Honda Civic: Wymiana płynu chłodzącego

Honda Civic –> Przeglądy i obstuga –> Układ chłodzenia –> Wymiana płynu chłodzącego

Układ chłodzenia powinien być całkowicie opróżniony i napełniony świeżym płynem chłodzącym, stosownie do zaleceń dotyczących eksploatacji i przebiegu samochodu (patrz tabela przeglądów okresowych). Używać wyłącznie oryginalnego płynu chłodzącego Hondy (Honda Ali Season Antifreeze/Coolant Type 2).

Stosowanie innych płynów lub zwykłej wody może spowodować korozję oraz osady w układzie chłodzenia.

Spuszczanie płynu chłodzącego wymaga dostępu do spodniej części samochodu.

Nie dysponując odpowiednią wiedzą i narzędziami, zaleca się przeprowadzanie wymiany w zakładzie specjalistycznym.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Włączyć zapłon. Pokrętło ogrzewania ustawić w położeniu maksymalne ogrzewanie. Wyłączyć zapłon.
 2.  Otworzyć maskę silnika. Sprawdzić czy możliwe jest dotknięcie silnika i chłodnicy.
 3.  Zdjąć korek wlewu chłodnicy.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Poluzować korek spustowy w dolnej części chłodnicy. Płyn chłodzący wypłynie przez otwór w osłonie przeciwbłotnej. Wykręcić śrubę spustową i wymontować podkładkę z bloku silnika.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Aby wymontować zbiornik wyrównawczy w celu wylania płynu chłodzącego najpierw wymontować akumulator.

  Odłączyć przewody od końcówek akumulatora. Najpierw odłączyć przewód bieguna ujemnego (-), następnie bieguna dodatniego (+).

  Odkręcić kluczem śrubę i nakrętkę, wymontować płytkę akumulatora.

  Następnie wyciągnąć dolny koniec wspornika z otworu, wymontować wspornik i osłonę akumulatora.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Wymontować akumulator i jego podstawę.
 2.  Odkręcić śrubę mocującą zbiornik wyrównawczy. Wyjąć zbiornik z trzech spinek. Wymontować zbiornik z uchwytu i wylać płyn.
 3.  Włożyć ponownie zbiornik wyrównawczy na swoje miejsce, przypiąć go spinkami i upewnić się, że dolny zaczep jest w uchwycie. Wkręcić śrubę mocującą.
 4.  Zamontować ponownie podstawę akumulatora, akumulator jego osłonę oraz wspornik i płytkę w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania. Wkręcić śrubę i nakrętkę zabezpieczającą.
 5. Podłączyć przewody od końcówek akumulatora. Najpierw podłączyć przewód do bieguna dodatniego (+), następnie do ujemnego (-).

  Gdy akumulator jest odłączony system audio z zabezpieczeniem przed kradzieżą zostaje samoczynnie zablokowany a ustawienia zegara w systemie audio zostają skasowane. Należy wprowadzić kod systemu audio i ponownie ustawić zegar ( wprowadzanie kodu systemu audio oraz ustawienia zegara w poszczególnych opisach obsługi sytemów audio).

 6. Gdy płyn przestanie wypływać, zakręcić korek spustowy chłodnicy.
 7. Założyć nową podkładkę na śrubę spustową i wkręcić ją w blok silnika.

  Dokręcić momentem: 78 Nm (8 kGm)

Wymiana płynu chłodzącego


 1. 13.Napełnić chłodnicę oryginalnym płynem Honda Ali Season Antifreeze/ Coolant Type 2 do podstawy króćca wlewowego. Ten płyn chłodzący stanowi mieszaninę 50% płynu niezamarzającego i 50% wody i nie wymaga dodatkowego rozcieńczania.

Pojemność układu chłodzenia wynosi:

Modele z 5-cio biegową ręczną skrzynią biegów: 4,0 l
Modele z automatyczną skrzynią biegów: 3,9 l

 1. Uruchomić silnik i rozgrzać go (przez około 30 sek.). Wyłączyć silnik.
 2. Sprawdzić stan płynu w chłodnicy, ewentualnie uzupełnić.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Dolać płynu do zbiornika wyrównawczego do znaku MAX. Zakręcić korek zbiornika.
 2. Założyć korek wlewowy chłodnicy i dokręcić go do pierwszego oporu.
 3. Uruchomić silnik i rozgrzać go (wentylator powinien włączyć się przynajminiej dwa razy). Wyłączyć silnik.
 4. Zdjąć korek chłodnicy. Uzupełnić płyn w chłodnicy do poziomu podstawy króćca wlewowego.
 5. Uruchomić silnik i utrzymywać go na obrotach 1500 obr/min do czasu włączenia chłodnicy. Wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom płynu w chłodnicy i ewentualnie uzupełnić.
 6. Założyć korek chłodnicy i dokręcić go do końca.
 7. Uzupełnić w razie potrzeby płyn w zbiorniku wyrównawczym do poziomu MAX. Założyć korek zbiornika wyrównawczego.

  Uzupełnianie płynu chłodzącego

  Jeśli poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym jest poniżej poziomu MIN należy dolać płynu do poziomu MAX. Sprawdzać szczelnoś& ...

  Spryskiwacze szyby przedniej

  Poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Przy częstym używaniu spryskiwaczy, poziom płynu sprawdzać podcz ...

  Zobacz tez:

  Jazda w złych warunkach atmosferycznych
  Jazda we mgle, w czasie opadów deszczu lub śniegu wymaga dostosowania techniki jazdy do tych warunków. Ograniczona widoczność w połączeniu ze zmniejszoną przyczepnością kól do nawierzchni wymaga zachowania szczególnej os ...

  Aby wyłączyć sterowanie ograniczeniem prędkości, wykonaj jedną z poniższych czynności
  Przesuń dźwignię w górę ( ). Przesuń dźwignię w dół ( ). (Jeżeli przestawisz dźwignię w dół, tempomat włączy się) Wyłącz zapłon. Jeśli naciśniesz przycis ...

  Konserwacja obręczy kół z lekkiego stopu
  Obręcze kół z lekkiego stopu pokryte są przezroczystym preparatem ochronnym. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących zawierających substancje ścierne, środków do polerowania, rozpuszczalników ani sz ...

  Categorie