Honda Civic: Wymiana kola

Honda Civic –> Sytuacje niespodziewane –> Wymiana kola

W przypadku przebicia opony należy samochód zatrzymać w bezpiecznym miejscu w celu dokonania wymiany kola. Wykonanie tej czynności na ruchliwej drodze może być niebezpieczne.

Należy powoli zjechać na pobocze lub parking i tam dokonać wymiany kola.

UWAGA Do podniesienia pojazdu należy użyć fabrycznego podnośnika. Użycie innych podnośników może spowodować uszkodzenie samochodu.

OSTRZEZENIE

Samochód może tatwo stoczyć się z podnośnika, powodując poważne obrażenia osoby, która znajduje się pod samochodem.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń odnośnie wymiany kota.

Nigdy nie wchodzić pod samochód znajdujący się na podnośniku.

 1. Zaparkować samochód na twardym, równym podłożu, z dala od ruchu drogowego. Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu parkowania (P) (A/T) lub luzu (M/T).

  Zaciągnąć hamulec ręczny.

 2. Włączyć światła awaryjne i kluczyk zapłonu ustawić w położeniu BLOKADA (0). Poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu.

Wymiana kola


 1. Otworzyć bagażnik. Podnieść do góry podłogę bagażnika, unosząc ją za pasek.
 2. Wyjąć zestaw narzędzi z koła zapasowego.
 3.  Wyjąć podnośnik z torby narzędzi.
 4. Odkręcić śrubę motylkową i wyjąć koło z bagażnika.
 5.  Podłożyć kliny z obu stron kola znajdującego się po przekątnej od koła wymienianego

Wymiana kola


 1. Otworzyć bagażnik.

  Podnośnik znajduje się w bagażniku za pokrywą po prawej stronie.

  Przekręcić uchwyt i zdjąć pokrywę.

Wymiana kola


 1. Poluzować podnośnik obracając końcówkę podnośnika w lewo, następnie go wyjąć.

Wymiana kola


 1. Podnieść do góry podłogę bagażnika, unosząc ją za pasek. Wyjąć zestaw narzędzi z koła zapasowego.
 2.  Odkręcić śrubę motylkową i wyjąć koło z bagażnika.
 3.  Podłożyć kliny z obu stron koła znajdującego się po przekątnej od koła wymienianego.

Wymiana kola


 1. Poluzować kluczem do kół nakrętki mocujące o 1/2 obrotu.

Wymiana kola


 1. Odnaleźć punkt podparcia podnośnika położony najbliżej wymienianego koła. Oznaczony jest on strzałką umieszczoną od spodu progu.

  Ustawić podnośnik pod punktem podparcia. Obracać korbką podnośnika, aż do momentu zetknięcia się podnośnika z punktem podparcia.

  Sprawdzić, czy występ punktu podparcia wchodzi w gniazdo podnośnika.

Wymiana kola


Wymiana kola


 1. Używając klucza do kół i przedłużacza podnieść samochód tak, aby koło nie dotykało podłoża.

Wymiana kola


Wymiana kola


Wymiana kola


 1. Zdjąć kolo z uszkodzoną oponą.

  Tymczasowo położyć koło na podłożu obok tak, aby zewnętrzna część koła skierowana była do góry. Przy kontakcie zewnętrznej powierzchni koła z podłożem może nastąpić uszkodzenie powierzchni tarczy koła.

Wymiana kola


 1. Przed założeniem koła zapasowego należy wytrzeć szmatą zanieczyszczenia z powierzchni piasty stykającej się z kołem oraz oczyścić przy pomocy szmaty powierzchnię koła stykającą się z piastą. Uważać, bo piasta może być gorąca.

Wymiana kola


 1. Założyć zapasowe koło. Wkręcić nakrętki ręką, a następnie dokręcić nakrętki na krzyż kluczem do kół.

  Nie dokręcać jeszcze nakrętek pełnym momentem.

Wymiana kola


 1. Opuścić samochód i wyjąć podnośnik.

Wymiana kola


Wymiana kola


 1. Dokręcić na krzyż nakrętki mocujące koło. Moment dokręcenia nakrętek należy sprawdzić w najbliższym warsztacie dysponującym kluczem dynamometrycznym.

  Nakrętki koła należy dokręcić momentem: 108 Nm (11 kGm).

Wymiana kola


 1. W niektórych modelach przed schowaniem kola do bagażnika należy wyjąć środkową pokrywę piasty.

Wymiana kola


 1. Umieścić wymienione kolo w bagażniku, stroną zewnętrzną do dolu.
 2. Zamocować kolo dokręcając je śrubą motylkową.
 3. Podnośnik umieścić w uchwycie.

  Przekręcić końcówkę podnośnika aby go zablokować. Schować narzędzia na miejsce

OSTRZEZENIE

Luźne, niezabezpieczone przedmioty mogą w czasie wypadku spowodować poważne obrażenia pasażerów.

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze dokładnie zabezpieczyć koło zapasowe, narzędzia i podnośnik.

Kołpak kola lub pokrywę piasty schować w bagażniku, sprawdzić czy są zabezpieczone przed porysowaniem lub uszkodzeniem.

 1. Zamknąć bagażnik.

  Kolo zapasowe typu "compact"

  Samochód Honda został wyposażony w koło zapasowe typu "compact", które zajmuje znacznie mniej miejsca. Koła tego należy wy ...

  Silnika nie można uruchomić

  Prawidłowe określenie przyczyny trudności z uruchomieniem silnika zależy od odgłosów wydawanych przez układ rozruchowy przy próbie ur ...

  Zobacz tez:

  Zapobieganie zamarzaniu zamków
  Aby nie dopuścić do zamarznięcia zamków, w otwór zamka należy wtrysnąć zatwierdzony płyn rozmrażający lub glicerynę. Jeśli zamek jest pokryty lodem, należy spryskać go zatwierdzonym płynem rozmrażający ...

  Moment dokręcania nakrętek kóła
  Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 9~11 Kgf-m (65~79 funto-stóp) Jeśli dostępne jest urządzenie pomiarowe, należy zdjąć kapturek ochronny wentyla i sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. Jeśli ciśnienie okaże si&# ...

  Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy
  Gdy zaźwieci się lub zacznie migać którakolwiek z lampek ostrzegawczych, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynnoźci. Krótkotrwałe zaźwiecenie się lub miganie lampki niekoniecznie sygnalizuje usterkę. Gdy sytuac ...

  Categorie