Kia Ceed: Phone List (Lista telefonów)

Wyświetlane będą nazwy maksymalnie 5 skojarzonych telefonów.


Z przodu aktualnie podłączonego telefonu wyświetlane jest [ ].


Wybierz żądaną nazwę, aby skonfigurować wybrany telefon.

 • Podłączanie telefonu

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz [Connect
Phone] (Podłącz telefon)


 1. Wybierz telefon przenośny, który nie jest aktualnie podłączony.
 2. Podłącz wybrany telefon przenośny
 3. Wyświetlane jest Connection completion (Podłączanie zakończone).

❈ Jeśli telefon jest już podłączony, odłącz aktualnie podłączony telefon i wybierz nowy telefon do podłączenia.

 • Odłączanie podłączonego telefonu

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
[Disconnect Phone] (Odłącz telefon)


 1. Wybierz aktualnie podłączony telefon przenośny.
 2. Odłącz wybrany telefon przenośny.
 3. Wyświetlane jest Disconnection completion (Odłączanie zakończone).
 • Zmiana kolejności połączeń (Priorytetu) Jest ona wykorzystywana do zmiany kolejności połączeń (Priorytetu) automatycznych połączeń dla skojarzonych telefonów przenośnych.

  Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
  Wybierz [Priority] (Priorytet) za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
  Priorytet nr 1 telefonu przenośnego

 1. Wybierz [Priority].
 2. Spośród skojarzonych telefonów, wybierz żądany telefon dla priorytetu o numerze 1.
 3. Wyświetlana będzie zmieniona kolejność priorytetowa.

❈ Kiedy tylko kolejność połączeń (Priorytetu) zostanie zmieniona, podłączony będzie nowy telefon przenośny o numerze 1 priorytetu.

 • Kiedy telefon o numerze 1 priorytetu nie może się połączyć: Automatycznie zostanie podjęta próba połączenia z ostatnio podłączonym telefonem.
 • Przypadki, gdy nie można się połączyć z ostatnio podłączonym telefonem: Próby połączenia w kolejności, w jakiej skojarzone telefony zestawione są na liście.
 • Podłączony telefon automatycznie będzie miał zmieniony priorytet na numer 1.

Delete (Usuwanie)

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz [Delete]
(Usuń)

 1. Wybierz żądany telefon przenośny.
 2. Usuń wybrany telefon przenośny.
 3. Wyświetlane jest Deletion completion (Usuwanie zakończone).

❈ Kiedy podejmuje się próbę usunięcia aktualnie podłączonego telefonu, telefon jest najpierw odłączany.

OSTROŻNIE

 • Kiedy kasujesz telefon przenośny, książka telefoniczna telefonu przenośnego, zostaną również usunięte.
 • Dla zapewnienia stabilnej komunikacji Bluetooth Wireless Technology, usuń telefon przenośny z systemu audio i usuń system audio z telefonu przenośnego.

  Pair Phone (Kojarzenie telefonu)

  Wybierz [Pair Phone] (Kojarzenie telefonu) Ustaw za pomocą pokrętła strojenia OSTROŻNIE Aby skojarzyć telefon przenośny Bluetooth Wireless Techn ...

  Phone book Download (Pobieranie książki telefonicznej)

  Funkcja ta wykorzystywana jest do pobierania książki telefonicznej i historii połączeń do systemu audio. Wybierz [Phone book Download] (Pobieranie ks ...

  Zobacz tez:

  Boczne poduszki powietrzne
  Boczne poduszki powietrzne są montowane w oparciu każdego z foteli przednich. Miejsca, w których je zamontowano, są oznaczone napisem AIRBAG. Poduszki boczne są uaktywniane w przypadku odpowiednio silnego uderzenia bocznego. Aby poduszki zadziałały, ...

  Konserwacja przeprowadzana przez właściciela pojazdu
  Zalecamy, by wyszczególnione dalej kontrole i inspekcje pojazdu wykonywał właściciel lub autoryzowany sprzedawca Kia z podaną częstotliwością, co zapewni bezpieczną i niezawodną obsługę samochodu. W razie jakichkowiek pytań, ...

  Zapalniczka
  Pociągnąć pokrywę, aby ją otworzyć, a następnie wcisnąć zapalniczk ę. Po rozgrzaniu, gdy zapalniczka będzie gotowa do użycia, wyskoczy do pozycji wyjźciowej. Zapalniczka działa, gdy Wersje z mechanicznym kluczykiem ...

  Categorie