Opel Astra: Elektryczna regulacja fotela

Opel Astra –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Fotele przednie –> Elektryczna regulacja fotela

Ostrzeżenie

Podczas obsługiwania układu elektrycznej regulacji fotela należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Może dojść do przygniecenia przedmiotów.

Podczas regulacji foteli uważnie je obserwować. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów.

Regulacja wzdłużna

Regulacja wzdłużna


Przesunąć przełącznik w przód/w tył.

Regulacja wysokości siedziska fotela

Regulacja wysokości siedziska fotela


Przesunąć przełącznik w górę/w dół.

Regulacja nachylenia fotela

Regulacja nachylenia fotela


Przechylić przednią część przełącznika w górę/w dół.

Regulacja nachylenia oparcia

Regulacja nachylenia oparcia


Przechylić przełącznik w przód/w tył.

Podparcie odcinka lędźwiowego

Podparcie odcinka lędźwiowego


Wyregulować ustawienie podparcia odcinka lędźwiowego według uznania, korzystając z przełącznika czteropozycyjnego.

Przesuwanie podparcia w górę i w dół: nacisnąć górną lub dolną część przełącznika.

Wysuwanie i chowanie podparcia: nacisnąć lewą lub prawą część przełącznika.

Regulacja podparcia ud

Regulacja podparcia ud


Pociągnąć dźwignię i przesunąć w odpowiednie położenie odcinek siedziska, na którym opierają się uda.

Podparcie boczne

Podparcie boczne


Wyregulować szerokość oparcia fotela zgodnie z własnymi preferencjami.

Nacisnąć , aby zmniejszyć
szerokość oparcia.

Nacisnąć , aby zwiększyć
szerokość oparcia.

Funkcja pamięci ustawień elektrycznej regulacji fotela

Istnieje możliwość zapisania dwóch zestawów ustawień fotela kierowcy.

Ustawienia zapisywane, personalizacja ustawień.

Funkcja pamięci ustawień elektrycznej regulacji fotela


Zapisywanie ustawień w pamięci

 •  Ustawić fotel kierowcy w żądanej pozycji.
 •  Jednocześnie nacisnąć MEM oraz 1 lub 2 i przytrzymać, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Przywracanie zapamiętanych ustawień

Nacisnąć 1 lub 2 i przytrzymać, aż fotel osiągnie zapamiętaną pozycję.

Zwolnienie przycisku podczas ruchu fotela powoduje anulowanie wywołania ustawień z pamięci.

Zapisywanie ustawień w pamięci nadajnika zdalnego sterowania

Przy każdym wyłączeniu zapłonu aktualne położenie fotela kierowcy jest automatycznie zapisywane w pamięci nadajnika zdalnego sterowania. Ustawienia te są niezależne od ustawień zapisanych za pomocą przycisku 1 lub 2.

Zapamiętane ustawienia zostają automatycznie przywrócone w chwili włączenia zapłonu.

Aby przerwać ruch fotela, nacisnąć jeden z przycisków pamięci lub elektrycznej regulacji fotela.

Tę funkcję można aktywować i dezaktywować w menu personalizacji ustawień.

Wybrać odpowiednie ustawienie w menu Pojazd na wyświetlaczu informacyjnym.

Wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Funkcja ułatwiająca wysiadanie

W celu ułatwienia kierowcy wysiadania z pojazdu elektrycznie regulowany fotel kierowcy jest automatycznie przesuwany do tyłu podczas postoju. Aby uruchomić funkcję, wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu i otworzyć drzwi kierowcy. Jeśli drzwi są już otwarte, wyłączyć zapłon, aby uruchomić przywracanie ustawień.

Aby przerwać ruch fotela, nacisnąć jeden z przycisków pamięci lub elektrycznej regulacji fotela.

Tę funkcję można aktywować i dezaktywować w menu personalizacji ustawień.

Wybrać odpowiednie ustawienie w menu Pojazd na wyświetlaczu informacyjnym.

Wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Mechanizm zabezpieczający

Jeśli fotel kierowcy napotka opór podczas przemieszczania się, przywracanie ustawień może zostać przerwane. Po usunięciu przeszkody nacisnąć odpowiedni przycisk pamięci ustawień i przytrzymać przez dwie sekundy. Spróbować ponownie przywrócić zapamiętane ustawienia.

Jeśli przywracanie ustawień nadal nie działa, należy zgłosić się do warsztatu.

Przeciążenie układu

W przypadku przeciążenia elektrycznego układu regulacji fotela, zasilanie układu jest automatycznie przerywane na krótki okres czasu.

Uwaga

Po wypadku, w którym doszło do napełnienia poduszek powietrznych, funkcja pamięci ustawień dla poszczególnych przycisków pozycji zostanie zdezaktywowana.

  Ręczna regulacja fotela

  Podczas jazdy wszystkie siedziska i oparcia powinny być zawsze zablokowane. Regulacja wzdłużna   Pociągnąć za uchwyt, przesunąć f ...

  Podłokietnik

  Podłokietnik można przesunąć 10 cm w przód. W podłokietniku znajduje się schowek. Schowek w podłokietniku. ...

  Zobacz tez:

  Szyba przednia
  Naklejki na szybie przedniej Na szybie przedniej w okolicy lusterka wewnętrznego nie wolno mocować naklejek, np. winiet autostradowych itp. W przeciwnym razie może dojść do ograniczenia zasięgu wykrywania czujnika i pola widzenia kamery zamontowanej w obudowie lu ...

  Automatycznie sterowany układ klimatyzacji
  Kierunki i intensywnoŹć nawiewu powietrza regulowane są automatycznie, odpowiednio do nastawionej temperatury. Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie. Wwersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków moż ...

  Usuwanie zaparowania przedniej szyby
  Nacisnąć przycisk . Włączona zostaje funkcja osuszania powietrza oraz zwiększa się intensywnoŹć nawiewu. Ustawić przycisk trybu nawiewu powietrza z zewnątrz/recyrkulacji powietrza na tryb nawiewu powietrza z zewnątrz, jeżeli w ...

  Categorie