Honda Civic: Zabezpieczanie małych dzieci

Typ zastosowanego fotelika

Typ zastosowanego fotelika


Dziecko, które może samodzielnie siedzieć i które mieści się w zalecanych przez producenta fotelika limitach wagi i wzrostu, powinno być przewożone w foteliku przodem do kierunku jazdy, w pozycji pionowej.

Z wielu dostępnych fotelików polecamy te z pięciopunktowym pasem zabezpieczającym, jak na rysunku obok.

Zalecamy również, aby dziecko używało fotelika zabezpieczającego tak długo, jak jest to możliwe, aż do osiągnięcia maksymalnej wagi i wzrostu dla danego typu fotelika.

Na podano typy fotelików zalecane w krajach europejskich.

Wybór miejsca umieszczenia fotelika przodem do kierunku jazdy

Najlepszym miejscem dla tego typu fotelika jest umieszczenie go na jednym z siedzeń tylnych.

Umieszczenie fotelika przodem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu chronionym poduszką powietrzną może być niebezpieczne. Gdy przednie siedzenie znajduje się zbyt blisko deski rozdzielczej lub dziecko znajdzie się w jej pobliżu w czasie wypadku, napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć dziecko z wystarczającą siłą, by spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia. W przypadku przewożenia dziecka wymagającego ciągłej uwagi, należy umieścić je z tyłu pod opieką dorosłej osoby.

OSTRZEŻENIE

Umieszczenie fotelika dla dziecka przodem do kierunku jazdy, na miejscu chronionym poduszką powietrzną może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w momencie napełniania poduszki powietrznej.

W przypadku konieczności umieszczenia na przednim siedzeniu fotelika przodem do kierunku jazdy należy zawsze odsunąć siedzenie maksymalnie do tyłu i prawidłowo zabezpieczyć dziecko.

W przypadku konieczności umieszczenia na przednim siedzeniu fotelika przodem do kierunku jazdy należy odsunąć siedzenie maksymalnie do tylu i prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia oraz dokładnie zapiąć dziecko.

Mocowanie fotelika przodem do kierunki jazdy przy pomocy pasa biodroworamieniowego

Aby prawidłowo poprowadzić pas przez fotelik należy postępować wg instrukcji producenta fotelika.

Na podano typy fotelików zalecane w krajach europejskich.

Pas ramieniowo-biodrowy na tylnych siedzeniach posiada mechanizm blokujący, który musi być uaktywniony do zabezpieczenia fotelika.

Niektóre modele posiadają mechnizm blokujący również na przednim siedzeniu pasażera.

Na następnych stronach przedstawiono informacje jak zabezpieczyć fotelik takim pasem bezpieczeństwa.

Niektóre modele Gdy wykorzystywany jest fotelik dziecięcy skonstruowany do mocowania w dolnych uchwytach zapoznać się z instrukcją na.

Mocowanie fotelika przodem do kierunki jazdy przy pomocy pasa biodroworamieniowego


 1. Po wybraniu miejsca umieszczenia fotelika należy poprowadzić pas bezpieczeństwa poprzez fotelik zgodnie z instrukcją jego producenta, następnie wsunąć płytkę do zatrzasku pasa.

Mocowanie fotelika przodem do kierunki jazdy przy pomocy pasa biodroworamieniowego


 1. Aby uaktywnić mechanizm blokujący należy powoli wyciągnąć pas aż do końca, następnie pozwolić na samoczynne zwinięcie się pasa (może być słyszalny klikający odgłos).
 2. Po wciągnięciu pasa, szarpnąć nim.

  Gdy możliwe będzie wyciągnięcie pasa oznacza to, że nie jest zablokowany i trzeba powtórzyć powyższe czynności jeszcze raz.

Mocowanie fotelika przodem do kierunki jazdy przy pomocy pasa biodroworamieniowego


 1. Po potwierdzeniu zablokowania pasa chwycić ramieniową część pasa w okolicy płytki zatrzasku i pociągnąć, likwidując całkowicie luz części biodrowej pasa. Należy pamiętać, że pozostawienie luzu biodrowej części pasa powoduje, że system zabezpieczający dziecko nie będzie bezpieczny.

  Przy usuwaniu luzu pasa może być pomocne naciśnięcie fotelika przy jednoczesnym ciągnięciu za pas.

Mocowanie fotelika przodem do kierunki jazdy przy pomocy pasa biodroworamieniowego


 1. Pociągnąć fotelik mocno do przodi do tyłu i na boki upewniając się, że jest pewnie zamocowany. Gdy stwierdzimy, że fotelik nie jest cias no zapięty należy odpiąć pas, pozwolić mu na wciągnięcie oraz powtórzyć powyższe punkty.

Aby wyłączyć mechanizm blokujący, np. po zdjęciu fotelika, należy odpiąć pas, odprowadzić płytkę zatrzasku do górnego punktu mocowania i pozwolić na samoczynne wciągnięcie pasa.

