Opel Astra: Inteligentny system wspomagania parkowania

Opel Astra –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Układ ułatwiający parkowanie –> Inteligentny system wspomagania parkowania

Ostrzeżenie

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za akceptację miejsca postojowego zaproponowanego przez system oraz za manewr parkowania.

Korzystając z inteligentnego systemu wspomagania parkowania, należy zawsze sprawdzić obszar wokół pojazdu we wszystkich kierunkach.

Inteligentny system wspomagania parkowania mierzy podczas przejazdu, czy miejsce postojowe ma odpowiednią wielkość, a następnie oblicza trajektorię i automatycznie wprowadza samochód na miejsce metodą parkowania równoległego lub prostopadłego.

Instrukcje pojawiają się zależnie od wersji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy lub na wyświetlaczu informacyjnym i towarzyszą im sygnały dźwiękowe.

Kierowca musi obsługiwać pedał przyspieszenia i hamulca oraz zmianę biegów, natomiast kierowanie odbywa się automatycznie.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Inteligentny system wspomagania parkowania występuje zawsze w połączeniu z przednim-tylnym układem ułatwiającym parkowanie.

Oba układy wykorzystują te same czujniki w przednim i tylnym zderzaku.

Układ obejmuje sześć czujników ultradźwiękowych w tylnym zderzaku i sześć czujników ultradźwiękowych w przednim zderzaku.

Włączanie

Inteligentny system wspomagania parkowania można włączyć tylko podczas jazdy do przodu.

Włączanie


Gdy trzeba wyszukać miejsce postojowe, system jest gotowy do pracy po krótkim naciśnięciu .


System rozpoznaje i zapamiętuje miejsce postojowe w odległości 10 metrów w przypadku miejsc do parkowania równoległego lub sześciu metrów w przypadku miejsc do parkowania prostopadłego w trybie ułatwiania parkowania.

System można uaktywnić przy prędkości nieprzekraczającej 30 km/h. System wyszukuje wolne miejsce parkingowe, gdy prędkość pojazdu wynosi nie więcej niż 30 km/h.

Maksymalna dozwolona odległość od samochodu do rzędu zaparkowanych pojazdów wynosi 1,8 metra przy parkowaniu równoległym i 2,5 metra przy parkowaniu prostopadłym.

Funkcjonowanie Tryb wyszukiwania miejsca postojowego, wskazania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy

Tryb wyszukiwania miejsca postojowego, wskazania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy


Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy przez długie naciśnięcie (.

System jest skonfigurowany tak, aby standardowo wykrywał miejsca parkingowe po stronie pasażera. W celu wykrycia miejsc parkingowych po stronie kierowcy należy włączyć lewy kierunkowskaz.

Tryb wyszukiwania miejsca postojowego, wskazania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy


Po wykryciu miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy i sygnał dźwiękowy.

Wskazania na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Wskazania na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym


Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego, naciskając odpowiednią ikonę na wyświetlaczu.

Wybrać stronę parkowania, naciskając odpowiednią ikonę na wyświetlaczu.

Wskazania na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym


Po wykryciu miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym i sygnał dźwiękowy.

Jeśli kierowca nie zatrzyma pojazdu po wyświetleniu propozycji parkowania, system zaczyna szukać innego dogodnego miejsca parkingowego.

Tryb wprowadzania na miejsce postojowe

Miejsce postojowe zaproponowane przez system zostaje zaakceptowane, jeśli samochód zostanie zatrzymany na dystansie 10 metrów w przypadku parkowania równoległego lub sześciu metrów w przypadku parkowania prostopadłego po pojawieniu się komunikatu Zatrzymaj się. System oblicza optymalną drogę parkowania na wolne miejsce.

Krótka seria wibracji koła kierownicy po włączeniu biegu wstecznego oznacza, że kierowanie samochodem zostało przejęte przez system. Następnie system automatycznie wprowadza samochód na miejsce postojowe, podając kierowcy szczegółowe instrukcje dotyczące użycia pedału hamulca i przyspieszenia oraz zmiany biegów. Kierowca musi trzymać ręce z dala od kierownicy.

Należy zawsze zwracać uwagę na dźwięki emitowane przez przednitylny układ ułatwiający parkowanie.

