Kia Ceed: Obsługa dwusprzęgłowej skrzyni biegów

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Dwusprzęgłowa skrzynia biegów –> Obsługa dwusprzęgłowej skrzyni biegów

Obsługa dwusprzęgłowej skrzyni biegów


Skrzynia DCT ma 7 (lub 6) biegów do przodu i jeden wsteczny. Poszczególne biegi wybierane są automatycznie po ustawieniu dźwigni selektora zmiany biegów w położeniu D (Jazda).

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci, należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • Przed ustawieniem dźwigni selektora w położeniu D (Jazda) lub R (Bieg wsteczny) ZAWSZE sprawdzić, czy w sąsiedztwie samochodu nie przebywają ludzie, zwłaszcza dzieci.
 • Przed opuszczeniem pojazdu z automatyczną skrzynią biegów należy upewnić się, że dźwignia selektora ustawiona jest w położeniu P (Postój), a następnie włączyć hamulec postojowy i i ustawić kluczyk w stacyjce w położeniu LOCK/OFF. Jeżeli zalecenia te nie będą przestrzegane, może dojść do niespodziewanego i nagłego ruszenia pojazdu.
 • Nie hamować silnikiem (szybka zmiana biegu z wyższego na niższy), gdy droga jest śliska.

  Samochód może wówczas wpaść w poślizg.

Automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT) zapewnia wrażenia z jazdy typowe dla manualnej skrzyni biegów w połączeniu z wygodą użytkowania skrzyni automatycznej.

Podobnie jak w tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów, zmiana biegów może być wyczuwana (i słyszana) w skrzyni biegów ze sprzęgłem podwójnym

 • Myśl o niej tak, jak o mechanicznej skrzyni biegów, z automatyczną zmianą przełożeń.
 • Przestaw dźwignię zmiany biegów na zakres jazdy (D) i otrzymasz wspaniałe sygnały zwrotne zmiany biegów i dźwięki, ale bez zawracania sobie głowy zmianą biegów.

W skrzyni DCT zastosowano dwa tzw.

suche sprzęgła, które różni się od przemiennika momentu obrotowego automatycznej skrzyni biegów i wykazuje w czasie jazdy wyższe przyspieszenia. Lecz, początkowe uruchomienie może być nieco wolniejsze niż automatycznej skrzyni biegów.

Sprzęgło suche przenosi napędowy moment obrotowy, a także dostarcza bezpośrednich odczuć jazdy, które mogą się różnić od płynnych zmian występujących w automatycznej skrzyni biegów z poślizgiem przemiennika momentu obrotowego.

Różnice są bardziej zauważalne podczas ruszania i jazdy z małą prędkością.

Kiedy przy niskiej prędkości pojazdu, ma miejsce gwałtowne przyspieszanie, zależnie od warunków jazdy pojazdu, silnik musi szybko zwiększyć obroty do wysokich.

W celu prowadzenia płynnej jazdy w górę wzniesienia, zależnie od warunków jazdy pojazdu, naciśnij odpowiednio pedał przyspieszania.

Jeżeli zdejmiesz stopę z pedału przyspieszania, przy niskiej prędkości pojazdu, możesz odczuwać silne hamowanie silnikiem, podobne do odczuć w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów.

Podczas zjazdu w dół można włączyć tryb sportowy i używać łopatek pod kierownicą do redukcji biegu, wymuszając hamowanie silnikiem, aby nie przeciążać układu hamulcowego.

Kiedy włączasz i wyłączasz zapłon, możesz słyszeć dźwięki klikania, ponieważ elektrozawory przekładni włączają się i wyłączają, wykonując swój autotest. Jest to normalny odgłos działania skrzyni DCT.

OSTROŻNIE

Aby zapobiec staczaniu
się samochodu z pochyłości, należy nacisnąć pedał hamulca lub włączyć hamulec postojowy.

