Opel Astra: Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Opel Astra –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Układ monitorowania ciśnienia w oponach raz na minutę kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach po przekroczeniu określonej prędkości jazdy.

Przestroga

Układ monitorowania ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę tylko o zbyt niskim ciśnieniu powietrza i nie zastępuje regularnej obsługi opon przez kierowcę.

Aby układ działał prawidłowo, wszystkie koła muszą być wyposażone w czujnik ciśnienia, a ciśnienie we wszystkich oponach musi być zgodne z zaleceniami.

Uwaga W krajach, w których przepisy wymagają układu monitorowania ciśnienia w oponach, używanie kół bez czujników ciśnienia spowoduje unieważnienie homologacji pojazdu.

Bieżące ciśnienia w oponach można sprawdzić, korzystając z wyświetlacza informacyjnego kierowcy.

Wyświetlacz w wersji Midlevel:

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Wybrać stronę Ciśnienie powietrza w oponach w Menu informacji o pojeździe na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy.

Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Wybrać stronę Ciśnienie powietrza w oponach w menu informacyjnym na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat informujący o stanie układu oraz ostrzeżenia dotyczące ciśnienia, przy czym na wizualizacji wskazywana jest odpowiednia opona.

Przy wyświetlaniu ostrzeżeń układ uwzględnia temperaturę opon.

Zależność od temperatury.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Wykrycie niskiego ciśnienia w oponach jest sygnalizowane przez lampkę kontrolną .


W przypadku zapalenia się lampki
należy zatrzymać się jak najszybciej i napompować opony do zalecanego poziomu ciśnienia.

Jeśli lampka miga przez
60-90 sekund, a następnie świeci światłem ciągłym, oznacza to, że w układzie wystąpiła usterka. Należy zwrócić się do warsztatu.

Po napompowaniu opon może być konieczne przejechanie pewnej odległości w celu zaktualizowania wartości ciśnienia w oponach na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. W tym czasie może się zapalić lampka .


Jeśli lampka zapali się w niskiej
temperaturze i zgaśnie po wykonaniu jazdy, może to świadczyć o obniżaniu się ciśnienia powietrza w oponach.

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.

Komunikaty dotyczące stanu pojazdu.

Przed regulacją ciśnienia w oponie należy wyłączyć zapłon.

Montować wyłącznie koła wyposażone w czujnik ciśnienia, gdyż w przeciwnym razie ciśnienie w oponach nie będzie wyświetlane i przez cały czas będzie się świecić lampka .


Koło zapasowe i dojazdowe koło zapasowe nie są wyposażone w czujniki ciśnienia. Dla tych kół układ monitorowania ciśnienia w oponach jest wyłączony. Lampka kontrolna w świeci. Układ pozostaje włączony dla pozostałych trzech kół.

Zastosowanie dostępnego w handlu szczeliwa wypełniającego przebitą oponę może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu. Zaleca się stosowanie rozwiązań dopuszczonych przez producenta.

Korzystanie z urządzeń elektronicznych lub przebywanie w pobliżu instalacji wykorzystujących fale radiowe o podobnych częstotliwościach może zakłócać działanie układu monitorowania ciśnienia w oponach.

Po każdej wymianie opon trzeba wymontować i przeprowadzić serwis czujników układu monitorowania ciśnienia w oponach. W przypadku czujników przykręcanych należy wymienić rdzeń zaworu i pierścień uszczelniający. W przypadku czujników przypinanych należy wymienić kompletny zawór.

Stan obciążenia samochodu

Dostosować ciśnienie powietrza w oponach do obciążenia zgodnie z wartościami podanymi na naklejce z informacjami o oponach lub w tabeli wartości ciśnienia w oponach, a następnie wybrać odpowiednie ustawienie w menu Nośność opony na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Ustawienie to jest używane do wyświetlania ostrzeżeń dotyczących ciśnienia w oponach.

Menu Nośność opony pojawia się tylko wtedy, gdy pojazd stoi w miejscu i jest włączony hamulec postojowy. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu P.

Wyświetlacz w wersji Midlevel:

Stan obciążenia samochodu


Wybrać stronę Nośność opony w Menu informacji o pojeździe na
wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Wybrać

 •  Lekka dla ciśnienia komfortowego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Eco dla ciśnienia ekonomicznego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Maks. w przypadku pełnego obciążenia samochodu.

  Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Stan obciążenia samochodu


Wybrać stronę Nośność opony w menu Opcje na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Wybrać

 •  Lekka dla ciśnienia komfortowego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Eco dla ciśnienia ekonomicznego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 •  Maks. w przypadku pełnego obciążenia samochodu.

