Opel Astra: Ustawienia osobiste

8" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display)

Nacisnąć ;, a następnie wybrać ikonę USTAWIENIA.

Ustawienia osobiste


W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Pojazd

 •  Klimatyzacja i jakość powietrza Autom. regul. prędkości wentylatora: Służy do zmiany poziomu nawiewu w kabinie dla układu klimatyzacji działającego w trybie automatycznym.

  Ustawienia klimatyzacji: Służy do sterowania stanem sprężarki układu chłodzenia po uruchomieniu pojazdu. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika.

  Automat. regulacja temperatury przód: Zmiana regulacji temperatury pomiędzy jedno- a dwustrefową.

  Automat chłodzenie foteli: Automatyczne włączanie wentylacji foteli.

  Automatyczne podgrzewanie foteli: Automatyczne włączanie ogrzewania foteli.

  Automatyczne usuwanie mgły z szyb: Wspomaganie usuwania zaparowania przedniej szyby poprzez automatyczne wybranie wymaganych ustawień i włączenie trybu klimatyzacji automatycznej.

  Automatyczne usuwanie mgły tył: Automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby.

 •  Systemy detekcji / kolizja Alarm - grozi kolizja z przodu: Włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o zderzeniu czołowym.

  Automatyczne przygotowanie do kolizji: Służy do włączania i wyłączania funkcji automatycznego hamowania pojazdu w razie bliskiego niebezpieczeństwa kolizji.

  Można wybrać jedną z następujących opcji: przejmowanie przez system kontroli nad hamowaniem, ostrzeganie tylko przy pomocy sygnałów dźwiękowych lub całkowite wyłączenie systemu.

  Pomoc w parkowaniu: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie.

  Istnieje możliwość wyboru, czy czujniki mają być włączane przy zamocowanym haku holowniczym lub bez niego.

  Alarm martwe pole: Służy do włączania lub włączaniu alarmu bocznego martwego pola widzenia.

  Ostrzeżenie przy zmianie pasa ruchu: Włączenie lub wyłączenie asystenta pasa ruchu.

 •  Ustawienia komfortowe Automatyczne ustawianie: Zmiana ustawień funkcji przywracania zapisanych ustawień elektrycznie regulowanego fotela i lusterek zewnętrznych.

  Komfortowe wysiadanie fotel kierowcy: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej wysiadanie fotela regulowanego elektrycznie.

  Głośność dzwonka: Zmienia głośność ostrzeżeń akustycznych.

  Pochyl lusterko przy cofaniu: Włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej parkowanie dla lusterka zewnętrznego.

  Automatyczne składanie lusterek: Służy do włączania i wyłączania funkcji składania lusterek zewnętrznych za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Indywidualne ustawienia kierowcy: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

  Wycieraczka z sensorem deszczu: Służy do włączania lub wyłączania automatycznego uruchamiania wycieraczek przez czujnik deszczu.

  Autom. wł. wycieraczek przy cofaniu: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

  Pomoc przy starcie w ter.

  górzystym: Zmienia ustawienia systemu Hill Start Assist.

 •  Oświetlenie Lokalizacja pojazdu światłem: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

  Oświetlenie przy wysiadaniu: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

  Ruch prawo- lub lewostronny: Służy do zmiany między światłami przystosowanymi do ruchu lewostronnego i prawostronnego.

  Adaptacyjne światła mijania: Służy do zmiany ustawień funkcji reflektorów LED.

  Światła dzienne: Włącza lub wyłącza światła tylne w połączeniu ze światłami do jazdy dziennej.

 •  Pasywne blokowanie drzwi Nie blokować otwartych drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

  Automatyczna blokada drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

  Automatyczne otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - po wyłączeniu zapłonu mogą być odblokowywane zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Blokada drzwi z opóźnieniem: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta opóźnia faktyczne zablokowanie drzwi do momentu zamknięcia wszystkich drzwi.

 •  Zdalne blokowanie, odblokow., start
  Potwierdź zdalne odblokowanie świateł: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

  Potwierdzenie zdalnego blokow.: Służy do zmiany sposobu sygnalizacji zwrotnej przy blokowaniu zamków pojazdu.

  Zdalne odblokowanie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

  Blokowanie zdal.

  odblokowanych drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

  Zdalne opuszczanie szyb: Włącza lub wyłącza sterowanie szybami otwieranymi elektrycznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

  Pasywne blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję pasywnego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta automatycznie blokuje pojazd po kilku sekundach, jeśli wszystkie drzwi zostały zamknięte i kluczyk elektroniczny został zabrany z pojazdu.

  Inf.: pilot zdal. ster. został w pojeździe: Służy do włączania lub wyłączania sygnału dźwiękowego ostrzegającego o pozostawieniu kluczyka elektronicznego w pojeździe.

  Ustawienia osobiste

  7" Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display) Nacisnąć , a następnie wybrać przycisk ekranowy Ustawienia. W kolejnych menu zmieni ...

  OnStar

  OnStar jest osobistym asystentem łączności i mobilności wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dob ...

  Zobacz tez:

  Ustawienia wyświetlacza
  Naciśnij przycisk Wybierz [Display] (Wyświetlacz) za pomocą pokrętła strojenie lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła strojenia Okno wyskakujące Mode (Trybu) Przycisk [Mode Pop up] zmienia tryb wyboru  . Podczas stanu w ...

  Zaciąganie hamulca postojowego
  Aby zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy (EPB): Pociągnij w górę przełącznik EPB. Sprawdź, czy świeci się kontrolka ostrzegawcza. UWAGA Będąc na stromym wzniesieniu lub ciągnąc przyczepę, kiedy pojazd n ...

  Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy
  Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i dopuszczalny nacisk na hak holowniczy Masa całkowita przyczepy Masa własna przyczepy powiększona o masę przewożonego ładunku nie może przekraczać określonej dla tego samochodu wartości maksy ...

  Categorie