Kia Ceed: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Kia Ceed –> Postępowanie w przypadku awarii –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


(1) Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu / Wskaźnik usterki TPMS

(2) Wskaźnik ostrzegawczy położenia niskiego ciśnienia w ogumieniu (Pokazany na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej)

Każda z opon, również koło zapasowe (opcja), jeśli panują niskie temperatury otoczenia, powinna być co miesiąc sprawdzana, a ciśnienie w niej powinno być uzupełniane do wartości zalecanej przez producenta pojazdu podanej na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony. (Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w opony o innym rozmiarze, niż wskazany na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony, powinieneś określić właściwą wartość ciśnienia odpowiednią dla tych opon.) W ramach dodatkowej funkcji zabezpieczającej, Twój pojazd został wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który włącza wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, kiedy w jednej oponie lub większej ilości opon ciśnienie jest w znaczący sposób zbyt niskie.W związku z tym, kiedy zapali się wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, powinieneś jak najszybciej stanąć i skontrolować stan ciśnienia w ogumieniu, a następnie uzupełnić go do właściwej wartości.

Jazda na oponie, w której w znaczącym stopniu ciśnienie jest zbyt małe może spowodować przegrzanie opony i jej awarię.

Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza również parametry i okres trwałości bieżnika opony oraz może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia i zatrzymania pojazdu.

Należy zauważyć, że TPMS nie zastąpi poprawnej konserwacji opon, a za utrzymanie poprawnej wartości ciśnienia w oponach odpowiedzialny jest kierowca, nawet jeśli ubytek ciśnienia nie osiągnął jeszcze takiej wartości, by spowodował włączenie się wskaźnika niskiego ciśnienia w ogumieniu TPMS.

Twój pojazd został również wyposażony we wskaźnik usterki TPMS pokazujący kiedy układ nie pracuje poprawnie. Wskaźnik usterek TPMS składa się z kontrolek ostrzegawczych sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach. Kiedy układ wykryje usterkę, kontrolka ostrzegawcza będzie migać przez około 1 minutę, a następnie będzie świecić ciągłym światłem. Sekwencja ta będzie kontynuowana przy kolejnym uruchomieniu samochodu, dopóki istnieje usterka.

Kiedy wskaźnik usterek TPMS pozostaje podświetlony, po okresie migania wynoszącym około 1 minuty, system może nie być zdolny do wykrycia niskiego ciśnienia lub jego sygnalizowania, zgodnie z założeniami.

Usterki TPMS mogą występować z różnych powodów, włącznie z instalacją lub wymianą opon lub zamianą opon lub kół pojazdu, które to czynności uniemożliwiają prawidłowe działanie układu TPMS.

Po zmianie jednej lub większej ilości opon albo po wymianie kół w pojeździe zawsze sprawdź wskaźnik usterki TPMS, by upewnić się, że wymiana taka pozwoli na dalsze poprawne działanie TPMS.

UWAGA

Jeżeli będzie miało miejsce któreś z poniższych zdarzeń, zalecamy, aby układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

1.Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu/ TPMS nie będzie się świecił przez 3 sekundy, kiedy wyłącznik zapłonu jest obrócony do pozycji zapłonu włączonego (ON) lub w przypadku, gdy silnik pracuje.

2.Wskaźnik usterek TPMS pozostaje podświetlony po okresie migania wynoszącym około 1 minuty.

3.Wskaźnik ostrzegawczy pozycji opony o zbyt niskim ciśnieniu pozostaje podświetlony.

Wskaźnik ostrzegawczy
niskiego ciśnienia w ogumieniu

Wskaźnik ostrzegawczy
położenia opony o niskim ciśnieniu

Kiedy świecą się kontrolki ostrzegawcze układu monitorowania ciśnienia w oponach, oznacza to, że w jednej oponie lub więcej, jest brak ciśnienia powietrza. Pozycja kontrolki ostrzegawczej niskiego ciśnienia w oponach będzie wskazywała, która opona jest niedopompowana poprzez włączenie odpowiedniej lampki pozycyjnej.

Jeżeli którakolwiek kontrolka sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach świeci się, należy natychmiast zredukować prędkość jazdy samochodu, unikać gwałtownych skrętów i przewidywać wydłuzonej drogi hamowania. Należy zatrzymać pojazd i możliwie szybko sprawdzić opony. Napompować opony do uzyskania właściwego ciśnienia takiego, jak wskazane zostało na etykiecie samoprzylepnej na płycie zewnętrznej na środkowym słupku nadwozia po stronie kierowcy.

Jeśli w pobliżu nie ma stacji obsługi samochodów lub opona nie utrzymuje ciśnienia po napompowaniu, należy ja wymienic na zapasową.

Jeśli będziesz jechał przez około 10 minut z prędkościami ponad 25 km/godz, po wymianie opony o niskim ciśnieniu na koło zapasowe, nastąpi co następuje:

  • Wskaźnik usterek TPMS może migać przez około 1 minutę, a następnie pozostanie włączony w sposób nieprzerwany, ponieważ czujnik TPMS nie jest zamontowany w kole zapasowym.

OSTROŻNIE

W zimie lub w niskich temperaturach otoczenia wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu może się włączyć, jeśli ciśnienie w oponie zostało dostosowane do zalecanej wartości w temperaturach wyższych. Nie oznacza to, że w TPMS wystąpiła usterka, ponieważ niższa temperatura powoduje proporcjonalne obniżenie się ciśnienia w oponach.

Kiedy pojazd jedzie z obszaru o wysokich temperaturach do obszaru o niskich temperaturach lub odwrotnie, należy sprawdzić ciśnienia w oponach i wyregulować je do ciśnienia wymaganego.

OSTRZEŻENIE - Uszkodzenia powstałe na skutek zbyt niskiego ciśnienia

Znacząco niskie ciśnienie w ogumieniu sprawia, że pojazd jest niestabilny i może wpłynąć na utratę panowania nad pojazdem oraz zwiększoną drogę hamowania.

Kontynuowanie jazdy przy niskim ciśnieniu w ogumieniu spowoduje jego przegrzanie i zniszczenie.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 12 V, prąd stały Napięcie robocze: 10-15 V, prąd stały Wskaźnik natężenia: maks. 10 +-1 A (przy napięciu za ...

Wskaźnik usterek układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Wskaźnik usterek TPMS będzie się świecił, po miganiu przez około 1 minutę, kiedy istnieje problem z Układem monitorowania ciśnienia ...

Zobacz tez:

Postępowanie w razie awarii (wersja 5 drzwiowa i kombi)
Jeśli wyłącznik centralnego zamka nie steruje elektrycznie, jedynym sposobem zablokowania drzwi jest użycie kluczyka mechanicznego włożonego od zewnątrz w otwór drzwiowy. Drzwi bez otworu na kluczyk można zablokować w następują ...

Licznik kilometrów podróży (km lub mile)
Tryb ten pokazuje odległość przejechaną podczas pojedynczej wybranej podróży od ostatniego zerowania licznika kilometrów podróży. Zakres pracy licznika wynosi od 0,0 do 9999,9 km (0,0 do 9999,9 mil). Wciśnięcie przycisku &nbs ...

Tryb informacji dotyczących jazdy
Tryb ten wskazuje 3 rodzaje informacji dotyczących jazdy. Wszystkie informacje dotyczące podróży zostają wyzerowane (w wyjątkiem licznika kilometrów przebiegu, wskazania odległości możliwej do przejechania do całkowitego opr&oacu ...

Categorie