Kia Ceed: OBJAŚNIENIA POZYCJI HARMONOGRAMU PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Kia Ceed –> Konserwacja samochodu –> OBJAŚNIENIA POZYCJI HARMONOGRAMU PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Olej silnikowy i filtr

Wymianę oleju silnikowego i filtra należy dokonywać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów okresowych. Jeśli pojazd jest eksploatowany w ciężkich warunkach drogowych, wymagana jest częstsza wymiana oleju i filtru.

Paski napędowe

Sprawdzać wszystkie paski napędowe zwracając uwagę na to, czy nie mają one śladów nacięć, pęknięć, nadmiernego zużycia lub przesycenia olejem i w razie potrzeby wymieniać je. Należy również sprawdzać w regularnych odstępach czasu, czy paki napędowe są odpowiednio naprężone i wyregulować je w razie potrzeby.

Filtr paliwa (wkład)

Zatkanie filtru paliwa może wpłynąć na ograniczenie prędkości jazdy, uszkodzić układ wydechowy i utrudnić uruchomienie pojazdu. Jeśli w zbiorniku paliwa zbierać się będzie nadmierna ilość zanieczyszczeń, może zaistnieć potrzeba częstszej wymiany.

Po zainstalowaniu nowego filtru należy uruchomić silnik na kilka minut i sprawdzić, czy połączenia przewodów są szczelne i czy nie występują w nich nieszczelności. Zalecamy, aby filtr paliwa był wymieniany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Przewody paliwowe, przewody paliwowe elastyczne i połączenia

Należy sprawdzać, czy przewody paliwowe, przewody paliwowe elastyczne i połączenia nie są nieszczelne i uszkodzone. Zalecamy, aby przewody paliwowe, elastyczne przewody paliwowe i złączki były wymieniane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTRZEŻENIE - Dotyczy tylko silników wysokoprężnych Diesla

Nie wolno wykonywać żadnych prac przy układzie wtryskowym podczas pracy silnika lub w ciągu 30 sekund od jego zatrzymania.

W pompie paliwowej, listwie paliwowej, wtryskiwaczach i przewodach wysokociśnieniowych występuje wysokie ciśnienie nawet po zatrzymaniu silnika. Wytrysk paliwa z nieszczelnych przewodów paliwowych na ciało obsługującego może doprowadzić do poważnych obrażeń. Osoby posiadające stymulatory serce nie powinny zbliżać się do modułu sterowania (ECU) lub wiązek przewodów podczas pracy silnika w komorze silnikowej na odległość mniejszą niż 30 cm, gdyż silne prądy w układzie listew paliwowych powodują powstawanie silnych pól magnetycznych.

Przewód elastyczny oparów paliwa i korek wlewu paliwa

Należy w regularnych odstępach czasu podanych w harmonogramie przeglądów okresowych dokonywać przeglądu przewodu elastycznego oparów i korka wlewu paliwa. Sprawdzić, czy nowy przewód elastyczny oparów lub nowy korek wlewu paliwa są prawidłowo założone.

Podciśnieniowe przewody elastyczne odpowietrzania skrzyni korbowej (jeżeli są w wyposażeniu)

Dokonać przeglądu powierzchni przewodów elastycznych zwracając uwagę na to, czy nie są one uszkodzone na skutek nadmiernego wzrostu temperatury i/lub nie mają uszkodzeń mechanicznych. Obecność twardej i kruchej gumy, spękania, naderwania, przecięcia, wytarte miejsca i nadmierne spęcznienia wskazują na to, że stan tych przewodów uległ pogorszeniu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zbadanie stanu tych powierzchni przewodów giętkich, które znajdują się najbliżej źródeł ciepła takich, jak kolektor wydechowy.

Sprawdzić przebieg przewodów elastycznych, aby upewnić się, czy nie dotykają one do żadnych źródeł ciepła, ostrych krawędzi lub ruchomych części, co mogłoby spowodować ich uszkodzenie na skutek nadmiernego wzrostu temperatury lub zużycia mechanicznego. Dokonać przeglądu wszystkich połączeń przewodów elastycznych takich jak zaciski i złączki, aby upewnić się, że są one pewne, szczelne i że nie występują w nich jakiekolwiek przecieki. W razie stwierdzenia pogorszenia stanu lub uszkodzenia należy natychmiast wymienić przewody elastyczne.

Filtr powietrza

Zalecane jest, że w przypadku wymiany Zalecamy, by użytkownik stosował wymienne wkłady filtrów powietrza nabyte od autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Świece zapłonowe (dotyczy tylko silników benzynowych)

Upewnić się, czy zainstalowano nowe świece zapłonowe mające odpowiedni zakres temperatury.

Luz zaworowy (dotyczy tylko silników benzynowych)

Sprawdzić, czy praca zaworów nie odbywa się z nadmiernym hałasem i/lub silnik nie podlega drganiom. Zalecamy regulację luzów zaworowych przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Układ chłodzenia silnika

Należy sprawdzić części układu chłodzenia silnika takie jak: chłodnica, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, przewody elastyczne i połączenia, zwracając uwagę na to, czy są one szczelne i czy nie są one uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Płyn chłodzący silnika

Płyn chłodzący silnika należy wymieniać w odstępach czasu podanych w harmonogramie przeglądów okresowych.

