Kia Ceed: Zwalnianie hamulca postojowego

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> Elektryczny hamulec postojowy (EPB) –> Zwalnianie hamulca postojowego

Zwalnianie hamulca postojowego


Aby zwolnić EPB (elektryczny hamulec postojowy), należy nacisnąć wyłącznik EPB w następujących sytuacjach:

 • Wyłącznik zapłonu lub przycisk uruchamiania silnika (Engine Start/ Stop) powinien być w położeniu ON.
 • Naciśnij pedał hamulca.

Upewnij się, że kontrolka ostrzegawcza układu hamulcowego zgasła.

Aby automatycznie zwolnić elektryczny hamulec postojowy (EPB):

 • Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów

1.Uruchom silnik.

2.Zapnij pas bezpieczeństwa kierowcy.

3.Zamknij drzwi kierowcy, pokrywę komory silnikowej samochodu i klapę tylną.

4.Naciśnij pedał sprzęgła przy włączonym biegu.

5.Naciśnij pedał przyspieszania, równocześnie zwalniając pedał sprzęgła.

 • Pojazd z automatyczną skrzynią biegów

1.Uruchom silnik.

2.Zapnij pas bezpieczeństwa kierowcy.

3.Zamknij drzwi kierowcy, pokrywę komory silnikowej samochodu i klapę tylną.

4.Naciśnij pedał przyspieszania, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji R (Wstecznego), D (Jazdy).

 • Dźwignia zmiany biegów w pozycji P (Postój) Przy pracującym silniku naciśnij pedał hamulca i przestaw dźwignię zmiany biegów z pozycji P (Postój) do pozycji R (Wstecznego biegu) lub D (Jazdy).
 • Dźwignia zmiany biegów w pozycji N (Neutralnej) Przy pracującym silniku naciśnij pedał hamulca i przestaw dźwignię zmiany biegów z pozycji N (Neutralnej) do pozycji R (Wstecznego biegu) lub D (Jazdy).

Upewnij się, że kontrolka ostrzegawcza układu hamulcowego zgasła.

UWAGA

 • Dla własnego bezpieczeństwa, możesz zaciągnąć EPB choćby nawet wyłącznik zapłonu lub przycisk Engine Stop/Start) znajdował się w pozycji OFF, ale nie możesz go zwolnić.
 • Dla własnego bezpieczeństwa, naciśnij pedał hamulca i ręcznie zwolnij hamulec postojowy wyłącznikiem EPB, kiedy jedziesz w dół ze wzniesienia lub kiedy cofasz pojazd.

UWAGA - Mechaniczna skrzynia biegów

Pojazd holujący przyczepę w górę wzniesienia lub zjeżdżający w dół może się nieznacznie staczać, gdy jest uruchamiany. Aby temu zapobiec, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1.Naciśnij pedał sprzęgła i wybierz bieg.

2.Ciągnij w górę przełącznik EPB.

3.Naciśnij pedał przyspieszania i powoli zwalniaj pedał sprzęgła.

4. Jeśli pojazd zostanie uruchomiony z mocą wystarczającą do jazdy, zwolnij wyłącznik EPB.

Nie należy stosować tej procedury, kiedy jazda odbywa się na płaskim i poziomym gruncie. Pojazd może nagle ruszyć do przodu.

OSTROŻNIE

 • Jeśli kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego jest nadal włączona, mimo że hamulec EPB został zwolniony, zalecamy, aby układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.
 • Nie należy jeździć samochodem z zaciągniętym hamulcem EPB.

  Może to spowodować nadmierne zużycie wkładek hamulcowych i wirników hamulców.

EPB (Elektryczny hamulec postojowy) może się włączyć automatycznie gdy:

 • EPB jest przegrzany
 • Inne układy wymagają jego włączenia

Zwalnianie hamulca postojowego


 • Jeśli spróbujesz wcisnąć pedał przyspieszania podczas jazdy z zaciągniętym hamulcem EPB i nie nastąpiło jego automatyczne zwolnienie, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy i pojawi się komunikat.
 • Jeśli pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty i dowolne drzwi, pokrywa komory silnikowej samochodu lub tylna pokrywa są otwarte, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy i pojawi się komunikat.
 • Jeśli istnieje problem z pojazdem, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy i może pojawić się komunikat.

Jeśli wystąpi powyższa sytuacja, naciśnij pedał hamowania i zwolnij EPB naciskając wyłącznik EPB.

OSTRZEŻENIE

 • Aby zapobiec przypadkowemu ruszeniu zatrzymanego pojazdu i opuścić pojazd, nie używaj dźwigni zmiany biegów zamiast hamulca postojowego. Zaciągnij hamulec postojowy i upewnij się, że dźwignia zmiany biegów jest bezpiecznie ustawiona w pozycji P (Postój).
 • Nie wolno nigdy pozwalać komukolwiek, kto nie zna pojazdu, manipulować przy hamulcu postojowym. Jeśli hamulec postojowy zostanie przypadkowo zwolniony, można odnieść poważne obrażenia ciała.
 • Wszystkie pojazdy podczas postoju powinny mieć zawsze całkowicie zaciągnięty hamulec postojowy, aby uniknąć przypadkowemu ruszeniu samochodu, co może spowodować obrażenia ciała pasażerów i pieszych.

OSTROŻNIE

 • Kiedy hamulec EPB jest uruchamiany lub zwalniany, może być słyszany dźwięk kliknięcia.

  Jest to normalne i nie wskazuje na jakiekolwiek nieprawidłowości działania hamulca EPB.

 • Kiedy przekazujesz kluczyki parkingowemu lub obsłudze hotelowej, pamiętaj o tym, by poinformować ich, w jaki sposób obsługiwać EPB.
 • Jeśli jedziesz z zaciągniętym hamulcem EPB, hamulec może ulec uszkodzeniu.
 • Kiedy automatycznie zwalniasz EPB poprzez naciśnięcie pedału przyspieszania, naciskaj go powoli.

  Zaciąganie hamulca postojowego

  Aby zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy (EPB): Pociągnij w górę przełącznik EPB. Sprawdź, czy świeci się kontr ...

  Wskaźnik usterek EPB (jeżeli są w wyposażeniu)

  Ta kontrolka ostrzegawcza świeci się, gdy przycisk uruchamiania silnika (Engine Start/Stop) jest przełączany do pozycji ON i gaśnie w ciągu oko ...

  Zobacz tez:

  Podjęcie decyzji o holowaniu przyczepy
  Poniżej zamieszczonych zostało kilka ważnych punktów dotyczących holowania przyczepy: Należy zastanowić się nad użyciem układu zabezpieczającego przed kołysaniem przyczepy. Aby poznać informacje na temat układu zab ...

  Komora silnikowa
  Silnik 1NR-FE Zbiornik płynu do spryskiwaczy Zbiornik wyrównawczy w układzie chłodzenia silnika Korek wlewu oleju do silnika Miarka poziomu oleju silnikowego Akumulator Skrzynka bezpieczników Elektryczny wentylator chłodnicy Skraplacz C ...

  Okresowy licznik kilometrów
  Licznik przebiegu okresowego i wskaźnik temperatury zewnętrznej używają tego samego wyświetlacza. Aby przełączać wskazania między licznikiem przebiegu okresowego i temperaturą zewnętrzną należy nacisnąć przycisk zerow ...

  Categorie