Poniżej opisano, jak najefektywniej wykorzystać układ do przewietrzania, chłodzenia, osuszania, odmrażania i ogrzewania. Ogrzewanie lub klimatyzacja ...

  Zobacz tez:

  Automatyczna skrzynia biegów
  Poziom oleju w przekładni należy sprawdzać, gdy silnik posiada normalną temperaturę pracy.  Ustawić samochód na równej i płaskiej nawierzchni. Wyłączyć silnik.  Wyjąć z obudowy przekładni miark ...

  Hamulec postojowy
  Opis działania Aby uruchomić hamulec postojowy, należy, naciskając stopą pedał hamulca zasadniczego, pociągnąć do końca dśwignię hamulca postojowego. Aby zwolnić hamulec postojowy, należy lekko pociągną&# ...

  Schowek przedni tablicy rozdzielczej
  Aby otworzyć przedni schowek tablicy rozdzielczej, wciśnij przycisk i schowek otworzy się automatycznie. Po użyciu, zamknij przedni schowek tablicy rozdzielczej. OSTRZEŻENIE W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń podczas wypadku lub nagłego zatrzymania, ...

  Categorie