Dźwięk ciągły sygnalizuje, że odległość od przeszkody jest mniejsza niż około 30 cm.

Jeśli z jakiegoś powodu kierowca musi przejąć kontrolę nad układem kierowniczym, należy chwycić kierownicę tylko za zewnętrzną krawędź. Automatyczne kierowanie zostaje w takim przypadku wyłączone.

Wskazania na wyświetlaczu

Instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu obejmują:

 •  Ogólne wskazówki i komunikaty ostrzegawcze.
 •  Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości 30 km/h w trybie wyszukiwania miejsca postojowego.
 •  Polecenie zatrzymania pojazdu, gdy wykryto wolne miejsce parkingowe.
 •  Kierunek jazdy podczas manewru parkowania.
 •  Polecenia włączenia biegu wstecznego lub biegu pierwszego.
 •  Polecenia użycia pedału przyspieszenia lub hamulca.
 •  W przypadku niektórych instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy widoczny jest pasek postępu.
 •  Prawidłowe zakończenie manewru parkowania jest sygnalizowane wyświetleniem symbolu i sygnałem dźwiękowym.
 •  Anulowanie manewru parkowania.

Priorytety wyświetlania

Wskazanie inteligentnego systemu wspomagania parkowania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może zostać zastąpione przez komunikaty o wyższym priorytecie. Po potwierdzeniu komunikatu przez naciśnięcie SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów lub na
kierownicy ponownie pojawiają się instrukcje inteligentnego systemu wspomagania parkowania i manewr parkowania może być kontynuowany.

Wyłączanie

Układ dezaktywuje się poprzez:

 •  krótkie naciśnięcie

 •  prawidłowe zakończenie manewru parkowania
 • zwiększenie prędkości jazdy podczas wyszukiwania miejsca postojowego powyżej 30 km/h
 •  zwiększenie prędkości jazdy podczas wprowadzania na miejsce postojowe powyżej 8 km/h
 •  dotknięcie koła kierownicy przez kierowcę
 •  przekroczenie maksymalnej liczby zmian biegu: osiem cykli zmian przy parkowaniu równoległym lub pięć cykli przy parkowaniu prostopadłym
 •  wyłączenie zapłonu

Dezaktywacja systemu w wyniku działań kierowcy lub przez sam system podczas manewru zostanie zasygnalizowana na wyświetlaczu poprzez komunikat Sys. asystenta parkowania wyłączony. Dodatkowo rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Usterka

Komunikat pojawia się, gdy:

 •  W układzie występuje usterka.
 •  Kierowca nie zakończył prawidłowo manewru parkowania.
 •  Układ nie działa prawidłowo.
 •  Wystąpi jedna z opisanych powyżej przyczyn dezaktywacji.

W przypadku wykrycia przeszkody podczas wyświetlania instrukcji parkowania - na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zatrzymaj się.

Usunięcie przeszkody umożliwi wznowienie manewru parkowania.

Jeśli przeszkoda nie zniknie, system zostanie wyłączony. Długie naciśnięcie uaktywni system w
celu wyszukania nowego miejsca parkingowego.

  Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie

  Ostrzeżenie Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za manewr parkowania. Korzystając z układu ułatwiają ...

  Podstawowe informacje dotyczące układów ułatwiających parkowanie

  Ostrzeżenie W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źródła dźwięku mog& ...

  Zobacz tez:

  Uaktywnianie autoalarmu bez funkcji monitorowania wnętrza i pochylenia samochodu
  Funkcję monitorowania wnętrza kabiny i pochylenia samochodu należy wyłączyć, gdy w pojeździe pozostają zwierzęta - ze względu na obecność w kabinie sygnałów ultradźwiękowych o dużym natężeniu o ...

  Kamera wsteczna
  Kamera wsteczna wspomaga kierowcę podczas cofania, przekazując obraz obszaru za pojazdem. Obraz z kamery jest wyświetlany na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. Ostrzeżenie Kamera wsteczna nie zwalnia kierowcy z obowiązku obserwacji ...

  Sprawdzanie stanu bieżnika
  Należy sprawdzić, czy wskaźniki zużycia bieżnika znajdują się na oponach. Należy również sprawdzić, czy opony nie są nierównomiernie zużyte, np. nadmiernie zużyty bieżnik po jednej stronie opony. Należy r ...

  Categorie