Toyota Corolla: Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Toyota Corolla –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu, który na podstawie sygnałów z czujników w zaworach ostrzega o spadku ciźnienia w oponach, zanim dojdzie do poważniejszych zagrożeń.

Zamontowanie zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału

Przy wymianie kół bądź opon należy zamontować zawory z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału.

Nowy zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału wymaga zarejestrowania nowych kodów identyfikacyjnych w pamięci elektronicznej jednostki sterującej układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu, a następnie układ wymaga kalibracji. Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych należy powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach:

 • Gdy zostanie zmieniony rozmiar opony.
 • Gdy ciźnienie w ogumieniu zostało zmienione np. w celu przystosowania do innej prędkoźci podróżnej lub obciążenia samochodu itd.

Podczas kalibracji układu aktualne ciźnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu

 1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję wyłączoną.

  Kalibracja nie jest możliwa, gdy samochód się porusza.

 2. Doprowadzić ciźnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartoźci dla zimnego ogumienia. ( S. 603) Istotne jest, aby ciźnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.
 3. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
 4. Przytrzymać wciźnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu


 1. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wyłącznik zapłonu w pozycji "ON", a następnie wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ACC" lub "LOCK".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wybrany stan IGNITION ON, a następnie przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych

Zawory z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu czujnika i przekaźnika sygnału. Czynnoźć tę nale ży zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kiedy należy wymienić opony

Opony należy wymienić, gdy:

 • Jeżeli wskaźnik zużycia bieżnika widoczny jest na oponie.
 • Pojawią się przecięcia, rozwarstwienia lub pęknięcia na tyle głębokie, że widoczna staje się tkanina osnowy, a także wybrzuszenia, które są oznaką wewnętrznych uszkodzeń.
 • Opona nie trzyma ciźnienia lub z powodu wielkoźci bądź umiejscowienia przecięcia lub innego uszkodzenia nie można jej naprawić.

W razie wątpliwoźci należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Wymiana opon i obręczy kół (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Jeżeli kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału nie są zarejestrowane, układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Po około 10 minutach jazdy zacznie migać lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty pozostanie zapalona na stałe, sygnalizując usterkę.

Trwałoźć opony

Każda opona mająca więcej niż 6 lat wymaga sprawdzenia przez wykwalifikowanego mechanika, nawet gdy nie nosi żadnych widocznych źladów uszkodzeń.

Regularna kontrola ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie zwalnia z koniecznoźci regularnego sprawdzania ciźnienia w ogumieniu za pomocą manometru. Kontrola taka powinna być elementem rutynowych czynnoźci sprawdzających stan techniczny samochodu.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Uruchomić system kalibrowania ciźnienia w ogumieniu, aby system zapamiętał prawidłową wartoźć ciźnienia w ogumieniu.

Gdy głębokoźć bieżnika opony zimowej jest mniejsza niż 4 mm

Taka opona zimowa traci swą skutecznoźć.

Wrazie przypadkowego naciźnięcia przycisku zerowania (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Jeżeli proces kalibracji został wykonany, należy doprowadzić ciźnienie do prawidłowej wartoźci i ponownie przeprowadzić kalibrację.

W razie niepoprawnego zakończenia procesu kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Proces kalibracji nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jednak w wyszczególnionych poniżej przypadkach proces wprowadzania do pamięci układu wartoźci ciźnienia w oponach zakończy się niepomyźlnie i układ nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli wielokrotne próby kalibracji zakończą się niepowodzeniem, należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

 • Gdy naciźnięcie przycisku zerowania układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie powoduje 3-krotnego mignięcia lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.
 • Gdy podczas jazdy, po pewnym czasie po dokonaniu kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu, zacznie migać lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty zaźwieci się na stałe.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału w oponach mogą być rejestrowane dla dwóch zestawów kół.

Nie ma w związku z tym potrzeby rejestrowania kodów identyfikacyjnych po wymianie opon letnich na opony zimowe, jeżeli wczeźniej zostały już zarejestrowane kody identyfikacyjne dla obu rodzajów opon: letnich i zimowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany kodów identyfikacyjnych, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu

Przekaźnik sygnału

Przekaźnik sygnału


Przekaźnik sygnału


Odbiornik sygnału

Odbiornik sygnałuOdbiornik sygnałuZalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własnoźci jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała

 • Nie wolno zakładać opon niejednakowego rodzaju, o niejednakowym bieżniku lub stopniu jego zużycia.

  Nie wolno również mieszać opon pochodzących od różnych producentów.

 • Nie wolno zakładać opon o rozmiarze innym niż zalecany przez Toyotę.
 • Nie wolno mieszać różnych rodzajów opon: radialnych, opasanych lub diagonalnych.
 • Nie wolno mieszać opon letnich, całosezonowych i zimowych.
 • Nie zakładać opon pochodzących z innych pojazdów.

  Nie należy używać opon niewiadomego pochodzenia.

 • Nie wolno holować tym samochodem, jeżeli zamontowane jest dojazdowe koło zapasowe (w niektórych wersjach).
 • Nie wolno holować tym samochodem, jeżeli którakolwiek z opon samochodu jest tymczasowo uszczelniona za pomocą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia (w niektórych wersjach). Obciążenie opony może spowodować jej uszkodzenie.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartoźci ciźnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciźnienia lub może zaźwiecić się mimo jego prawidłowej wartoźci.


Naprawa bądź wymiana opon, kół, zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału oraz osłon na zawory (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

 • Wymianę obręczy kół, opon lub zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału należy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi, ponieważ przy tej czynnoźci istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów z czujnikami i przekaźników sygnału.
 • Do wymiany osłon na zawory należy stosować osłony o właźciwym rozmiarze.

  Niewłaźciwa osłona może się zablokować.

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego, należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądź z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożnoźć.

W takich warunkach może dojźć do spadku ciźnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwoźci amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i obręczy kół oraz podwozia samochodu.

W razie spadku ciźnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuźcić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

  Okresowe przekładanie kół

  Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. Wersje z pełnowymiarowym ko- łem zapasowym (wersje z układem monitoro ...

  Ciźnienie w ogumieniu

  Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w ogumieniu. Ciźnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, a ...

  Zobacz tez:

  Dzieci powinny siedzieć na tylnym siedzeniu
  Statystyki wypadków drogowych dowodzą, że dzieci, bez względu na wiek są najlepiej zabezpieczone, jeśli przebywają podczas jazdy na tylnym siedzeniu, a do ich zabezpieczenia użyto pasów bezpieczeństwa i fotelika dla niemowląt lub fotel ...

  Przy korzystaniu z pojazdu należy
  Zwracać uwagę na wszystkie zmiany dźwięku układu wydechowego i wszystkie zmiany zapachu gazów wydechowych w samochodzie. Uważać, czy nie występują drgania koła kierownicy. Zwracać uwagę na wszystkie zwiększone opo ...

  Pasy bezpieczeństwa
  Wyciągnąć pas bezpieczeństwa i zatrzasnąć klamrę w zamku. Pas nie może być poskręcany i musi ściśle przylegać do ciała. Oparcia foteli nie powinny być zbyt odchylone do tyłu (maksymalny kąt odchylenia wynos ...

  Categorie