Honda Civic: Wymiana płynu chłodzącego

Honda Civic –> Przeglądy i obstuga –> Układ chłodzenia –> Wymiana płynu chłodzącego

Układ chłodzenia powinien być całkowicie opróżniony i napełniony świeżym płynem chłodzącym, stosownie do zaleceń dotyczących eksploatacji i przebiegu samochodu (patrz tabela przeglądów okresowych). Używać wyłącznie oryginalnego płynu chłodzącego Hondy (Honda Ali Season Antifreeze/Coolant Type 2).

Stosowanie innych płynów lub zwykłej wody może spowodować korozję oraz osady w układzie chłodzenia.

Spuszczanie płynu chłodzącego wymaga dostępu do spodniej części samochodu.

Nie dysponując odpowiednią wiedzą i narzędziami, zaleca się przeprowadzanie wymiany w zakładzie specjalistycznym.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Włączyć zapłon. Pokrętło ogrzewania ustawić w położeniu maksymalne ogrzewanie. Wyłączyć zapłon.
 2.  Otworzyć maskę silnika. Sprawdzić czy możliwe jest dotknięcie silnika i chłodnicy.
 3.  Zdjąć korek wlewu chłodnicy.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Poluzować korek spustowy w dolnej części chłodnicy. Płyn chłodzący wypłynie przez otwór w osłonie przeciwbłotnej. Wykręcić śrubę spustową i wymontować podkładkę z bloku silnika.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Aby wymontować zbiornik wyrównawczy w celu wylania płynu chłodzącego najpierw wymontować akumulator.

  Odłączyć przewody od końcówek akumulatora. Najpierw odłączyć przewód bieguna ujemnego (-), następnie bieguna dodatniego (+).

  Odkręcić kluczem śrubę i nakrętkę, wymontować płytkę akumulatora.

  Następnie wyciągnąć dolny koniec wspornika z otworu, wymontować wspornik i osłonę akumulatora.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Wymontować akumulator i jego podstawę.
 2.  Odkręcić śrubę mocującą zbiornik wyrównawczy. Wyjąć zbiornik z trzech spinek. Wymontować zbiornik z uchwytu i wylać płyn.
 3.  Włożyć ponownie zbiornik wyrównawczy na swoje miejsce, przypiąć go spinkami i upewnić się, że dolny zaczep jest w uchwycie. Wkręcić śrubę mocującą.
 4.  Zamontować ponownie podstawę akumulatora, akumulator jego osłonę oraz wspornik i płytkę w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania. Wkręcić śrubę i nakrętkę zabezpieczającą.
 5. Podłączyć przewody od końcówek akumulatora. Najpierw podłączyć przewód do bieguna dodatniego (+), następnie do ujemnego (-).

  Gdy akumulator jest odłączony system audio z zabezpieczeniem przed kradzieżą zostaje samoczynnie zablokowany a ustawienia zegara w systemie audio zostają skasowane. Należy wprowadzić kod systemu audio i ponownie ustawić zegar ( wprowadzanie kodu systemu audio oraz ustawienia zegara w poszczególnych opisach obsługi sytemów audio).

 6. Gdy płyn przestanie wypływać, zakręcić korek spustowy chłodnicy.
 7. Założyć nową podkładkę na śrubę spustową i wkręcić ją w blok silnika.

  Dokręcić momentem: 78 Nm (8 kGm)

Wymiana płynu chłodzącego


 1. 13.Napełnić chłodnicę oryginalnym płynem Honda Ali Season Antifreeze/ Coolant Type 2 do podstawy króćca wlewowego. Ten płyn chłodzący stanowi mieszaninę 50% płynu niezamarzającego i 50% wody i nie wymaga dodatkowego rozcieńczania.

Pojemność układu chłodzenia wynosi:

Modele z 5-cio biegową ręczną skrzynią biegów: 4,0 l
Modele z automatyczną skrzynią biegów: 3,9 l

 1. Uruchomić silnik i rozgrzać go (przez około 30 sek.). Wyłączyć silnik.
 2. Sprawdzić stan płynu w chłodnicy, ewentualnie uzupełnić.

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Dolać płynu do zbiornika wyrównawczego do znaku MAX. Zakręcić korek zbiornika.
 2. Założyć korek wlewowy chłodnicy i dokręcić go do pierwszego oporu.
 3. Uruchomić silnik i rozgrzać go (wentylator powinien włączyć się przynajminiej dwa razy). Wyłączyć silnik.
 4. Zdjąć korek chłodnicy. Uzupełnić płyn w chłodnicy do poziomu podstawy króćca wlewowego.
 5. Uruchomić silnik i utrzymywać go na obrotach 1500 obr/min do czasu włączenia chłodnicy. Wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom płynu w chłodnicy i ewentualnie uzupełnić.
 6. Założyć korek chłodnicy i dokręcić go do końca.
 7. Uzupełnić w razie potrzeby płyn w zbiorniku wyrównawczym do poziomu MAX. Założyć korek zbiornika wyrównawczego.

  Uzupełnianie płynu chłodzącego

  Jeśli poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym jest poniżej poziomu MIN należy dolać płynu do poziomu MAX. Sprawdzać szczelnoś& ...

  Spryskiwacze szyby przedniej

  Poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Przy częstym używaniu spryskiwaczy, poziom płynu sprawdzać podcz ...

  Zobacz tez:

  Teleskopowy układ kierowniczy z regulacją kąta pochylenia kolumny kierownicy
  Regulacja pochylenia kierownicy pozwala Państwu dopasować kierownicę przed rozpoczęciem jazdy. Możecie również unieść ją do najwyższej pozycji, w celu zapewnienia większej przestrzeni na nogi podczas opuszczania pojazdu lub wsiadani ...

  Ograniczenie prędkości jazdy
  Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy. Prędkość maksymalną można ustawić przy prędkości ponad 25 km/h do 200 km/h. Kierowca może przyspieszyć do ustawionej prędkoś ...

  Podnośnik i narzędzia
  Podnośnik, dźwignia podnośnika i klucz nasadowy do nakrętek koła znajdują się w bagażniku. Aby dostać się do nich, należy pociągnąć do góry pokrywę bagażnika. (1) Dźwignia podnośnika (2) Pod ...

  Categorie