Olej w mechanicznej skrzyni biegów (jeżeli są w wyposażeniu)

Dokonywać przeglądu płynu do mechanicznej skrzyni biegów, tak jak to podano w harmonogramie przeglądów okresowych.

Olej w dwusprzęgłowej skrzyni biegów (jeżeli są w wyposażeniu)

Sprawdzić olej w dwusprzęgłowej skrzyni biegów zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Olej w automatycznej skrzyni biegów (jeżeli są w wyposażeniu)

Płyn automatycznej skrzyni biegów nie wymaga kontroli w normalnych warunkach eksploatacji pojazdu.

Jednak w przypadku eksploatowania pojazdu w trudnych warunkach, zalecamy serwisowanie układu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia zgodnie z harmonogramem przeglądów.

UWAGA

Płyn do automatycznej skrzyni biegów zasadniczo jest czerwony.

Wraz z eksploatacją pojazdu, płyn automatycznej skrzyni biegów będzie stawał się coraz ciemniejszy. Jest to normalne zjawisko i nie należy sądzić, że płyn wymaga wymiany na podstawie zmiany koloru.

OSTROŻNIE

Używanie nieodpowiedniego płynu może być przyczyną wadliwego działania lub uszkodzenia skrzyni biegów.

Należy używać wyłącznie odpowiedniego płynu automatycznej skrzyni biegów. (Należy zapoznać się z podpunktem "Zalecane środki smarne" w rozdziale 8).

Przewody stałe i przewody elastyczne układu hamulcowego

Przeprowadzać oględziny zewnętrzne zwracając uwagę na prawidłowe zainstalowanie, nacięcia, otarcia, pogorszenie stanu i wszelkie nieszczelności (przecieki). W razie stwierdzenia pogorszenia stanu lub uszkodzenia części należy je natychmiast wymienić.

Płyn hamulcowy

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku płynu hamulcowego. Poziom tego płynu powinien znajdować się pomiędzy kreskami "MIN" i "MAX", znajdującymi się z boku zbiornika.

Należy stosować płyn do hamulców hydraulicznych spełniający wymagania dla DOT 3 lub DOT 4.

Tarcze, klocki hamulcowe, zaciski i szczęki hamulcowe

Sprawdzić, czy klocki hamulcowe nie są nadmiernie zużyte, czy tarcze nie biją i nie mają śladów zużycia oraz czy zaciski hamulców są szczelne i nie występuje z nich wyciek płynu hamulcowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania limitu zużycia okładzin i wkładek hamulcowych, zalecamy zajrzeć na stronę internetową Kia.

Śruby mocujące zawieszenia

Sprawdzić połączenia zawieszenia zwracając uwagę na to, czy nie są one poluzowane lub uszkodzone. Dociągnąć przykładając podany moment.

Hamulec postojowy

Sprawdzić układ hamulca postojowego z siłownikiem EPB, okablowaniem i złączami elektrycznymi.

Przekładni kierownicza, przegub kulowy dolnego ramienia (zwrotnicy) / układ drążków i osłon

Po zatrzymaniu pojazdu i wyłączeniu silnika należy sprawdzić, czy koło kierownicy nie wykazuje nadmiernego luzu.

Sprawdzić, czy drążki nie są wygięte lub uszkodzone. Sprawdzić, czy osłony przeciwpyłowe i przeguby kulowe nie są zarysowane, uszkodzone lub czy stan ich nie uległ pogorszeniu. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Półosie napędowe i osłony

Sprawdzić półosie napędowe, osłony i opaski, zwracając uwagę na to, czy nie są one zarysowane, czy stan ich nie uległ pogorszeniu lub czy nie są uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części i w razie potrzeby uzupełnić ilość smaru.

Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji/sprężarka (jeżeli są w wyposażeniu)

Sprawdzić przewody i połączenia instalacji klimatyzacyjnej zwracając uwagę na nieszczelności (wycieki) i uszkodzenia.

  Objaśnienia pozycji harmonogramu przeglądów okresowych

  Aby zapewnić prawidłową emisji spalin i dobre osiągi pojazdu, należy przeprowadzać następujące przeglądy serwisowe. Należy zacho ...

  Olej silnikowy

  ...

  Zobacz tez:

  8-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny
  Wybieranie menu i ustawień Wyświetlacz można obsługiwać na trzy sposoby:  za pomocą przycisków pod wyświetlaczem  dotykając ekranu bezpośrednio palcem  za pomocą rozpoznawania mowy Obsługa przyciskó ...

  Kontrola poziomu oleju silnikowego
  1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć silnik i poczekać kilka minut (około 5 minut), aby olej powrócił ...

  Informacje dotyczące paliwa
  Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym Na obszarze Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejskim standardem EN228. Optymalną sprawnoźć silnika uzyskuje się, stosując benzynę bezo ...

  Categorie