Toyota Corolla: Gdy samochód wymaga holowania

Toyota Corolla –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy samochód wymaga holowania

Jeżeli zajdzie koniecznoźć holowania tego samochodu, zalecane jest skorzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi Toyoty, innego specjalistycznego warsztatu lub wykwalifikowanej pomocy drogowej. Samochód powinien być holowany z uniesioną osią jezdną lub na platformie.

Podczas holowania należy zawsze używać łańcuchów zabezpieczających oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.

Sytuacje, które należy skonsultować z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty przed przystąpieniem do holowania

Opisane poniżej objawy mogą sygnalizować usterkę skrzyni biegów.

W takiej sytuacji przed przystąpieniem do holowania tego samochodu należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty, innym specjalistycznym warsztatem lub wykwalifikowaną pomocą drogową

 • Mimo że silnik jest uruchomiony, samochód nie może ruszyć z miejsca.
 • Samochód generuje nietypowe odgłosy.

Holowanie samochodu w pozycji podwieszonej

Aby uniknąć uszkodzenia nadwozia, nie wolno holować tego samochodu w pozycji podwieszonej

Holowanie samochodu w pozycji podwieszonej


Holowanie samochodu z jedną osią na platformie

Uniesiona przednia oź

Uniesiona przednia oź


Zwolnić hamulec postojowy.

Uniesiona tylna oź

Uniesiona tylna oź


Pod przednie koła należy podłożyć wózek holowniczy.

Przewożenie na platformie samochodowej

Przewożenie na platformie samochodowej


Jeżeli samochód jest przewożony na platformie, powinien być umocowany w miejscach pokazanych na ilustracji.

Przewożenie na platformie samochodowej


W przypadku zastosowania łańcuchów lub lin do umocowania samochodu zaczernione na ilustracji kąty powinny wynosić 45.

Elementów mocujących nie należy zbyt mocno napinać, aby nie spowodować uszkodzenia samochodu.

Holowanie awaryjne

W sytuacji awaryjnej, gdy nie jest osiągalna specjalistyczna pomoc drogowa, samochód ten może być holowany przy użyciu linki holowniczej lub łańcucha holowniczego zamocowanego do przewidzianego do tego celu zaczepu holowniczego. Ten sposób holowania może być wykorzystywany jedynie na drogach o utwardzonych nawierzchniach, na odcinku nie dłuższym niż 80 km i z prędkoźcią nieprzekraczającą 30 km/h.

Kierowca musi pozostać w samochodzie, odpowiednio kierując i operując hamulcami. Wszystkie koła, półosie napędowe, układ napędowy, układ kierowniczy oraz hamulce muszą być sprawne.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu

 1. Wyjąć zaczep holowniczy.
 2. Wcisnąć zaźlepkę otworu w zderzaku, a następnie ją otworzyć.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


 1. Wsunąć zaczep w gniazdo i częźciowo wkręcić dłonią.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


 1. Mocno dokręcić zaczep przy użyciu klucza do nakrętek mocujących koła lub twardego metalowego pręta.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


 1. W bezpieczny sposób przymocować linkę holowniczą lub łańcuch holowniczy do zaczepu holowniczego.

  Należy uważać, aby nie uszkodzić nadwozia samochodu.

 2. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wsiąźć do samochodu, który będzie holowany i uruchomić silnik.

  Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Wsiąźć do samochodu, który będzie holowany i uruchomić silnik.

  Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, należy przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON.

 3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N i zwolnić hamulec postojowy.

  Gdy dźwignia skrzyni biegów nie może zostać przestawiona (z wyjątkiem wersji z mechaniczną skrzynią biegów): S. 572, 573

Podczas holowania

Gdy silnik nie pracuje, nie działa wspomaganie w układzie hamulcowym oraz kierowniczym i w związku z tym hamowanie i kierowanie są znacznie utrudnione.

