Opel Astra: Ustawienia osobiste

Graficzny wyświetlacz informacyjny Nacisnąć MENU, aby otworzyć odpowiednie menu.

Wybrać Ustawienia (Settings), przewinąć listę i wybrać Ustawienia pojazdu (Vehicle Settings)

Ustawienia osobiste


W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Ustawienia pojazdu (Vehicle Settings)

 •  Klimatyzacja i jakość powietrza Wentylator Maks.: Służy do zmiany poziomu nawiewu w kabinie dla układu klimatyzacji działającego w trybie automatycznym.

  Tryb klimatyzacji: Służy do sterowania stanem sprężarki układu chłodzenia po uruchomieniu pojazdu. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika.

  Autom. regulacja temp. w strefie kabiny: Zmiana regulacji temperatury pomiędzy jedno- a dwustrefową.

  Automatycznie chłodzone fotele: Automatyczne włączanie wentylacji foteli.

  Automat. ogrzewane fotele: Automatyczne włączanie ogrzewania foteli.

  Automatyczne odraszanie: Wspomaganie usuwania zaparowania przedniej szyby poprzez automatyczne wybranie wymaganych ustawień i włączenie trybu klimatyzacji automatycznej.

  Automat. odraszanie tyłu: Automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby.

 •  Asystent parkow./Wykryw.

  zderzeń
  Alarm przed zderz. przodem: Włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o zderzeniu czołowym.

  Przygotowanie do zderzenia: Służy do włączania i wyłączania funkcji automatycznego hamowania pojazdu w razie bliskiego niebezpieczeństwa kolizji. Można wybrać jedną z następujących opcji: przejmowanie przez system kontroli nad hamowaniem, ostrzeganie tylko przy pomocy sygnałów dźwiękowych lub całkowite wyłączenie systemu.

  Asystent parkowania: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie. Istnieje możliwość wyboru, czy czujniki mają być włączane przy zamocowanym haku holowniczym lub bez niego.

  Sygn. z martw. strefy boczn.: Służy do włączania lub włączaniu alarmu bocznego martwego pola widzenia.

  Ostrzeżenie o zmianie pasa: Włączenie lub wyłączenie asystenta pasa ruchu.

 •  Ustawienia komfortu Automatyczne wywoływanie z pamięci: Zmiana ustawień funkcji przywracania zapisanych ustawień elektrycznie regulowanego fotela i lusterek zewnętrznych.

  Fotel kierowcy z funkcją ułatw.

  wysiadanie: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej wysiadanie fotela regulowanego elektrycznie.

  Głośność sygn. ostrzeg.: Zmienia głośność ostrzeżeń akustycznych.

  Automat. odchylanie lusterek: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej parkowanie dla lusterka zewnętrznego.

  Automat. składane lusterka: Służy do włączania i wyłączania funkcji składania lusterek zewnętrznych za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Personalizacja przez kier.: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

  Wycieraczki z czujnikiem deszczu: Służy do włączania lub wyłączania automatycznego uruchamiania wycieraczek przez czujnik deszczu.

  Autom. włącz. wycier. przy cofaniu: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

 •  Oświetlenie Oświetl. zewn. przy otwier.: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

  Oświetlenie asekuracyjne: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

  Ruch lewostronny lub prawostronny: Służy do zmiany między światłami przystosowanymi do ruchu lewostronnego i prawostronnego.

  Reflektory adaptacyjne: Służy do zmiany ustawień funkcji reflektorów LED.

  Tylne światła dzienne: Włącza lub wyłącza światła tylne w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej.

 •  Elektr. zamki drzwiowe Blok. zamka przy otw. drzw.: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

  Automat. zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

  Automat. otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - po wyłączeniu zapłonu mogą być odblokowywane zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Opóźnione blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta opóźnia faktyczne zablokowanie drzwi do momentu zamknięcia wszystkich drzwi.

 •  Zdalne blokowanie, odblokowywanie i uruchamianie Potwierdzenie światłami zdalnego odblok. pojazdu: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

  Potwierdzenie zamknięcia pojazdu: Służy do zmiany sposobu sygnalizacji zwrotnej przy blokowaniu zamków pojazdu.

  Zdalne otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Autom. ponowne zamkn. drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

  Zdalne otwieranie szyb: Włącza lub wyłącza sterowanie szybami otwieranymi elektrycznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Pasywne zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję pasywnego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta automatycznie blokuje pojazd po kilku sekundach, jeśli wszystkie drzwi zostały zamknięte i kluczyk elektroniczny został zabrany z pojazdu.

  Sygn. alarm. pozostaw. klucz.: Służy do włączania lub wyłączania sygnału dźwiękowego ostrzegającego o pozostawieniu kluczyka elektronicznego w pojeździe.

 •  Przywróć ustawienia fabryczn.: Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych.
 •  Tryb parkingowego: Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

  Personalizacja ustawień

  Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. Niektóre ustawienia osobiste ...

  Ustawienia osobiste

  7" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display) Nacisnąć , a następnie wybrać przycisk ekranowy Ustawienia. W kolejnych menu zmieni ...

  Zobacz tez:

  Elektroniczne programy jazdy
  Po uruchomieniu zimnego silnika program regulacji temperatury roboczej powoduje opóźnioną zmianę biegów (zmiana następuje przy wyższej prędkości obrotowej silnika), dzięki czemu katalizator szybciej nagrzewa się do optymalne ...

  Reflektor główny (światło drogowe, 1) i statyczne światło doświetlania zakrętów  (2, jeżeli są w wyposażeniu)
  Wykonaj kroki 1 do 7 z poprzedniego działu. 8.Zdejmij osłonę obracając ją w lewo. 9.Odłącz gniazdko-złącze żarówki przedniego reflektora. 10. Odepnij drucianą zapinkę zabezpieczającą żarówkę ...

  Zapisywanie pozycji w pamięci z wykorzystaniem przycisków znajdujących się na drzwiach
  Zapisywanie w pamięci pozycji fotela kierowcy 1.Kiedy przycisk Engine Start/Stop jest na pozycji ON lub kluczyk zapłonowy ustawiony jest w położeniu ON, przesuń dźwignię zmiany biegów do pozycji P lub N (dla pojazdów z automatyczną skrzyni ...

  Categorie