Toyota Corolla: Przycisk blokady szyb

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie możliwości otwierania i zamykania okien bocznych przełącznikami w drzwiach pasażerów.

Przycisk blokady szyb


Z funkcji tej można korzystać w celu uniemożliwienia dzieciom samodzielnego otwierania i zamykania okna.

Elektryczne sterowanie szyb działa, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem:

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem:

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Elektryczne sterowanie szybami po wyłączeniu silnika

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem:

Elektryczne sterowanie szybami działa jeszcze przez 45 sekund po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ACC" lub "LOCK". Jednak z chwilą otwarcia przednich drzwi przestaje działać.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem:

Elektryczne sterowanie szybami działa jeszcze przez 45 sekund po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub wyłączonego. Jednak z chwilą otwarcia przednich drzwi przestaje działać.

Funkcja bezpieczeństwa (wersje z szybami z funkcją zamykania jednym ruchem)

W przypadku przyciśnięcia czegokolwiek pomiędzy szybą a ramą drzwi szyba zatrzyma się i zostanie nieco opuszczona.

Gdy szyba nie zamyka się w prawidłowy sposób (wersje z szybami z funkcją zamykania jednym ruchem)

Jeżeli funkcja bezpieczeństwa nie działa prawidłowo i szyby nie mogą zostać zamknięte, należy wykonać poniższe czynności, używając przycisku elektrycznego sterowania szyb znajdującego się przy odpowiednich drzwiach.

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Po zatrzymaniu samochodu szybę można zamknąć, trzymając przycisk elektrycznego sterowania szyb w pozycji zamykania jednym ruchem, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Po zatrzymaniu samochodu szybę można zamknąć, trzymając przycisk elektrycznego sterowania szyb w pozycji zamykania jednym ruchem, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

 • Jeżeli mimo wykonania powyższych działań szyba nadal nie daje się zamknąć, konieczne jest dokonanie kalibracji układu w opisany poniżej sposób.
 1. Przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu zamykania jednym ruchem. Po zamknięciu szyby jeszcze przez 6 sekund przytrzymać przełącznik w tej pozycji.
 2. Przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu otwierania jednym ruchem. Po całkowitym otwarciu szyby jeszcze przez 2 sekundy przytrzymać przełącznik w tej pozycji.
 3. Ponownie przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu zamykania jednym ruchem. Po zamknięciu szyby jeszcze przez 2 sekundy przytrzymać przełącznik w tej pozycji.

W przypadku zwolnienia przełącznika podczas przemieszczania się szyby konieczne będzie powtórzenie operacji od początku.

Jeżeli w dalszym ciągu, po prawidłowym wykonaniu powyższych działań, szyba po zamknięciu uchyla się, należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.


Należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Zamykanie okien bocznych

 • Kierowca jest odpowiedzialny za wszelkie operacje związane z działaniem elektrycznie sterowanych szyb, nawet gdy są one obsługiwane przez pasażerów. W celu zapobieżenia przypadkowemu uruchomieniu szyby, zwłaszcza przez dziecko, nie wolno pozwolić, aby obsługiwało ono elektrycznie sterowane szyby. Może się zdarzyć, że część ciała dziecka lub innego pasażera zostanie przyciśnięta przez elektrycznie sterowaną szybę. Ponadto gdy w samochodzie znajdują się dzieci, zaleca się, aby używać przycisku blokady szyb. ( S. 162)
 • Podczas podnoszenia szyb należy kontrolować, czy nie grozi to przyciśni ęciem jakiejkolwiek części ciała pasażerów.
 • Przed wyjściem z samochodu należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem), zabrać ze sobą kluczyk i opuścić samochód wraz z dzieckiem. Nierozważne zachowanie dziecka może przypadkowo doprowadzić do wypadku.

Funkcja bezpieczeństwa (wersje z szybami z funkcją zamykania jednym ruchem)

 • Nie należy w sposób celowy powodować zadziałania funkcji bezpieczeństwa, używając do tego celu jakiejkolwiek części ciała.
 • Funkcja bezpieczeństwa może nie zadziałać w przypadku przyciśnięcia czegokolwiek tuż przed położeniem całkowitego zamknięcia okna.

  Otwieranie i zamykanie okien bocznych

  Do podnoszenia i opuszczania szyb służą przełączniki. Obsługa przełączników powoduje ruch szyb w następujący sposó ...

  Jazda

  Instrukcje i wskazówki dotyczące prowadzenia samochodu ...

  Zobacz tez:

  System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)
  OSTRZEŻENIE ABS (lub ESC) nie zapobiegnie wypadkom powstałym na skutek wykonywania niewłaściwych lub niebezpiecznych manewrów. Pomimo, że kontrola nad pojazdem podczas awaryjnego hamowania jest udoskonalona, zawsze należy zachować bezpieczny odst&# ...

  Tylne światło przeciwmgielne (jeżeli są w wyposażeniu)
  1. Zdemontuj pokrywę dolną, poprzez obracanie wkrętów. 2. Sięgnij dłonią z tyłu tylnego zderzaka. 3. Odłącz złącze zasilania. 4. Zdemontuj cokół żarówki z obudowy obracając go w kierunku przeciwny ...

  Ogrzewanie siedzeń
  Obydwa siedzenia przednie są ogrzewane. Ogrzewanie może działać tylko po włączeniu zapłonu. Naciśnięcie wyłącznika spowoduje podgrzewanie siedzeń, powtórne naciśnięcie wyłącznika spowoduje wyłą ...

  Categorie