Samochody bez mechanizmu blokującego pas bezpieczeństwa

Samochody bez mechanizmu blokującego pas bezpieczeństwa


Podczas mocowania fotelika dziecięcego pasem biodrowo-ramieniowym, należy zawsze na pasie bazpieczeństwa stosować klamrę blokującą (patrz str.

53).

Na opisano sposób mocowania fotelika dziecięcego przodem do kierunku jazdy na środku tylnego siedzenia pasem biodrowym.

Mocowanie fotelika przodem do kierunku jazdy przy pomocy pasa biodrowego (Niektóre modele)

Mocowanie fotelika przodem do kierunku jazdy przy pomocy pasa biodrowego


Aby prawidłowo zamocować fotelik na środku tylnego siedzenia przy pomocy pasa biodrowego należy poprowadzić pas mocujący zgodnie z instrukcją producenta fotelika i zapiąć klamrę pasa bezpieczeństwa.

Następnie należy mocno pociągnąć za luźny koniec pasa i usunąć luz (może być pomocne naciśnięcie fotelika kolanem).

Końcową czynnością powinno być pociągnięcie fotelika w różnych kierunkach upewniając się, że jest zamocowany w sposób zapewniający utrzymanie prawidłowej pozycji fotelika. Gdy fotelik jest zbyt luźno zamocowany, należy powtórzyć powyższe czynności.

Posługiwanie się klamrą blokującą

Samochody bez mechanizmu blokującego pas bezpieczeństwa Podczas mocowania fotelika dziecięcego do siedzenia samochodu przy pomocy pasa biodrowo-ramieniowego, należy zawsze stosować klamrę blokującą.

Klamra zapobiega przesuwaniu lub przewróceniu się fotelika.

Klamra blokująca jest zwykle dostarczana wraz z fotelikiem. Jeśli klamry brak, to należy ją zamówić u producenta fotelika lub kupić w sklepie sprzedającym foteliki.

W przypadku konieczności umieszczenia na przednim siedzeniu fotelika przodem do kierunku jazdy należy odsunąć siedzenie maksymalnie do tylu i prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia oraz dokładnie zapiąć dziecko

Klamrę blokującą należy instalować w następujący sposób:

 1.  Umieścić fotelik we właściwej pozycji.

  Przeprowadzić pas biodroworamieniowy przez fotelik, zgodnie z instrukcją producenta fotelika.

 2.  Włożyć płytkę pasa do otworu w zatrzasku. Pociągnąć za część ramieniową pasa, by skasować luzy w części biodrowej.
 3.  Chwycić za pas w pobliżu płytki pasa i ścisnąć część biodrową z ramieniową razem, by się wzajemnie nie przemieszczały.

  Odpiąć pas.

Posługiwanie się klamrą blokującą


 1. Założyć klamrę blokującą, jak pokazano na rysunku. Klamra powinna być umieszczona jak najbliżej płytki pasa.
 2. Włożyć płytkę pasa do otworu zatrzasku.

  Pociągnąć za fotelik sprawdzając, czy jest pewnie zamocowany.

  Jeśli występuje luz, to całą operację należy powtórzyć od początku.

Dodatkowe środki ostrożności

"Nigdy nie można pozwalać dziecku klęczeć lub stać na siedzeniach podczas jazdy. Siła bezwładności powstająca podczas awaryjnego hamowania może doprowadzić do śmiertelnych obrażeń ciała."

  Mocowanie fotelika tylem do kierunku jazdy przy pomocy pasa biodrowego (Niektóre modele)

  Aby prawidłowo zamocować fotelik na środkowym siedzeniu przy pomocy pasa biodrowego należy prowadzić pas mocujący zgodnie z instrukcją produce ...

  Zabezpieczanie większych dzieci

  Zabezpieczanie większych dzieci Dziecko, które osiągnęło maksymalną wagę " wzrost dopuszczalny dla fotelika skierowanego przodem do kierunku ...

  Zobacz tez:

  Oznaczenia poduszek bezpieczeństwa (jeżeli są w wyposażeniu)
  Etykiety ostrzegawcze poduszek powietrznych zamocowane są, aby ostrzec kierowcę i pasażerów o potencjalnym ryzyku związanym z systemem poduszek powietrznych. Zwracamy uwagę, że te ostrzeżenia rządu koncentrują się na zagrożeniu ...

  Wykryto pojazd z przodu
  Lampka świeci na zielono lub żółto. Lampka świeci w kolorze zielonym Wykryto pojazd z przodu poruszający się po tym samym pasie. Lampka świeci w kolorze żółtym Odległość od pojazdu poprzedzającego nadmiernie si&# ...

  Przycisk blokady szyb
  Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie możliwości otwierania i zamykania okien bocznych przełącznikami w drzwiach pasażerów. Z funkcji tej można korzystać w celu uniemożliwienia dzieciom samodzielnego otwierania i zamykani ...

  Categorie