Utrzymywanie pojazdu na wzniesieniu przez naciskanie pedału przyspieszenia może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów i sprzęgła.

W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy i mogą być wyczuwalne wibracje.

 • Jeśli sprzęgło ulegnie przegrzaniu w wyniku intensywnego używania podczas wjeżdżania na wzniesienie, mogą być wyczuwalne drgania i pojawi się migające ostrzeżenie na panelu wskaźników. Oznacza to, że sprzęgło zostało wyłączone w celu ostudzenia do normalnej temperatury roboczej. Należy wówczas zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, ustawić dźwignię selektora w położeniu P (parkowanie) i trzymać naciśnięty pedał hamulca przez kilka minut.
 • Jeżeli ostrzeżenie LCD jest aktywne, musi być użyty hamulec nożny.
 • Zignorowanie tych sygnałów ostrzegawczych może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów.
 • Jeśli system nie działa prawidłowo, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.
 • W pewnych
  okolicznościach, np.

  przy wielokrotnym ruszaniu na stromej pochyłości, sprzęgło może ulec przegrzaniu. Jeśli sprzęgło się przegrzewa, to włącza się tryb bezpieczeństwa.

  Włączenie trybu bezpieczeństwa jest sygnalizowane miganiem wskaźnika wybranego biegu i dźwiękiem. takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy i mogą być wyczuwalne wibracje.

  Zignorowanie ostrzeżenia może prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Aby przywrócić normalny tryb jazdy, należy zatrzymać pojazd i poczekać kilka minut, naciskając pedał hamulca.

 • Przełączanie biegów może być bardziej wyczuwalne niż w konwencjonalnej skrzyni automatycznej. Jest to normalna charakterystyka działania skrzyni DCT.
 • Częste używanie funkcji zwiększenie mocy przy redukcji biegu (kickdown) może doprowadzić do przegrzania skrzyni DCT, zmiany charakterystyki przełączania biegów oraz wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego.
 • Nie wolno używać mechanizmu kickdown dopóki nie zostanie przywrócony normalny tryb jazdy.

  Kiedy pojawi się komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD, należy zatrzymać na pewien czas samochód w bezpiecznym miejscu.

 • Przez pierwsze 1500 km (1000 mil) mogą występować szarpnięcia podczas jazdy z małą prędkością.

  W okresie docierania płynność przełączania biegów i osiągi samochodu będą się stale poprawiać.

 • Przed ustawieniem dźwigni selektora w położeniu D (Jazda) lub R (Bieg wsteczny) należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.
 • Nie ustawiać położenia N, gdy pojazd jest w ruchu.

Gdy kluczyk w stacyjce zapłonowej jest w położeniu ON, położenie dźwigni selektora jest pokazywane na zestawie wskaźników deski rozdzielczej.

P (Postój)

Przed ustawieniem dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.

Aby przełączyć dźwignię selektora z położenia P (Postój) w inne położenie, należy naciskać pedał hamulca i zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

Przed wyłączeniem silnika należy przestawić dźwignię selektora w położenie P (Postój).

OSTRZEŻENIE

 • Zmiana zakresu na P (Postój), gdy pojazd jest w ruchu, może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.
 • Po zatrzymaniu pojazdu zawsze należy się upewnić, że dźwignia selektora ustawiona jest w położeniu P (Postój), a następnie włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.
 • Nie używać położenia P (Postój) zamiast hamulca postojowego.

R (Bieg wsteczny)

To położenie dźwigni jest wykorzystywane do cofania pojazdu.

OSTROŻNIE

Przed ustawieniem selektora w położeniu R (Bieg wsteczny) lub zmianie z tego położenia należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skrzyni biegów.

N (Luz)

Koła i skrzynia biegów nie są połączone z silnikiem.

Położenia N (Luz) używa się, aby uruchomić silnik, który zgasł lub zatrzymać się na dłuższą chwilę z pracującym silnikiem. Jeśli konieczne jest opuszczenie pojazdu, to należy zmienić położenie na P (Postój).

