Kia Ceed: Moment dokręcania nakrętek kóła

Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 9~11 Kgf-m (65~79 funto-stóp)

Jeśli dostępne jest urządzenie pomiarowe, należy zdjąć kapturek ochronny wentyla i sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. Jeśli ciśnienie okaże się niższe niż zalecane, należy powoli dojechać do najbliższego warsztatu i uzupełnić powietrze w kołach. Jeśli ciśnienie okaże się zbyt wysokie, należy spuścić nieco powietrza, aż ciśnienie będzie prawidłowe. Zawsze po sprawdzeniu lub wyregulowaniu ciśnienia należy nałożyć kapturek ochronny wentyla na miejsce. Jeśli kapturek ochronny nie zostanie umieszczony na miejscu, opona może tracić ciśnienie. Jeśli kapturek ochronny wentyla zostanie zgubiony, należy go kupić i założyć jak tylko będzie to możliwe.

Po zmianie kół, zawsze należy zabezpieczyć uszkodzone koło na właściwym mu miejscu i umieścić podnośnik wraz z narzędziami na swoim miejscu w pojeździe.

OSTROŻNIE

Pojazd posiada metryczne gwinty na śrubach i nakrętkach kół. Podczas zdejmowania koła należy upewnić się, że po zdjęciu koła zamontowane zostaną te same nakrętki - lub, jeśli zachodzi potrzeba ich wymiany, że wykorzystane zostaną nakrętki z takim samym gwintem metrycznym i taką samą konfiguracją skośnych nacięć. Zamontowanie nakrętek o niemetrycznym gwincie na śrubach posiadających gwint metryczny lub na odwrót nie zabezpieczy poprawnie koła na piaście i zniszczy śrubę do tego stopnia, że będzie musiała być wymieniona.

Należy zauważyć, że większość nakrętek kół nie posiada gwintu metrycznego. Należy pamiętać by bardzo uważnie sprawdzać rodzaj gwintu zanim zamienniki nakrętek lub kół zostaną zainstalowane. W razie wątpliwości, zalecamy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

OSTRZEŻENIE - Śruby dwustronne kół

Jeśli śruby zostaną uszkodzone, mogą utracić możliwość utrzymywania koła na miejscu. Może to prowadzić do zgubienia koła, a tym samym do kolizji oraz poważnych obrażeń.

Aby zapobiec grzechotaniu podnośnika, dźwigni podnośnika, klucza nasadowego do nakrętek koła i koła zapasowego kiedy pojazd porusza się, należy je poprawnie umieścić w samochodzie.

OSTRZEŻENIE - Nieodpowiednie ciśnienie w kole zapasowym

Po założeniu koła zapasowego, należy jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. Jeśli zachodzi potrzeba, wyregulować je do określonej wartości. Patrz "Ogumienie i koła" w dziale 8.

Ważne - wykorzystywanie kompaktowego dojazdowego koła zapasowego (jeżeli są w wyposażeniu)

Pojazd jest wyposażony w kompaktowe dojazdowe koło zapasowe. Takie koło zapasowe zajmuje mniej miejsca niż koło o standardowym rozmiarze. Koło to jest mniejsze niż koło standardowe i jest przeznaczone jedynie do tymczasowego użytku.

OSTROŻNIE

 • Kiedy wykorzystywane jest kompaktowe dojazdowe koło zapasowe, pojazd należy prowadzić ostrożnie. Przy pierwszej nadarzającej się okazji należy wymienić koło dojazdowe na koło i obręcz o standardowych rozmiarach.
 • Nie zaleca się jazdy pojazdem, jeśli jednocześnie założonych jest więcej kompaktowych dojazdowych kół zapasowych niż jedno.

OSTRZEŻENIE

Dojazdowe koło zapasowe służy jedynie do celów awaryjnych. Nie należy jeździć samochodem z tym kołem z prędkościami przekraczającymi 80 km/godz. Aby uniknąć awarii koła dojazdowego prowadzącej do możliwych obrażeń ciała lub śmierci, opona oryginalna powinna być naprawiona i zainstalowana z powrotem możliwie jak najszybciej.

Kompaktowe dojazdowe koło zapasowe powinno być napompowane do uzyskania ciśnienia powietrza o wartości 420 kPa (60 psi).

UWAGA

Po założeniu koła zapasowego należy sprawdzić w nim ciśnienie.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, ciśnienie należy wyregulować do określonej wartości.

