Opel Astra: Ustawienia osobiste

Graficzny wyświetlacz informacyjny Nacisnąć MENU, aby otworzyć odpowiednie menu.

Wybrać Ustawienia (Settings), przewinąć listę i wybrać Ustawienia pojazdu (Vehicle Settings)

Ustawienia osobiste


W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Ustawienia pojazdu (Vehicle Settings)

 •  Klimatyzacja i jakość powietrza Wentylator Maks.: Służy do zmiany poziomu nawiewu w kabinie dla układu klimatyzacji działającego w trybie automatycznym.

  Tryb klimatyzacji: Służy do sterowania stanem sprężarki układu chłodzenia po uruchomieniu pojazdu. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika.

  Autom. regulacja temp. w strefie kabiny: Zmiana regulacji temperatury pomiędzy jedno- a dwustrefową.

  Automatycznie chłodzone fotele: Automatyczne włączanie wentylacji foteli.

  Automat. ogrzewane fotele: Automatyczne włączanie ogrzewania foteli.

  Automatyczne odraszanie: Wspomaganie usuwania zaparowania przedniej szyby poprzez automatyczne wybranie wymaganych ustawień i włączenie trybu klimatyzacji automatycznej.

  Automat. odraszanie tyłu: Automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby.

 •  Asystent parkow./Wykryw.

  zderzeń
  Alarm przed zderz. przodem: Włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o zderzeniu czołowym.

  Przygotowanie do zderzenia: Służy do włączania i wyłączania funkcji automatycznego hamowania pojazdu w razie bliskiego niebezpieczeństwa kolizji. Można wybrać jedną z następujących opcji: przejmowanie przez system kontroli nad hamowaniem, ostrzeganie tylko przy pomocy sygnałów dźwiękowych lub całkowite wyłączenie systemu.

  Asystent parkowania: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie. Istnieje możliwość wyboru, czy czujniki mają być włączane przy zamocowanym haku holowniczym lub bez niego.

  Sygn. z martw. strefy boczn.: Służy do włączania lub włączaniu alarmu bocznego martwego pola widzenia.

  Ostrzeżenie o zmianie pasa: Włączenie lub wyłączenie asystenta pasa ruchu.

 •  Ustawienia komfortu Automatyczne wywoływanie z pamięci: Zmiana ustawień funkcji przywracania zapisanych ustawień elektrycznie regulowanego fotela i lusterek zewnętrznych.

  Fotel kierowcy z funkcją ułatw.

  wysiadanie: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej wysiadanie fotela regulowanego elektrycznie.

  Głośność sygn. ostrzeg.: Zmienia głośność ostrzeżeń akustycznych.

  Automat. odchylanie lusterek: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej parkowanie dla lusterka zewnętrznego.

  Automat. składane lusterka: Służy do włączania i wyłączania funkcji składania lusterek zewnętrznych za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Personalizacja przez kier.: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

  Wycieraczki z czujnikiem deszczu: Służy do włączania lub wyłączania automatycznego uruchamiania wycieraczek przez czujnik deszczu.

  Autom. włącz. wycier. przy cofaniu: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

 •  Oświetlenie Oświetl. zewn. przy otwier.: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

  Oświetlenie asekuracyjne: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

  Ruch lewostronny lub prawostronny: Służy do zmiany między światłami przystosowanymi do ruchu lewostronnego i prawostronnego.

  Reflektory adaptacyjne: Służy do zmiany ustawień funkcji reflektorów LED.

  Tylne światła dzienne: Włącza lub wyłącza światła tylne w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej.

 •  Elektr. zamki drzwiowe Blok. zamka przy otw. drzw.: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

  Automat. zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

  Automat. otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - po wyłączeniu zapłonu mogą być odblokowywane zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Opóźnione blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta opóźnia faktyczne zablokowanie drzwi do momentu zamknięcia wszystkich drzwi.

 •  Zdalne blokowanie, odblokowywanie i uruchamianie Potwierdzenie światłami zdalnego odblok. pojazdu: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

  Potwierdzenie zamknięcia pojazdu: Służy do zmiany sposobu sygnalizacji zwrotnej przy blokowaniu zamków pojazdu.

  Zdalne otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Autom. ponowne zamkn. drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

  Zdalne otwieranie szyb: Włącza lub wyłącza sterowanie szybami otwieranymi elektrycznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Pasywne zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję pasywnego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta automatycznie blokuje pojazd po kilku sekundach, jeśli wszystkie drzwi zostały zamknięte i kluczyk elektroniczny został zabrany z pojazdu.

  Sygn. alarm. pozostaw. klucz.: Służy do włączania lub wyłączania sygnału dźwiękowego ostrzegającego o pozostawieniu kluczyka elektronicznego w pojeździe.

 •  Przywróć ustawienia fabryczn.: Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych.
 •  Tryb parkingowego: Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

  Personalizacja ustawień

  Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. Niektóre ustawienia osobiste ...

  Ustawienia osobiste

  7" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display) Nacisnąć , a następnie wybrać przycisk ekranowy Ustawienia. W kolejnych menu zmieni ...

  Zobacz tez:

  Usuwanie urządzenia
  Naciśnij przycisk Wybierz [Phone] (Telefon) Wybierz [Paired Phone List] (Lista skojarzonych telefonów) Z listy skojarzonych telefonów wybierz urządzenie, które chcesz usunąć i naciśnij przycisk . UWAGA Kiedy usuwasz aktualnie połą ...

  Przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa
  Zamknąć wszystkie drzwi oraz okna i wyłącznikiem zapłonu przełączyć w pozycję wyłączoną. Potwierdzić właźciwy rodzaj paliwa. Rodzaj paliwa Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym Na obszarze Unii Europejskiej: ...

  Dodatkowe środki ostrożności
  Należy używać blokady zamków drzn aby zabezpieczyć drzwi tylne przed otwarciem przez dzieci w czasie jazdy i wypadnięciem z pojazdu  Zawsze wyłączać wyłącznik główny szyb sterowanych elektrycznie aby unikną ...

  Categorie