Klucz do nakrętek mocujących koła

 • Wersje bez klucza do nakrętek mocujących koła: Klucz do nakrętek mocujących koła można nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.
 • Wersje z kluczem do nakrętek mocujących koła: Klucz do nakrętek mocujących koła znajduje się w bagażniku.


Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Gdy samochód jest holowany

Należy upewnić się, że samochód jest transportowany z przednimi lub wszystkimi kołami uniesionymi. Jeżeli samochód holowany jest z przednimi kołami dotykającymi podłoża, może spowodować to uszkodzenie układu napędowego i powiązanych z nim podzespołów.


Podczas holowania

 • Podczas holowania przy użyciu linki holowniczej lub łańcucha holowniczego nie należy gwałtownie przyspieszać ani nie wykonywać gwałtownych manewrów, które mogą nadmiernie obciążyć zaczep holowniczy, linkę holowniczą lub łańcuch holowniczy. Linka holownicza lub łańcuch holowniczy mogą uderzyć osoby znajdujące się w pobliżu lub spowodować poważne uszkodzenia.
 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznika zapłonu nie wolno przełączać w pozycję "LOCK".

  Jeżeli zostanie uruchomiona blokada kierownicy, kierowanie samochodem nie będzie możliwe, w wyniku czego może dojźć do wypadku.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu nie wolno wybierać stanu wyłączonego.

  Jeżeli zostanie uruchomiona blokada kierownicy, kierowanie samochodem nie będzie możliwe, w wyniku czego może dojźć do wypadku.

Zamocowanie zaczepu holowniczego

Zaczep holowniczy powinien być mocno dokręcony.

W przeciwnym razie podczas holowania może się obluzować.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" podczas holowania (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Nie należy holować tego samochodu z 4 kołami dotykającymi podłoża.

Do holowania należy użyć platformy samochodowej lub holować z przednią lub tylną osią na platformie.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia samochodu podczas holowania z osią na platformie (wersje z przekładnią bezstopniową)

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Nie wolno holować tego samochodu tyłem, jeżeli z wyłącznika zapłonu jest wyjęty kluczyk lub jest on ustawiony w pozycji "LOCK". Mechanizm blokady kierownicy nie jest wystarczająco mocny, aby utrzymać prosto przednie koła.
 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Nie wolno holować tego samochodu tyłem, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony. Mechanizm blokady kierownicy nie jest wystarczająco mocny, aby utrzymać prosto przednie koła.
 • Unosząc koła samochodu, należy zachować wystarczającą odległoźć przeciwnego końca samochodu od podłoża. W przeciwnym razie podczas holowania może dojźć do uszkodzenia samochodu.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia nadwozia podczas holowania w pozycji podwieszonej

Nie wolno holować tego samochodu w pozycji podwieszonej ani za przód, ani za tył.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia nadwozia podczas awaryjnego holowania

Nie wolno mocować pasów lub łańcuchów do elementów zawieszenia.

  Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

  ...

  W razie podejrzenia nieprawidłowoźci

  Wystąpienie jednego z wymienionych poniżej objawów może sygnalizować koniecznoźć regulacji lub naprawy samochodu. W takiej sytuacji nale ...

  Zobacz tez:

  Licznik przebiegu dziennego
  Na stronie komputera pokładowego wyświetla się przebieg zarejestrowany od ostatniego zerowania. Dwa liczniki przebiegu dziennego można wybierać dla różnych podróży. Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 9999 km, a ...

  Wyłącznik systemu ogranicznika prędkości
  O: Anuluje ustawiony limit prędkości. Włącza lub wyłącza system tempomatu. RES+: Wznawia działanie lub podwyższa prędkość sterowaną ogranicznikiem prędkości. SET-: Ustawia lub obniża prędkość sterow ...

  Schowek w desce rozdzielczej
  Schowek w desce rozdzielczej otwiera się po naciśnięciu uchwytu. Zamknięcie schowka nastąpi po naciśnięciu pokrywy schowka. W niektórych wersjach możliwe jest także zamknięcie schowka kluczykiem. W niektórych wersjach oś ...

  Categorie