Opel Astra: Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Opel Astra –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Układ monitorowania ciśnienia w oponach raz na minutę kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach po przekroczeniu określonej prędkości jazdy.

Przestroga

Układ monitorowania ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę tylko o zbyt niskim ciśnieniu powietrza i nie zastępuje regularnej obsługi opon przez kierowcę.

Aby układ działał prawidłowo, wszystkie koła muszą być wyposażone w czujnik ciśnienia, a ciśnienie we wszystkich oponach musi być zgodne z zaleceniami.

Uwaga W krajach, w których przepisy wymagają układu monitorowania ciśnienia w oponach, używanie kół bez czujników ciśnienia spowoduje unieważnienie homologacji pojazdu.

Bieżące ciśnienia w oponach można sprawdzić, korzystając z wyświetlacza informacyjnego kierowcy.

Wyświetlacz w wersji Midlevel:

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Wybrać stronę Ciśnienie powietrza w oponach w Menu informacji o pojeździe na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy.

Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Wybrać stronę Ciśnienie powietrza w oponach w menu informacyjnym na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat informujący o stanie układu oraz ostrzeżenia dotyczące ciśnienia, przy czym na wizualizacji wskazywana jest odpowiednia opona.

Przy wyświetlaniu ostrzeżeń układ uwzględnia temperaturę opon.

Zależność od temperatury.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Wykrycie niskiego ciśnienia w oponach jest sygnalizowane przez lampkę kontrolną .


W przypadku zapalenia się lampki
należy zatrzymać się jak najszybciej i napompować opony do zalecanego poziomu ciśnienia.

Jeśli lampka miga przez
60-90 sekund, a następnie świeci światłem ciągłym, oznacza to, że w układzie wystąpiła usterka. Należy zwrócić się do warsztatu.

Po napompowaniu opon może być konieczne przejechanie pewnej odległości w celu zaktualizowania wartości ciśnienia w oponach na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. W tym czasie może się zapalić lampka .


Jeśli lampka zapali się w niskiej
temperaturze i zgaśnie po wykonaniu jazdy, może to świadczyć o obniżaniu się ciśnienia powietrza w oponach.

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.

Komunikaty dotyczące stanu pojazdu.

Przed regulacją ciśnienia w oponie należy wyłączyć zapłon.

Montować wyłącznie koła wyposażone w czujnik ciśnienia, gdyż w przeciwnym razie ciśnienie w oponach nie będzie wyświetlane i przez cały czas będzie się świecić lampka .


Koło zapasowe i dojazdowe koło zapasowe nie są wyposażone w czujniki ciśnienia. Dla tych kół układ monitorowania ciśnienia w oponach jest wyłączony. Lampka kontrolna w świeci. Układ pozostaje włączony dla pozostałych trzech kół.

Zastosowanie dostępnego w handlu szczeliwa wypełniającego przebitą oponę może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu. Zaleca się stosowanie rozwiązań dopuszczonych przez producenta.

Korzystanie z urządzeń elektronicznych lub przebywanie w pobliżu instalacji wykorzystujących fale radiowe o podobnych częstotliwościach może zakłócać działanie układu monitorowania ciśnienia w oponach.

Po każdej wymianie opon trzeba wymontować i przeprowadzić serwis czujników układu monitorowania ciśnienia w oponach. W przypadku czujników przykręcanych należy wymienić rdzeń zaworu i pierścień uszczelniający. W przypadku czujników przypinanych należy wymienić kompletny zawór.

Stan obciążenia samochodu

Dostosować ciśnienie powietrza w oponach do obciążenia zgodnie z wartościami podanymi na naklejce z informacjami o oponach lub w tabeli wartości ciśnienia w oponach, a następnie wybrać odpowiednie ustawienie w menu Nośność opony na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Ustawienie to jest używane do wyświetlania ostrzeżeń dotyczących ciśnienia w oponach.

Menu Nośność opony pojawia się tylko wtedy, gdy pojazd stoi w miejscu i jest włączony hamulec postojowy. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu P.

Wyświetlacz w wersji Midlevel:

Stan obciążenia samochodu


Wybrać stronę Nośność opony w Menu informacji o pojeździe na
wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Wybrać

 •  Lekka dla ciśnienia komfortowego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Eco dla ciśnienia ekonomicznego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Maks. w przypadku pełnego obciążenia samochodu.

  Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Stan obciążenia samochodu


Wybrać stronę Nośność opony w menu Opcje na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Wybrać

 •  Lekka dla ciśnienia komfortowego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Eco dla ciśnienia ekonomicznego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Maks. w przypadku pełnego obciążenia samochodu.

