Opel Astra: Ustawienia osobiste

7" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display)

Nacisnąć , a następnie wybrać
przycisk ekranowy Ustawienia.

Ustawienia osobiste


W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Ustawienia

 •  Klimat i jakość powietrza Maks. automat. prędkość wentylatora: Służy do zmiany poziomu nawiewu w kabinie dla układu klimatyzacji działającego w trybie automatycznym.

  Tryb klimatyzacji: Służy do sterowania stanem sprężarki układu chłodzenia po uruchomieniu pojazdu. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika.

  Aut.regul.temp.w strefie kabiny: Zmiana regulacji temperatury pomiędzy jedno- a dwustrefową.

  Automatycznie chłodzone siedzenia: Automatyczne włączanie wentylacji foteli.

  Autom.podgrzewane siedzenia: Automatyczne włączanie ogrzewania foteli.

  Automatycznie odparowanie szyb: Wspomaganie usuwania zaparowania przedniej szyby poprzez automatyczne wybranie wymaganych ustawień i włączenie trybu klimatyzacji automatycznej.

  Autom.odparow.tylnej szyby: Automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby.

 •  Kolizja / Systemy wykrywania Alarm wykrywania kolizji z przodu: Włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o zderzeniu czołowym.

  Przygot.aut.syst.wykryw.kolizji: Służy do włączania i wyłączania funkcji automatycznego hamowania pojazdu w razie bliskiego niebezpieczeństwa kolizji. Można wybrać jedną z następujących opcji: przejmowanie przez system kontroli nad hamowaniem, ostrzeganie tylko przy pomocy sygnałów dźwiękowych lub całkowite wyłączenie systemu.

  System ostrzegania przed kolizjami: Zmienia ustawienia systemu ostrzegania o zderzeniu czołowym.

  Wspomaganie parkowania: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie.

  Istnieje możliwość wyboru, czy czujniki mają być włączane przy zamocowanym haku holowniczym lub bez niego.

  Alarm boczn.martw.pola widz.: Służy do włączania lub włączaniu alarmu bocznego martwego pola widzenia.

  Alarm zmiany pasa: Włączenie lub wyłączenie asystenta pasa ruchu.

 • Komfort i wygoda Autom. wywoływanie z pamięci: Zmiana ustawień funkcji przywracania zapisanych ustawień elektrycznie regulowanego fotela i lusterek zewnętrznych.

  Siedz.kier. z funk.łatw.wysiad.: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej wysiadanie fotela regulowanego elektrycznie.

  Głośność brzęczyka: Zmienia głośność ostrzeżeń akustycznych.

  Przechylane lusterko wsteczne: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej parkowanie dla lusterka zewnętrznego.

  Automatyczne składanie lusterek: Służy do włączania i wyłączania funkcji składania lusterek zewnętrznych za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Personalizacja przez kierowcę: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień. Wycieraczki z czujnikiem deszczu: Służy do włączania lub wyłączania automatycznego uruchamiania wycieraczek przez czujnik deszczu.

  Aut.włącz.wycier.na biegu wst.: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

  Rozsz.funk.wspom.ruszania pod górę: Zmienia ustawienia systemu Hill Start Assist.

 •  Oświetlenie Światła pozycyjne pojazdu: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

  Podświetlenie wyjścia: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

  Ruch lewo- lub prawostronny: Służy do zmiany między światłami przystosowanymi do ruchu lewostronnego i prawostronnego.

  Inteligentne oświetlenie przednie: Służy do zmiany ustawień funkcji reflektorów LED.

  Dzienne światła tylne: Włącza lub wyłącza światła tylne w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej.

 •  Elektryczne blokady zamków drzwi
  Odblokowana blokada zamków drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

  Automatyczne blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

  Automatyczne odblokowanie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - po wyłączeniu zapłonu mogą być odblokowywane zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Opóźnione blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta opóźnia faktyczne zablokowanie drzwi do momentu zamknięcia wszystkich drzwi.

 •  Zdalne zablokowanie, odblokowanie, uruchomienie Potwier.światł.zdal.odblok.drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

  Potwierdzenie zdalnego zablokowania: Służy do zmiany sposobu sygnalizacji zwrotnej przy blokowaniu zamków pojazdu.

  Zdalne odblokowanie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Zablokuj zdalnie odblokowane drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi. Zdalna obsługa okien: Włącza lub wyłącza sterowanie szybami otwieranymi elektrycznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Pasywne Blokowanie Zamków: Włącza lub wyłącza funkcję pasywnego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta automatycznie blokuje pojazd po kilku sekundach, jeśli wszystkie drzwi zostały zamknięte i kluczyk elektroniczny został zabrany z pojazdu.

  Alarm pozost.pilota w samoch.: Służy do włączania lub wyłączania sygnału dźwiękowego ostrzegającego o pozostawieniu kluczyka elektronicznego w pojeździe.

  Ustawienia osobiste

  Graficzny wyświetlacz informacyjny Nacisnąć MENU, aby otworzyć odpowiednie menu. Wybrać Ustawienia (Settings), przewinąć listę i wybra ...

  Ustawienia osobiste

  8" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display) Nacisnąć ;, a następnie wybrać ikonę USTAWIENIA. W kolejnych menu zmieniać ...

  Zobacz tez:

  Składanie i rozkładanie lusterek
  Ręcznie składane W celu złożenia lusterka popchnąć je w kierunku tyłu samochodu. Elektrycznie składane Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewn ętrzne lusterka wsteczne. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powodu ...

  Zegar
  Data i godzina jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym. Wyświetlacz informacyjny Graficzny wyświetlacz informacyjny Nacisnąć MENU, aby otworzyć odpowiednie menu systemu audio. Wybrać pozycję Godzina i data. Ustawianie godziny Wybrać Us ...

  Elektroniczne programy jazdy
  Po uruchomieniu zimnego silnika program regulacji temperatury roboczej powoduje opóźnioną zmianę biegów (zmiana następuje przy wyższej prędkości obrotowej silnika), dzięki czemu katalizator szybciej nagrzewa się do optymalne ...

  Categorie