Aby przełączyć dźwignię selektora z położenia N (Luz) w inne położenie, należy naciskać pedał hamulca.

OSTRZEŻENIE

Nie zmieniać przełożenia automatycznej skrzyni biegów bez naciśniętego pedału hamulca.

Włączenie biegu, gdy silnik jest na wysokich obrotach może spowodować gwałtowne przyspieszenie. Można wówczas stracić panowanie na pojazdem i spowodować wypadek.

Nie należy przełączać drążka selektora w położenie N (Luz) podczas jazdy.

Hamowanie silnikiem nie będzie wtedy możliwe i może dojść do wypadku.

D (Jazda)

Normalne położenie selektora zmiany biegów przy jeździe do przodu. Skrzynia biegów będzie automatycznie przełączać biegi w kolejności od pierwszego do 7 (lub 6), zapewniając optymalną moc i zużycie paliwa.

Aby uzyskać dodatkową moc przy wyprzedzaniu lub podczas pokonywania wzniesienia, nacisnąć do oporu pedał przyspieszenia, co spowoduje automatyczną redukcję biegu.

Tryb sportowy

Tryb sportowy


Podczas postoju lub jazdy można włączyć tryb sportowy przesuwając dźwignię zmiany biegów z położenia D (Jazda) do bramki trybu ręcznego. Aby powrócić do położenia D (Jazda), należy popchnąć dźwignię z powrotem do głównej bramki.

W trybie sportowym przesuwanie dźwigni selektora do przodu i do tyłu umożliwia dobranie optymalnego przełożenia do warunków jazdy.

+ (W górę) : Popchnij dźwignię raz do przodu, aby zmienić bieg o jeden w górę.

- (W dół) : Pociągnij dźwignię raz do tyłu, by zredukować bieg o jeden w dół.

UWAGA

 • Możliwe jest wybieranie 7 (lub 6) biegów do przodu. W celu cofnięcia lub zaparkowania samochodu należy przesunąć dźwignię selektora odpowiednio w położenie R (Bieg wsteczny) lub P (Postój).
 • Zmiana biegu na niższy odbywa się automatycznie, gdy prędkość samochodu się zmniejsza. Po zatrzymaniu samochodu automatycznie wybierany jest pierwszy bieg.
 • Jeżeli prędkość obrotowa silnika osiągnie czerwoną strefę obrotomierza, bieg zostanie automatycznie zmieniony na wyższy.
 • Automatyczna skrzynia biegów może nie wykonać żądanej zmiany biegu, pomimo przesunięcia dźwigni selektora w położenie (+) lub (-), jeśli doprowadziłoby to silnik do prędkości obrotowej poza dopuszczalnym zakresem. W trybie sportowym kierowca musi zmieniać bieg na wyższy zgodnie z warunkami drogowymi, zwracając uwagę, by prędkość obrotowa silnika znajdowała się poniżej czerwonej strefy obrotomierza.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów

...

Mechanizm łopatkowy zmiany biegów znajdujący się na kierownicy (jeżeli są w wyposażeniu)

Mechanizm łopatkowy zmiany biegów znajdujący się na kierownicy dostępny jest, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D ...

Zobacz tez:

Automatycznie sterowany układ klimatyzacji
Kierunki i intensywnoŹć nawiewu powietrza regulowane są automatycznie, odpowiednio do nastawionej temperatury. Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie. Wwersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków moż ...

Łańcuchy na koła
Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie. Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które łącznie z zamknięciem nie odstają więcej niż 10 mm ponad bieżnik i po bokach opony, o ...

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie
Ostrzeżenie Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za manewr parkowania. Korzystając z układu ułatwiającego parkowanie, należy zawsze sprawdzić obszar wokół pojazdu podczas jazdy do tyłu lub ...

Categorie