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach

Każdy czujnik ciśnienia ma unikatowy kod identyfikacyjny. Po przełożeniu kół w pojeździe, wymianie kompletu kół lub wymianie jednego lub kilku czujników ciśnienia w oponach należy dopasować kod identyfikacyjny do nowej pozycji koła.

Procedurę dopasowania czujników ciśnienia w oponach należy także przeprowadzić po zastąpieniu koła zapasowego zwykłym kołem wyposażonym w czujnik ciśnienia.

Lampka ostrzegawcza w powinna zgasnąć, a komunikat lub kod ostrzegawczy powinien zniknąć w następnym cyklu zapłonowym.

Czujniki dopasowuje się do położenia kół za pomocą przyrządu do kalibracji w następującej kolejności: przednie lewe koło, przednie prawe koło, tylne prawe koło i tylne lewe koło.

Kierunkowskaz dla aktualnie aktywnej pozycji pozostaje włączony do czasu dopasowania czujnika.

Skontaktować się z warsztatem w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub dokonania zakupu przyrządu do kalibracji. Dopasowanie pierwszego koła trwa dwie minuty, a cała procedura dopasowania wszystkich czterech kół - pięć minut.

W razie przekroczenia tego czasu proces dopasowania kończy się i należy go rozpocząć od początku.

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach jest następująca:

 1.  Włączyć hamulec postojowy.
 2.  Włączyć zapłon.
 3.  W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów: ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.

  Pojazdy z manualną skrzynią biegów: wybrać bieg neutralny.

 4.  Wyświetlacz w wersji Midlevel: Użyć przycisku MENU na dźwigni kierunkowskazów, aby wybrać Menu informacji o pojeździe
  na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

  Wyświetlacz w wersji Uplevel: Nacisnąć p na kierownicy, aby wyświetlić stronę menu głównego.

  Wybrać stronę informacyjną za pomocą lub
  .


  Potwierdzić za pomocą .


 5.  Wybrać menu ciśnienia powietrza w oponach.

  Wyświetlacz w wersji Midlevel:

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach


Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach


 1. Wyświetlacz w wersji Midlevel: Nacisnąć SET/CLR, aby rozpocząć procedurę dopasowania czujników.

  Powinien zostać wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie procedury.

  Nacisnąć ponownie SET/CLR, aby potwierdzić wybór. Sygnał dźwiękowy włącza się dwa razy w celu poinformowania, że odbiornik znajduje się w trybie kalibracji.

  Wyświetlacz w wersji Uplevel: Nacisnąć , aby rozpocząć
  procedurę dopasowania czujników. Sygnał dźwiękowy włącza się dwa razy w celu poinformowania, że odbiornik znajduje się w trybie kalibracji.

 2. Zacząć od przedniego lewego koła.
 3.  Oprzeć przyrząd do kalibracji o bok opony, przy zaworku.

  Następnie nacisnąć przycisk, aby uaktywnić czujnik ciśnienia w oponie. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza, że kod identyfikacyjny czujnika został dopasowany do pozycji danego koła.

 4. Przejść do przedniego prawego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8.
 5.  Przejść do tylnego prawego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8.
 6.  Przejść do tylnego lewego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8. Dwa razy włącza się sygnał dźwiękowy, sygnalizując dopasowanie kodu identyfikacyjnego czujnika do tylnego lewego koła. Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach nie jest już aktywna.
 7.  Wyłączyć zapłon.
 8.  Napompować wszystkie cztery opony do zalecanego ciśnienia podanego na naklejce z informacjami o ciśnieniu w oponach.
 9.  Upewnić się, że stan obciążenia opon jest ustawiony zgodnie z wybranym ciśnieniem.

  Ciśnienie w oponach

  Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony musz ...

  Głębokość bieżnika

  Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, g ...

  Zobacz tez:

  Zaczepy ISOFIX
  Fotelik dziecięcy ISOFIX dopuszczony do użycia w tym modelu samochodu należy zamocować do odpowiednich zaczepów ISOFIX w samochodzie. Miejsca mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w pojeździe zaznaczono w tabeli ISOFIX. Zaczepy ISOFIX są ...

  Wskaźniki zużycia klocków hamulcowych
  Klocki hamulcowe przednich kół (w niektórych modelach także tylnych) posiadają dźwiękowe sygnalizatory zużycia. Klocki wymagające wymiany będą przy hamowaniu wydawały charakterystyczny piszczący dźwięk. Jeśli ...

  Ciźnienie w ogumieniu
  Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w ogumieniu. Ciźnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, aby ciźnienie w ogumieniu sprawdzać co dwa tygodnie. Etykieta informacyjna dotycząca obciążeni ...

  Categorie