Kia Ceed: Zwalnianie hamulca postojowego

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> Elektryczny hamulec postojowy (EPB) –> Zwalnianie hamulca postojowego

Zwalnianie hamulca postojowego


Aby zwolnić EPB (elektryczny hamulec postojowy), należy nacisnąć wyłącznik EPB w następujących sytuacjach:

 • Wyłącznik zapłonu lub przycisk uruchamiania silnika (Engine Start/ Stop) powinien być w położeniu ON.
 • Naciśnij pedał hamulca.

Upewnij się, że kontrolka ostrzegawcza układu hamulcowego zgasła.

Aby automatycznie zwolnić elektryczny hamulec postojowy (EPB):

 • Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów

1.Uruchom silnik.

2.Zapnij pas bezpieczeństwa kierowcy.

3.Zamknij drzwi kierowcy, pokrywę komory silnikowej samochodu i klapę tylną.

4.Naciśnij pedał sprzęgła przy włączonym biegu.

5.Naciśnij pedał przyspieszania, równocześnie zwalniając pedał sprzęgła.

 • Pojazd z automatyczną skrzynią biegów

1.Uruchom silnik.

2.Zapnij pas bezpieczeństwa kierowcy.

3.Zamknij drzwi kierowcy, pokrywę komory silnikowej samochodu i klapę tylną.

4.Naciśnij pedał przyspieszania, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji R (Wstecznego), D (Jazdy).

 • Dźwignia zmiany biegów w pozycji P (Postój) Przy pracującym silniku naciśnij pedał hamulca i przestaw dźwignię zmiany biegów z pozycji P (Postój) do pozycji R (Wstecznego biegu) lub D (Jazdy).
 • Dźwignia zmiany biegów w pozycji N (Neutralnej) Przy pracującym silniku naciśnij pedał hamulca i przestaw dźwignię zmiany biegów z pozycji N (Neutralnej) do pozycji R (Wstecznego biegu) lub D (Jazdy).

Upewnij się, że kontrolka ostrzegawcza układu hamulcowego zgasła.

UWAGA

 • Dla własnego bezpieczeństwa, możesz zaciągnąć EPB choćby nawet wyłącznik zapłonu lub przycisk Engine Stop/Start) znajdował się w pozycji OFF, ale nie możesz go zwolnić.
 • Dla własnego bezpieczeństwa, naciśnij pedał hamulca i ręcznie zwolnij hamulec postojowy wyłącznikiem EPB, kiedy jedziesz w dół ze wzniesienia lub kiedy cofasz pojazd.

UWAGA - Mechaniczna skrzynia biegów

Pojazd holujący przyczepę w górę wzniesienia lub zjeżdżający w dół może się nieznacznie staczać, gdy jest uruchamiany. Aby temu zapobiec, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1.Naciśnij pedał sprzęgła i wybierz bieg.

2.Ciągnij w górę przełącznik EPB.

3.Naciśnij pedał przyspieszania i powoli zwalniaj pedał sprzęgła.

4. Jeśli pojazd zostanie uruchomiony z mocą wystarczającą do jazdy, zwolnij wyłącznik EPB.

Nie należy stosować tej procedury, kiedy jazda odbywa się na płaskim i poziomym gruncie. Pojazd może nagle ruszyć do przodu.

OSTROŻNIE

 • Jeśli kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego jest nadal włączona, mimo że hamulec EPB został zwolniony, zalecamy, aby układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.
 • Nie należy jeździć samochodem z zaciągniętym hamulcem EPB.

  Może to spowodować nadmierne zużycie wkładek hamulcowych i wirników hamulców.

EPB (Elektryczny hamulec postojowy) może się włączyć automatycznie gdy:

 • EPB jest przegrzany
 • Inne układy wymagają jego włączenia

Zwalnianie hamulca postojowego


 • Jeśli spróbujesz wcisnąć pedał przyspieszania podczas jazdy z zaciągniętym hamulcem EPB i nie nastąpiło jego automatyczne zwolnienie, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy i pojawi się komunikat.
 • Jeśli pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty i dowolne drzwi, pokrywa komory silnikowej samochodu lub tylna pokrywa są otwarte, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy i pojawi się komunikat.
 • Jeśli istnieje problem z pojazdem, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy i może pojawić się komunikat.

Jeśli wystąpi powyższa sytuacja, naciśnij pedał hamowania i zwolnij EPB naciskając wyłącznik EPB.

OSTRZEŻENIE

 • Aby zapobiec przypadkowemu ruszeniu zatrzymanego pojazdu i opuścić pojazd, nie używaj dźwigni zmiany biegów zamiast hamulca postojowego. Zaciągnij hamulec postojowy i upewnij się, że dźwignia zmiany biegów jest bezpiecznie ustawiona w pozycji P (Postój).
 • Nie wolno nigdy pozwalać komukolwiek, kto nie zna pojazdu, manipulować przy hamulcu postojowym. Jeśli hamulec postojowy zostanie przypadkowo zwolniony, można odnieść poważne obrażenia ciała.
 • Wszystkie pojazdy podczas postoju powinny mieć zawsze całkowicie zaciągnięty hamulec postojowy, aby uniknąć przypadkowemu ruszeniu samochodu, co może spowodować obrażenia ciała pasażerów i pieszych.

OSTROŻNIE

 • Kiedy hamulec EPB jest uruchamiany lub zwalniany, może być słyszany dźwięk kliknięcia.

  Jest to normalne i nie wskazuje na jakiekolwiek nieprawidłowości działania hamulca EPB.

 • Kiedy przekazujesz kluczyki parkingowemu lub obsłudze hotelowej, pamiętaj o tym, by poinformować ich, w jaki sposób obsługiwać EPB.
 • Jeśli jedziesz z zaciągniętym hamulcem EPB, hamulec może ulec uszkodzeniu.
 • Kiedy automatycznie zwalniasz EPB poprzez naciśnięcie pedału przyspieszania, naciskaj go powoli.

  Zaciąganie hamulca postojowego

  Aby zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy (EPB): Pociągnij w górę przełącznik EPB. Sprawdź, czy świeci się kontr ...

  Wskaźnik usterek EPB (jeżeli są w wyposażeniu)

  Ta kontrolka ostrzegawcza świeci się, gdy przycisk uruchamiania silnika (Engine Start/Stop) jest przełączany do pozycji ON i gaśnie w ciągu oko ...

  Zobacz tez:

  Układ elektronicznego kluczyka
  Umożliwia zdalną (bez kluczyka) obsługę następujących funkcji:  centralnego zamka  tylna klapa  włączanie zapłonu i uruchamianie silnika Wystarczy, aby przy kierowcy znajdował się kluczyk elektroniczny. Dodatko ...

  Tylne światło przeciwmgielne
  Przełącznik lampy tylnego światła przeciwmgielnego jest umieszczony jako następny na dźwigni przełącznika świateł. Światło to może zostać włączone tylko przy włączonych reflektorach pojazdu (przeł ...

  Oznaczenia na bocznej stronie opony
  Informacje podane na tej tabliczce identyfikują i opisują podstawową charakterystykę opony oraz podają numer identyfikacyjny opony (TIN), potrzebny do certyfikacji norm bezpieczeństwa. W korespondencji dotyczącej opon należy zawsze podawać TIN. ...

  Categorie