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach

Każdy czujnik ciśnienia ma unikatowy kod identyfikacyjny. Po przełożeniu kół w pojeździe, wymianie kompletu kół lub wymianie jednego lub kilku czujników ciśnienia w oponach należy dopasować kod identyfikacyjny do nowej pozycji koła.

Procedurę dopasowania czujników ciśnienia w oponach należy także przeprowadzić po zastąpieniu koła zapasowego zwykłym kołem wyposażonym w czujnik ciśnienia.

Lampka ostrzegawcza w powinna zgasnąć, a komunikat lub kod ostrzegawczy powinien zniknąć w następnym cyklu zapłonowym.

Czujniki dopasowuje się do położenia kół za pomocą przyrządu do kalibracji w następującej kolejności: przednie lewe koło, przednie prawe koło, tylne prawe koło i tylne lewe koło.

Kierunkowskaz dla aktualnie aktywnej pozycji pozostaje włączony do czasu dopasowania czujnika.

Skontaktować się z warsztatem w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub dokonania zakupu przyrządu do kalibracji. Dopasowanie pierwszego koła trwa dwie minuty, a cała procedura dopasowania wszystkich czterech kół - pięć minut.

W razie przekroczenia tego czasu proces dopasowania kończy się i należy go rozpocząć od początku.

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach jest następująca:

 1.  Włączyć hamulec postojowy.
 2.  Włączyć zapłon.
 3.  W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów: ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.

  Pojazdy z manualną skrzynią biegów: wybrać bieg neutralny.

 4.  Wyświetlacz w wersji Midlevel: Użyć przycisku MENU na dźwigni kierunkowskazów, aby wybrać Menu informacji o pojeździe
  na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

  Wyświetlacz w wersji Uplevel: Nacisnąć p na kierownicy, aby wyświetlić stronę menu głównego.

  Wybrać stronę informacyjną za pomocą lub
  .


  Potwierdzić za pomocą .


 5.  Wybrać menu ciśnienia powietrza w oponach.

  Wyświetlacz w wersji Midlevel:

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach


Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach


 1. Wyświetlacz w wersji Midlevel: Nacisnąć SET/CLR, aby rozpocząć procedurę dopasowania czujników.

  Powinien zostać wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie procedury.

  Nacisnąć ponownie SET/CLR, aby potwierdzić wybór. Sygnał dźwiękowy włącza się dwa razy w celu poinformowania, że odbiornik znajduje się w trybie kalibracji.

  Wyświetlacz w wersji Uplevel: Nacisnąć , aby rozpocząć
  procedurę dopasowania czujników. Sygnał dźwiękowy włącza się dwa razy w celu poinformowania, że odbiornik znajduje się w trybie kalibracji.

 2. Zacząć od przedniego lewego koła.
 3.  Oprzeć przyrząd do kalibracji o bok opony, przy zaworku.

  Następnie nacisnąć przycisk, aby uaktywnić czujnik ciśnienia w oponie. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza, że kod identyfikacyjny czujnika został dopasowany do pozycji danego koła.

 4. Przejść do przedniego prawego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8.
 5.  Przejść do tylnego prawego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8.
 6.  Przejść do tylnego lewego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8. Dwa razy włącza się sygnał dźwiękowy, sygnalizując dopasowanie kodu identyfikacyjnego czujnika do tylnego lewego koła. Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach nie jest już aktywna.
 7.  Wyłączyć zapłon.
 8.  Napompować wszystkie cztery opony do zalecanego ciśnienia podanego na naklejce z informacjami o ciśnieniu w oponach.
 9.  Upewnić się, że stan obciążenia opon jest ustawiony zgodnie z wybranym ciśnieniem.

  Ciśnienie w oponach

  Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony musz ...

  Głębokość bieżnika

  Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, g ...

  Zobacz tez:

  Usuwanie zaparowania przedniej szyby
  Nacisnąć przycisk . Włączona zostaje funkcja osuszania powietrza oraz zwiększa się intensywnoŹć nawiewu. Ustawić przycisk trybu nawiewu powietrza z zewnątrz/recyrkulacji powietrza na tryb nawiewu powietrza z zewnątrz, jeżeli w ...

  Światła przeciwmgielne
  Dostęp do żarówek można uzyskać od spodu pojazdu. Obrócić oprawkę żarówki w lewo i wyjąć ją z reflektora. Odłączyć oprawkę żarówki od złącza, wciskając zaczep. ...

  Antena trójkątna (jeżeli jest w wyposażeniu)
  Antena trójkątna służy do odbierania i wysyłania danych. OSTROŻNIE - Typ prętowy Przed wjechaniem w miejsce o niskim prześwicie lub do myjni automatycznej należy wymontować antenę, odkręcając ją w kierunku przeciwn ...

  Categorie