Kia Ceed: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Kia Ceed –> Postępowanie w przypadku awarii –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


(1) Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu / Wskaźnik usterki TPMS

(2) Wskaźnik ostrzegawczy położenia niskiego ciśnienia w ogumieniu (Pokazany na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej)

Każda z opon, również koło zapasowe (opcja), jeśli panują niskie temperatury otoczenia, powinna być co miesiąc sprawdzana, a ciśnienie w niej powinno być uzupełniane do wartości zalecanej przez producenta pojazdu podanej na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony. (Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w opony o innym rozmiarze, niż wskazany na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony, powinieneś określić właściwą wartość ciśnienia odpowiednią dla tych opon.) W ramach dodatkowej funkcji zabezpieczającej, Twój pojazd został wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który włącza wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, kiedy w jednej oponie lub większej ilości opon ciśnienie jest w znaczący sposób zbyt niskie.W związku z tym, kiedy zapali się wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, powinieneś jak najszybciej stanąć i skontrolować stan ciśnienia w ogumieniu, a następnie uzupełnić go do właściwej wartości.

Jazda na oponie, w której w znaczącym stopniu ciśnienie jest zbyt małe może spowodować przegrzanie opony i jej awarię.

Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza również parametry i okres trwałości bieżnika opony oraz może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia i zatrzymania pojazdu.

Należy zauważyć, że TPMS nie zastąpi poprawnej konserwacji opon, a za utrzymanie poprawnej wartości ciśnienia w oponach odpowiedzialny jest kierowca, nawet jeśli ubytek ciśnienia nie osiągnął jeszcze takiej wartości, by spowodował włączenie się wskaźnika niskiego ciśnienia w ogumieniu TPMS.

Twój pojazd został również wyposażony we wskaźnik usterki TPMS pokazujący kiedy układ nie pracuje poprawnie. Wskaźnik usterek TPMS składa się z kontrolek ostrzegawczych sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach. Kiedy układ wykryje usterkę, kontrolka ostrzegawcza będzie migać przez około 1 minutę, a następnie będzie świecić ciągłym światłem. Sekwencja ta będzie kontynuowana przy kolejnym uruchomieniu samochodu, dopóki istnieje usterka.

Kiedy wskaźnik usterek TPMS pozostaje podświetlony, po okresie migania wynoszącym około 1 minuty, system może nie być zdolny do wykrycia niskiego ciśnienia lub jego sygnalizowania, zgodnie z założeniami.

Usterki TPMS mogą występować z różnych powodów, włącznie z instalacją lub wymianą opon lub zamianą opon lub kół pojazdu, które to czynności uniemożliwiają prawidłowe działanie układu TPMS.

Po zmianie jednej lub większej ilości opon albo po wymianie kół w pojeździe zawsze sprawdź wskaźnik usterki TPMS, by upewnić się, że wymiana taka pozwoli na dalsze poprawne działanie TPMS.

UWAGA

Jeżeli będzie miało miejsce któreś z poniższych zdarzeń, zalecamy, aby układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

1.Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu/ TPMS nie będzie się świecił przez 3 sekundy, kiedy wyłącznik zapłonu jest obrócony do pozycji zapłonu włączonego (ON) lub w przypadku, gdy silnik pracuje.

2.Wskaźnik usterek TPMS pozostaje podświetlony po okresie migania wynoszącym około 1 minuty.

3.Wskaźnik ostrzegawczy pozycji opony o zbyt niskim ciśnieniu pozostaje podświetlony.

Wskaźnik ostrzegawczy
niskiego ciśnienia w ogumieniu

Wskaźnik ostrzegawczy
położenia opony o niskim ciśnieniu

Kiedy świecą się kontrolki ostrzegawcze układu monitorowania ciśnienia w oponach, oznacza to, że w jednej oponie lub więcej, jest brak ciśnienia powietrza. Pozycja kontrolki ostrzegawczej niskiego ciśnienia w oponach będzie wskazywała, która opona jest niedopompowana poprzez włączenie odpowiedniej lampki pozycyjnej.

Jeżeli którakolwiek kontrolka sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach świeci się, należy natychmiast zredukować prędkość jazdy samochodu, unikać gwałtownych skrętów i przewidywać wydłuzonej drogi hamowania. Należy zatrzymać pojazd i możliwie szybko sprawdzić opony. Napompować opony do uzyskania właściwego ciśnienia takiego, jak wskazane zostało na etykiecie samoprzylepnej na płycie zewnętrznej na środkowym słupku nadwozia po stronie kierowcy.

Jeśli w pobliżu nie ma stacji obsługi samochodów lub opona nie utrzymuje ciśnienia po napompowaniu, należy ja wymienic na zapasową.

Jeśli będziesz jechał przez około 10 minut z prędkościami ponad 25 km/godz, po wymianie opony o niskim ciśnieniu na koło zapasowe, nastąpi co następuje:

  • Wskaźnik usterek TPMS może migać przez około 1 minutę, a następnie pozostanie włączony w sposób nieprzerwany, ponieważ czujnik TPMS nie jest zamontowany w kole zapasowym.

OSTROŻNIE

W zimie lub w niskich temperaturach otoczenia wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu może się włączyć, jeśli ciśnienie w oponie zostało dostosowane do zalecanej wartości w temperaturach wyższych. Nie oznacza to, że w TPMS wystąpiła usterka, ponieważ niższa temperatura powoduje proporcjonalne obniżenie się ciśnienia w oponach.

Kiedy pojazd jedzie z obszaru o wysokich temperaturach do obszaru o niskich temperaturach lub odwrotnie, należy sprawdzić ciśnienia w oponach i wyregulować je do ciśnienia wymaganego.

OSTRZEŻENIE - Uszkodzenia powstałe na skutek zbyt niskiego ciśnienia

Znacząco niskie ciśnienie w ogumieniu sprawia, że pojazd jest niestabilny i może wpłynąć na utratę panowania nad pojazdem oraz zwiększoną drogę hamowania.

Kontynuowanie jazdy przy niskim ciśnieniu w ogumieniu spowoduje jego przegrzanie i zniszczenie.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 12 V, prąd stały Napięcie robocze: 10-15 V, prąd stały Wskaźnik natężenia: maks. 10 +-1 A (przy napięciu za ...

Wskaźnik usterek układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Wskaźnik usterek TPMS będzie się świecił, po miganiu przez około 1 minutę, kiedy istnieje problem z Układem monitorowania ciśnienia ...

Zobacz tez:

Sterowanie podświetleniem wskaźników
Jasność następujących elementów oświetlenia można zmienić w pozycji AUTO, gdy czujnik światła wykrywa noc, bądź też w pozycji lub .  podświetlenie wskaźników  wyświetlacz informacyjny ...

Kierownica elastyczna
Kierownica flex kontroluje wysiłek kierowcy podczas prowadzenia pojazdu, zgodnie z jego preferencjami lub warunkami na drodze. Żądany tryb kierowania można wybrać naciskając przycisk trybu kierowania. Po naciśnięciu przycisku trybu kierowania, ...

Zalecane płyny, środki smarne i części
Zalecane płyny i środki smarne Należy korzystać wyłącznie z produktów spełniających wymogi specyfikacji. Ostrzeżenie Materiały eksploatacyjne są substancjami niebezpiecznymi i mogą być trujące ...

Categorie