Opel Astra: Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym

Opel Astra –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym

System ostrzegania o zderzeniu czołowym pomaga uniknąć kolizji czołowej lub ograniczyć jej skutki.

System wykorzystuje układ przedniej kamery zamontowanej na szybie przedniej, wykrywający pojazd znajdujący się bezpośrednio z przodu na tym samym torze jazdy, w odległości do 60 m.

Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym


Wykrycie pojazdu poprzedzającego jest sygnalizowane lampką kontrolną .


Jeśli pojazd zbyt szybko zbliża się do bezpośrednio poprzedzającego go samochodu, zostaje uruchomione ostrzeżenie akustyczne, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się ostrzeżenie.

Kierowca jest dodatkowo informowany o niebezpieczeństwie przez migający czerwony pasek świetlny z diodami LED wyświetlany na szybie przedniej w polu widzenia kierowcy.

Sygnalizacja ta pojawi się, o ile ostrzeżenie o zderzeniu czołowym nie zostało wyłączone przez naciśnięcie .


Włączanie

System ostrzegania o zderzeniu czołowym uruchamia się automatycznie po przekroczeniu prędkości 8 km/h, pod warunkiem że nie został dezaktywowany przez naciśnięcie , patrz poniżej.


Wybór czułości systemu

Dostępne są następujące ustawienia czułości systemu: blisko, średnia odległość, daleko.

Wybór czułości systemu


Nacisnąć - aktualne ustawienie
pojawi się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Kilkakrotnie nacisnąć , aby zmienić czułość
systemu. Wybrane ustawienie pokazuje się również na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.


Ostrzeganie kierowcy

Gdy układ wykryje pojazd poruszający się na tym samym torze jazdy, w zestawie wskaźników zaświeci się na zielono lampka kontrolna ostrzegająca o
pojeździe z przodu.

Lampka kontrolna zmienia kolor
na żółty, gdy odległość od pojazdu poprzedzającego nadmiernie się zmniejszyła lub w przypadku zbyt szybkiego zbliżania się do innego pojazdu.

Przestroga

Kolor tej lampki kontrolnej nie ma związku z wymaganą przez obowiązujące przepisy ruchu drogowego odległością od poprzedzającego pojazdu.

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za stałe utrzymywanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, warunkami pogodowymi i drogowymi itp.

Ostrzeganie kierowcy


Gdy czas do potencjalnej kolizji z pojazdem z przodu spadnie do zbyt niskiej wartości i kolizja jest bliska, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się symbol ostrzeżenia o zderzeniu i kierowca jest informowany o niebezpieczeństwie przez migający czerwony pasek świetlny z diodami LED wyświetlany na szybie przedniej w polu widzenia kierowcy.

Ostrzeganie kierowcy


Równocześnie włączy się ostrzeżenie akustyczne. Wcisnąć pedał hamulca i obrócić kierownicą, jeśli jest to wymagane w danej sytuacji.

Wyłączanie

System można dezaktywować.

Naciskać - wielokrotnie, aż na
wyświetlaczu informacyjnym kierowcy wyświetlony zostanie Przedni układ ostrzegania wyłączony.

Jeśli system ostrzegania o zderzeniu czołowym został wyłączony, przy kolejnym włączeniu zapłonu czułość systemu zostanie ustawiona na "średnią odległość".

Ustawienia "blisko", "średnia odległość" lub "daleko" zostaną zapisane, gdy zapłon zostanie wyłączony.

Informacje ogólne

Ostrzeżenie

System ostrzegania o zderzeniu czołowym jedynie ostrzega kierowcę i nie włącza hamulców.

W przypadku zbliżania się do pojazdu poprzedzającego ze zbyt dużą prędkością system może nie ostrzec kierowcy na tyle wcześnie, by można było uniknąć zderzenia.

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymywanie prawidłowego odstępu od pojazdu poprzedzającego z odpowiednim uwzględnieniem natężenia ruchu drogowego, widoczności i warunków pogodowych.

Podczas jazdy kierowca powinien być zawsze całkowicie skoncentrowany na prowadzeniu pojazdu. Kierowca powinien być zawsze przygotowany na ewentualną reakcję i włączenie hamulców.

Ograniczenia systemu

Zadaniem systemu jest ostrzeganie kierowcy o innych pojazdach, niemniej jednak może on również reagować na inne obiekty.

W poniższych sytuacjach system ostrzegania o zderzeniu czołowym może nie wykryć pojazdu poprzedzającego lub może dojść do obniżenia skuteczności wykrywania:

 •  na drogach krętych
 •  gdy widoczność jest ograniczona przez warunki atmosferyczne, np. mgłę, opady deszczu lub śniegu
 •  gdy czujnik jest przesłonięty przez śnieg, lód, breję, błoto lub brud lub gdy szyba przednia jest uszkodzona lub znajdują się na niej obce przedmioty, np. naklejki

  Ograniczenie prędkości jazdy

  Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy. Prędkość maksymalną można ustawić przy ...

  Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego

  Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego pokazuje dystans od pojazdu jadącego z przodu. Kamera przednia w szybie przedniej służy do w ...

  Zobacz tez:

  Zalecenia dotyczące kaset i odtwarzacza
  Należy dbać o dobry stan kaset używanych w- samochodzie. Użycie zniszczonych kaset może być przyczyną wciągnięcia taśmy przez mechanizm magnetofonu, uniemożliwiając wyjęcie kasety i odtwarzacza. W odtwarzaczu gromadzą si ...

  Przed rozpoczęciem jazdy
  Dywaniki podłogowe Należy stosować wyłącznie dywaniki podłogowe przeznaczone do tego modelu i rocznika samochodu. Dywaniki powinny być prawidłowo umocowane na wykładzinie podłogowej. Do zamocowania dywanika należy użyć odpowie ...

  Sygnalizacja skrętu i zmiany pasa ruchu
  dźwignia w górę : prawe kierunkowskazy dźwignia w dół : lewe kierunkowskazy Po przesunięciu dźwigni poza wyczuwalny punkt oporu następuje trwałe włączenie danego kierunkowskazu. Kierunkowskaz jest wyłączany podcz ...

  Categorie