Opel Astra: Elektryczna regulacja fotela

Opel Astra –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Fotele przednie –> Elektryczna regulacja fotela

Ostrzeżenie

Podczas obsługiwania układu elektrycznej regulacji fotela należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Może dojść do przygniecenia przedmiotów.

Podczas regulacji foteli uważnie je obserwować. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów.

Regulacja wzdłużna

Regulacja wzdłużna


Przesunąć przełącznik w przód/w tył.

Regulacja wysokości siedziska fotela

Regulacja wysokości siedziska fotela


Przesunąć przełącznik w górę/w dół.

Regulacja nachylenia fotela

Regulacja nachylenia fotela


Przechylić przednią część przełącznika w górę/w dół.

Regulacja nachylenia oparcia

Regulacja nachylenia oparcia


Przechylić przełącznik w przód/w tył.

Podparcie odcinka lędźwiowego

Podparcie odcinka lędźwiowego


Wyregulować ustawienie podparcia odcinka lędźwiowego według uznania, korzystając z przełącznika czteropozycyjnego.

Przesuwanie podparcia w górę i w dół: nacisnąć górną lub dolną część przełącznika.

Wysuwanie i chowanie podparcia: nacisnąć lewą lub prawą część przełącznika.

Regulacja podparcia ud

Regulacja podparcia ud


Pociągnąć dźwignię i przesunąć w odpowiednie położenie odcinek siedziska, na którym opierają się uda.

Podparcie boczne

Podparcie boczne


Wyregulować szerokość oparcia fotela zgodnie z własnymi preferencjami.

Nacisnąć , aby zmniejszyć
szerokość oparcia.

Nacisnąć , aby zwiększyć
szerokość oparcia.

Funkcja pamięci ustawień elektrycznej regulacji fotela

Istnieje możliwość zapisania dwóch zestawów ustawień fotela kierowcy.

Ustawienia zapisywane, personalizacja ustawień.

Funkcja pamięci ustawień elektrycznej regulacji fotela


Zapisywanie ustawień w pamięci

 •  Ustawić fotel kierowcy w żądanej pozycji.
 •  Jednocześnie nacisnąć MEM oraz 1 lub 2 i przytrzymać, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Przywracanie zapamiętanych ustawień

Nacisnąć 1 lub 2 i przytrzymać, aż fotel osiągnie zapamiętaną pozycję.

Zwolnienie przycisku podczas ruchu fotela powoduje anulowanie wywołania ustawień z pamięci.

Zapisywanie ustawień w pamięci nadajnika zdalnego sterowania

Przy każdym wyłączeniu zapłonu aktualne położenie fotela kierowcy jest automatycznie zapisywane w pamięci nadajnika zdalnego sterowania. Ustawienia te są niezależne od ustawień zapisanych za pomocą przycisku 1 lub 2.

Zapamiętane ustawienia zostają automatycznie przywrócone w chwili włączenia zapłonu.

Aby przerwać ruch fotela, nacisnąć jeden z przycisków pamięci lub elektrycznej regulacji fotela.

Tę funkcję można aktywować i dezaktywować w menu personalizacji ustawień.

Wybrać odpowiednie ustawienie w menu Pojazd na wyświetlaczu informacyjnym.

Wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Funkcja ułatwiająca wysiadanie

W celu ułatwienia kierowcy wysiadania z pojazdu elektrycznie regulowany fotel kierowcy jest automatycznie przesuwany do tyłu podczas postoju. Aby uruchomić funkcję, wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu i otworzyć drzwi kierowcy. Jeśli drzwi są już otwarte, wyłączyć zapłon, aby uruchomić przywracanie ustawień.

Aby przerwać ruch fotela, nacisnąć jeden z przycisków pamięci lub elektrycznej regulacji fotela.

Tę funkcję można aktywować i dezaktywować w menu personalizacji ustawień.

Wybrać odpowiednie ustawienie w menu Pojazd na wyświetlaczu informacyjnym.

Wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Mechanizm zabezpieczający

Jeśli fotel kierowcy napotka opór podczas przemieszczania się, przywracanie ustawień może zostać przerwane. Po usunięciu przeszkody nacisnąć odpowiedni przycisk pamięci ustawień i przytrzymać przez dwie sekundy. Spróbować ponownie przywrócić zapamiętane ustawienia.

Jeśli przywracanie ustawień nadal nie działa, należy zgłosić się do warsztatu.

Przeciążenie układu

W przypadku przeciążenia elektrycznego układu regulacji fotela, zasilanie układu jest automatycznie przerywane na krótki okres czasu.

Uwaga

Po wypadku, w którym doszło do napełnienia poduszek powietrznych, funkcja pamięci ustawień dla poszczególnych przycisków pozycji zostanie zdezaktywowana.

  Ręczna regulacja fotela

  Podczas jazdy wszystkie siedziska i oparcia powinny być zawsze zablokowane. Regulacja wzdłużna   Pociągnąć za uchwyt, przesunąć f ...

  Podłokietnik

  Podłokietnik można przesunąć 10 cm w przód. W podłokietniku znajduje się schowek. Schowek w podłokietniku. ...

  Zobacz tez:

  Dodatkowe środki ostrożności
  Zabrania się prób wyłączania poduszek powietrznych. Pasy bezpieczeństwa wraz z poduszkami powietrznymi zapewniają najlepszą ochronę podczas zderzeń czołowych. Nie wolno manipulować przy komponentach układu. Może to dop ...

  Wskaźnik zużycia tarcz hamulcowych
  Kiedy klocki hamulcowe są zużyte i trzeba będzie wymienić je na nowe, będzie można usłyszeć sygnał ostrzegawczy o wysokiej częstotliwości, dochodzący z hamulców przednich lub tylnych. Sygnał ten może pojawiać si&# ...

  Wymiana żarówek świateł tylnej lampy zespolonej
  (1) Światło tylnego kierunkowskazu (2) Światła hamowania/światła tylne (3) Światła cofania (dla wersji 3 drzwiowej i 5 drzwiowej) (4) Lampa tylna lub lampa hamowania stop/tylna pozycyjna (dla typu LED) (5) Tylne światła przeciwmgielne (dla ...

  Categorie