Kia Ceed: Phone List (Lista telefonów)

Wyświetlane będą nazwy maksymalnie 5 skojarzonych telefonów.


Z przodu aktualnie podłączonego telefonu wyświetlane jest [ ].


Wybierz żądaną nazwę, aby skonfigurować wybrany telefon.

 • Podłączanie telefonu

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz [Connect
Phone] (Podłącz telefon)


 1. Wybierz telefon przenośny, który nie jest aktualnie podłączony.
 2. Podłącz wybrany telefon przenośny
 3. Wyświetlane jest Connection completion (Podłączanie zakończone).

❈ Jeśli telefon jest już podłączony, odłącz aktualnie podłączony telefon i wybierz nowy telefon do podłączenia.

 • Odłączanie podłączonego telefonu

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
[Disconnect Phone] (Odłącz telefon)


 1. Wybierz aktualnie podłączony telefon przenośny.
 2. Odłącz wybrany telefon przenośny.
 3. Wyświetlane jest Disconnection completion (Odłączanie zakończone).
 • Zmiana kolejności połączeń (Priorytetu) Jest ona wykorzystywana do zmiany kolejności połączeń (Priorytetu) automatycznych połączeń dla skojarzonych telefonów przenośnych.

  Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
  Wybierz [Priority] (Priorytet) za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
  Priorytet nr 1 telefonu przenośnego

 1. Wybierz [Priority].
 2. Spośród skojarzonych telefonów, wybierz żądany telefon dla priorytetu o numerze 1.
 3. Wyświetlana będzie zmieniona kolejność priorytetowa.

❈ Kiedy tylko kolejność połączeń (Priorytetu) zostanie zmieniona, podłączony będzie nowy telefon przenośny o numerze 1 priorytetu.

 • Kiedy telefon o numerze 1 priorytetu nie może się połączyć: Automatycznie zostanie podjęta próba połączenia z ostatnio podłączonym telefonem.
 • Przypadki, gdy nie można się połączyć z ostatnio podłączonym telefonem: Próby połączenia w kolejności, w jakiej skojarzone telefony zestawione są na liście.
 • Podłączony telefon automatycznie będzie miał zmieniony priorytet na numer 1.

Delete (Usuwanie)

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz [Delete]
(Usuń)

 1. Wybierz żądany telefon przenośny.
 2. Usuń wybrany telefon przenośny.
 3. Wyświetlane jest Deletion completion (Usuwanie zakończone).

❈ Kiedy podejmuje się próbę usunięcia aktualnie podłączonego telefonu, telefon jest najpierw odłączany.

OSTROŻNIE

 • Kiedy kasujesz telefon przenośny, książka telefoniczna telefonu przenośnego, zostaną również usunięte.
 • Dla zapewnienia stabilnej komunikacji Bluetooth Wireless Technology, usuń telefon przenośny z systemu audio i usuń system audio z telefonu przenośnego.

  Pair Phone (Kojarzenie telefonu)

  Wybierz [Pair Phone] (Kojarzenie telefonu) Ustaw za pomocą pokrętła strojenia OSTROŻNIE Aby skojarzyć telefon przenośny Bluetooth Wireless Techn ...

  Phone book Download (Pobieranie książki telefonicznej)

  Funkcja ta wykorzystywana jest do pobierania książki telefonicznej i historii połączeń do systemu audio. Wybierz [Phone book Download] (Pobieranie ks ...

  Zobacz tez:

  Osłona przeciwsłoneczna
  Daszka przeciwsłonecznego powinno się używać do przysłaniania bezpośredniego dostępu światła wpadającego przez szybę przednią lub okno boczne samochodu. Aby korzystać z daszka przeciwsłonecznego, należy go poci ...

  Licznik kilometrów podróży (km lub mile)
  Tryb ten pokazuje odległość przejechaną podczas pojedynczej wybranej podróży od ostatniego zerowania licznika kilometrów podróży. Zakres pracy licznika wynosi od 0,0 do 9999,9 km (0,0 do 9999,9 mil). Wciśnięcie przycisku &nbs ...

  Bezprzewodowe zdalne sterowanie, bateria w elektronicznym kluczyku
  Rozładowaną baterię należy wymienić na nową. Niezbędne narzędzia i materiały: Śrubokręt z płaską końcówką Mały źrubokręt z płaską końcówką Bateria litowa CR2016 (wersj ...

  Categorie