Opel Astra: Ustawienia osobiste

8" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display)

Nacisnąć ;, a następnie wybrać ikonę USTAWIENIA.

Ustawienia osobiste


W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Pojazd

 •  Klimatyzacja i jakość powietrza Autom. regul. prędkości wentylatora: Służy do zmiany poziomu nawiewu w kabinie dla układu klimatyzacji działającego w trybie automatycznym.

  Ustawienia klimatyzacji: Służy do sterowania stanem sprężarki układu chłodzenia po uruchomieniu pojazdu. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika.

  Automat. regulacja temperatury przód: Zmiana regulacji temperatury pomiędzy jedno- a dwustrefową.

  Automat chłodzenie foteli: Automatyczne włączanie wentylacji foteli.

  Automatyczne podgrzewanie foteli: Automatyczne włączanie ogrzewania foteli.

  Automatyczne usuwanie mgły z szyb: Wspomaganie usuwania zaparowania przedniej szyby poprzez automatyczne wybranie wymaganych ustawień i włączenie trybu klimatyzacji automatycznej.

  Automatyczne usuwanie mgły tył: Automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby.

 •  Systemy detekcji / kolizja Alarm - grozi kolizja z przodu: Włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o zderzeniu czołowym.

  Automatyczne przygotowanie do kolizji: Służy do włączania i wyłączania funkcji automatycznego hamowania pojazdu w razie bliskiego niebezpieczeństwa kolizji.

  Można wybrać jedną z następujących opcji: przejmowanie przez system kontroli nad hamowaniem, ostrzeganie tylko przy pomocy sygnałów dźwiękowych lub całkowite wyłączenie systemu.

  Pomoc w parkowaniu: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie.

  Istnieje możliwość wyboru, czy czujniki mają być włączane przy zamocowanym haku holowniczym lub bez niego.

  Alarm martwe pole: Służy do włączania lub włączaniu alarmu bocznego martwego pola widzenia.

  Ostrzeżenie przy zmianie pasa ruchu: Włączenie lub wyłączenie asystenta pasa ruchu.

 •  Ustawienia komfortowe Automatyczne ustawianie: Zmiana ustawień funkcji przywracania zapisanych ustawień elektrycznie regulowanego fotela i lusterek zewnętrznych.

  Komfortowe wysiadanie fotel kierowcy: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej wysiadanie fotela regulowanego elektrycznie.

  Głośność dzwonka: Zmienia głośność ostrzeżeń akustycznych.

  Pochyl lusterko przy cofaniu: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej parkowanie dla lusterka zewnętrznego.

  Automatyczne składanie lusterek: Służy do włączania i wyłączania funkcji składania lusterek zewnętrznych za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Indywidualne ustawienia kierowcy: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

  Wycieraczka z sensorem deszczu: Służy do włączania lub wyłączania automatycznego uruchamiania wycieraczek przez czujnik deszczu.

  Autom. wł. wycieraczek przy cofaniu: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

  Pomoc przy starcie w ter.

  górzystym: Zmienia ustawienia systemu Hill Start Assist.

 •  Oświetlenie Lokalizacja pojazdu światłem: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

  Oświetlenie przy wysiadaniu: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

  Ruch prawo- lub lewostronny: Służy do zmiany między światłami przystosowanymi do ruchu lewostronnego i prawostronnego.

  Adaptacyjne światła mijania: Służy do zmiany ustawień funkcji reflektorów LED.

  Światła dzienne: Włącza lub wyłącza światła tylne w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej.

 •  Pasywne blokowanie drzwi Nie blokować otwartych drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

  Automatyczna blokada drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

  Automatyczne otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - po wyłączeniu zapłonu mogą być odblokowywane zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Blokada drzwi z opóźnieniem: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta opóźnia faktyczne zablokowanie drzwi do momentu zamknięcia wszystkich drzwi.

 •  Zdalne blokowanie, odblokow., start
  Potwierdź zdalne odblokowanie świateł: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

  Potwierdzenie zdalnego blokow.: Służy do zmiany sposobu sygnalizacji zwrotnej przy blokowaniu zamków pojazdu.

  Zdalne odblokowanie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Blokowanie zdal.

  odblokowanych drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

  Zdalne opuszczanie szyb: Włącza lub wyłącza sterowanie szybami otwieranymi elektrycznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Pasywne blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję pasywnego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta automatycznie blokuje pojazd po kilku sekundach, jeśli wszystkie drzwi zostały zamknięte i kluczyk elektroniczny został zabrany z pojazdu.

  Inf.: pilot zdal. ster. został w pojeździe: Służy do włączania lub wyłączania sygnału dźwiękowego ostrzegającego o pozostawieniu kluczyka elektronicznego w pojeździe.

  Ustawienia osobiste

  7" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display) Nacisnąć , a następnie wybrać przycisk ekranowy Ustawienia. W kolejnych menu zmieni ...

  OnStar

  OnStar jest osobistym asystentem łączności i mobilności wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dob ...

  Zobacz tez:

  Uruchamianie silnika
  OSTRZEŻENIE Podczas prowadzenia pojazdu należy nosić odpowiednie do tego celu obuwie. Nieodpowiednie buty (na wysokim obcasie, buty do jazdy na nartach, itp.) mogą przeszkadzać we właściwej obsłudze pedałów hamulca i gazu oraz sprzęg&# ...

  Uznanie autorstwa oprogramowania
  Niektóre podzespoły systemu OnStar zawierają oprogramowanie libcurl i unzip oraz oprogramowanie innych firm. Poniżej zamieszczono informacje o prawach autorskich i licencjach do oprogramowania libcurl i unzip. Aby uzyskać informacje na temat oprogramowania innych fi ...

  Zwalnianie hamulca postojowego
  Aby zwolnić EPB (elektryczny hamulec postojowy), należy nacisnąć wyłącznik EPB w następujących sytuacjach: Wyłącznik zapłonu lub przycisk uruchamiania silnika (Engine Start/ Stop) powinien być w położeniu ON. Naci& ...

  Categorie