Toyota Corolla: Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Toyota Corolla –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu, który na podstawie sygnałów z czujników w zaworach ostrzega o spadku ciźnienia w oponach, zanim dojdzie do poważniejszych zagrożeń.

Zamontowanie zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału

Przy wymianie kół bądź opon należy zamontować zawory z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału.

Nowy zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału wymaga zarejestrowania nowych kodów identyfikacyjnych w pamięci elektronicznej jednostki sterującej układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu, a następnie układ wymaga kalibracji. Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych należy powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach:

 • Gdy zostanie zmieniony rozmiar opony.
 • Gdy ciźnienie w ogumieniu zostało zmienione np. w celu przystosowania do innej prędkoźci podróżnej lub obciążenia samochodu itd.

Podczas kalibracji układu aktualne ciźnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu

 1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję wyłączoną.

  Kalibracja nie jest możliwa, gdy samochód się porusza.

 2. Doprowadzić ciźnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartoźci dla zimnego ogumienia. ( S. 603) Istotne jest, aby ciźnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.
 3. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
 4. Przytrzymać wciźnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu


 1. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wyłącznik zapłonu w pozycji "ON", a następnie wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ACC" lub "LOCK".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wybrany stan IGNITION ON, a następnie przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych

Zawory z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu czujnika i przekaźnika sygnału. Czynnoźć tę nale ży zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kiedy należy wymienić opony

Opony należy wymienić, gdy:

 • Jeżeli wskaźnik zużycia bieżnika widoczny jest na oponie.
 • Pojawią się przecięcia, rozwarstwienia lub pęknięcia na tyle głębokie, że widoczna staje się tkanina osnowy, a także wybrzuszenia, które są oznaką wewnętrznych uszkodzeń.
 • Opona nie trzyma ciźnienia lub z powodu wielkoźci bądź umiejscowienia przecięcia lub innego uszkodzenia nie można jej naprawić.

W razie wątpliwoźci należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Wymiana opon i obręczy kół (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Jeżeli kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału nie są zarejestrowane, układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Po około 10 minutach jazdy zacznie migać lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty pozostanie zapalona na stałe, sygnalizując usterkę.

Trwałoźć opony

Każda opona mająca więcej niż 6 lat wymaga sprawdzenia przez wykwalifikowanego mechanika, nawet gdy nie nosi żadnych widocznych źladów uszkodzeń.

Regularna kontrola ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie zwalnia z koniecznoźci regularnego sprawdzania ciźnienia w ogumieniu za pomocą manometru. Kontrola taka powinna być elementem rutynowych czynnoźci sprawdzających stan techniczny samochodu.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Uruchomić system kalibrowania ciźnienia w ogumieniu, aby system zapamiętał prawidłową wartoźć ciźnienia w ogumieniu.

Gdy głębokoźć bieżnika opony zimowej jest mniejsza niż 4 mm

Taka opona zimowa traci swą skutecznoźć.

Wrazie przypadkowego naciźnięcia przycisku zerowania (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Jeżeli proces kalibracji został wykonany, należy doprowadzić ciźnienie do prawidłowej wartoźci i ponownie przeprowadzić kalibrację.

W razie niepoprawnego zakończenia procesu kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Proces kalibracji nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jednak w wyszczególnionych poniżej przypadkach proces wprowadzania do pamięci układu wartoźci ciźnienia w oponach zakończy się niepomyźlnie i układ nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli wielokrotne próby kalibracji zakończą się niepowodzeniem, należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

 • Gdy naciźnięcie przycisku zerowania układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie powoduje 3-krotnego mignięcia lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.
 • Gdy podczas jazdy, po pewnym czasie po dokonaniu kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu, zacznie migać lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty zaźwieci się na stałe.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału w oponach mogą być rejestrowane dla dwóch zestawów kół.

Nie ma w związku z tym potrzeby rejestrowania kodów identyfikacyjnych po wymianie opon letnich na opony zimowe, jeżeli wczeźniej zostały już zarejestrowane kody identyfikacyjne dla obu rodzajów opon: letnich i zimowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany kodów identyfikacyjnych, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu

Przekaźnik sygnału

Przekaźnik sygnału


Przekaźnik sygnału


Odbiornik sygnału

Odbiornik sygnałuOdbiornik sygnałuZalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własnoźci jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała

 • Nie wolno zakładać opon niejednakowego rodzaju, o niejednakowym bieżniku lub stopniu jego zużycia.

  Nie wolno również mieszać opon pochodzących od różnych producentów.

 • Nie wolno zakładać opon o rozmiarze innym niż zalecany przez Toyotę.
 • Nie wolno mieszać różnych rodzajów opon: radialnych, opasanych lub diagonalnych.
 • Nie wolno mieszać opon letnich, całosezonowych i zimowych.
 • Nie zakładać opon pochodzących z innych pojazdów.

  Nie należy używać opon niewiadomego pochodzenia.

 • Nie wolno holować tym samochodem, jeżeli zamontowane jest dojazdowe koło zapasowe (w niektórych wersjach).
 • Nie wolno holować tym samochodem, jeżeli którakolwiek z opon samochodu jest tymczasowo uszczelniona za pomocą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia (w niektórych wersjach). Obciążenie opony może spowodować jej uszkodzenie.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartoźci ciźnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciźnienia lub może zaźwiecić się mimo jego prawidłowej wartoźci.


Naprawa bądź wymiana opon, kół, zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału oraz osłon na zawory (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

 • Wymianę obręczy kół, opon lub zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału należy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi, ponieważ przy tej czynnoźci istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów z czujnikami i przekaźników sygnału.
 • Do wymiany osłon na zawory należy stosować osłony o właźciwym rozmiarze.

  Niewłaźciwa osłona może się zablokować.

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego, należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądź z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożnoźć.

W takich warunkach może dojźć do spadku ciźnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwoźci amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i obręczy kół oraz podwozia samochodu.

W razie spadku ciźnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuźcić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

  Okresowe przekładanie kół

  Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. Wersje z pełnowymiarowym ko- łem zapasowym (wersje z układem monitoro ...

  Ciźnienie w ogumieniu

  Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w ogumieniu. Ciźnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, a ...

  Zobacz tez:

  Zapalniczka
  Użycie zapalniczki jest możliwe, gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Aby rozgrzać element grzejny należy wcisnąć zapalniczkę do jej gniazda. Zapalniczka odskoczy automatycznie po rozgrzaniu. ...

  Przed wykonaniem naprawy
  Przed zastosowaniem awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy oszacować zakres uszkodzeń opony. Nie należy wyjmować gwoździa lub źruby z opony. Wyjęcie ich może powiększyć uszkodzenie i uniemożliwić napraw ...

  Sygnał dźwiękowy
  Aby zabrzmiał sygnał dźwiękowy, nacisnąć jego symbol na kierownicy. Sygnał dźwiękowy należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się o jego prawidłowym działaniu. UWAGA Aby zabrzmiał syg ...

  Categorie