Kiedy używane jest kompaktowe dojazdowe koło zapasowe, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

 • Po żadnym pozorem nie wolno przekraczać prędkości 80 km/h (50 m/h). Większa prędkość może spowodować uszkodzenie opony
 • Aby uniknąć wszelkich zagrożeń, należy pamiętać by jechać z taką prędkością, na jaką pozwalają warunki na drodze. Wszelkie zagrożenia drogowe, takie jak wyboje czy okruchy skalne, mogą poważnie uszkodzić kompaktowe dojazdowe koło zapasowe.
 • Jakakolwiek ciągła jazda z tym kołem może prowadzić do uszkodzenia opony, utraty panowania nad pojazdem oraz możliwych obrażeń.
 • Nie należy przekraczać maksymalnej wartości znamionowej obciążenia lub nośności pokazanych na bocznej ściance kompaktowego koła zapasowego.
 • Należy unikać przejeżdżania po przeszkodach. Średnica kompaktowego koła zapasowego jest mniejsza niż średnica koła standardowego i tym samym zmniejsza prześwit pod pojazdem o ok. 25 mm, co może prowadzić do uszkodzenia pojazdu.
 • Kiedy zainstalowane jest kompaktowe koło zapasowe, nie należy pojazdu przeprowadzać przez automatyczną myjnię samochodową.
 • Na kompaktowe koło zapasowe nie należy nakładać łańcuchów śniegowych. Ze względu na jego mniejszą średnicę łańcuch nie będzie poprawnie go opasywał.

  Mogłoby to uszkodzić pojazd i spowodować utratę łańcucha.

 • Kompaktowe dojazdowe koło zapasowe nie powinno być instalowane na przedniej osi, jeśli pojazd musi być prowadzony w śniegu lub na lodzie.
 • Kompaktowego dojazdowego koła zapasowego nie należy wykorzystywać w jakimkolwiek innym pojeździe, ponieważ zostało ono specjalnie opracowane dla Twojego pojazdu.
 • Żywotność bieżnika kompaktowego dojazdowego koła zapasowego jest krótsza niż bieżnika koła standardowego. Kompaktowe dojazdowe koło zapasowe należy sprawdzać regularnie, a zużyte koła zapasowe powinny być wymieniane na koła o takim samym rozmiarze i konstrukcji, montowane na takich samych obręczach.
 • Opona dojazdowego koło zapasowego nie powinna być wykorzystywana w jakimkolwiek innym kole, ani opony standardowe, opony zimowe, kołpaki lub obręcze nie powinny być wykorzystywana wraz z tymczasowym dojazdowym kołem zapasowym. Jeśli podejmowana jest próba podobnego wykorzystania powyższych elementów, może to prowadzić do ich uszkodzenia lub do uszkodzenia elementów pojazdu.
 • Jednocześnie nie należy używać więcej niż jednego tymczasowego dojazdowego koła zapasowego.
 • Kiedy zainstalowane jest tymczasowe dojazdowe koło zapasowe, nie należy holować przyczepy.

  Zmiana koła w sytuacji awaryjnej

  1. Ustawić pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Zmienić położenie dźwigni zmiany bieg ...

  Etykieta dotycząca podnośnika

  ❈ Faktyczna etykieta dotycząca podnośnika zainstalowana w pojeździe może wyglądać inaczej, niż na ilustracji. Aby uzyskać bardzi ...

  Zobacz tez:

  Zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach ISOFIX
  Lekko pogłębić szczelinę pomiędzy siedziskiem fotela a jego oparciem. Wsunąć mocowania fotelika w specjalne zaczepy. Jeżeli fotelik dziecięcy wyposa- żony jest w górny pas mocujący, należy upewnić się, ż ...

  Przestawianie dświgni skrzyni biegów
  Przed przestawieniem dświgni skrzyni biegów należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła, a po włączeniu biegu zwalniać pedał powoli. Włączanie biegu wstecznego Przy przestawianiu dświgni w poło- żenie bi ...

  Rozłącznik z bezpiecznikami
  Rozłącznik z bezpiecznikami należy zawsze ustawić w pozycji ON. Jeżeli rozłącznik zostanie przestawiony w położenie OFF, trzeba będzie zresetować niektóre urządzenia, jak system audio i zegar cyfrowy, i może nie dzia& ...

  Categorie