Toyota Corolla: Obsługa połączeń telefonicznych

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> Obsługa połączeń telefonicznych

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki, aby wybrać tryb "TEL".

Obsługa połączeń wychodzących

 • Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy
 • Szybkie wybieranie
 • Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie numeru
 • Wybieranie numeru zapamiętanego w historii połączeń

Obsługa połączeń przychodzących

 • Odbieranie połączenia
 • Odrzucanie połączenia

Funkcje podczas rozmowy

 • Przełączanie połączenia
 • Wyłączenie mikrofonu
 • Wprowadzanie znaków
 • Ustawienie głoźnoźci połączenia telefonicznego

Ustawienie głoźnoźci dzwonka podczas otrzymywania połączenia

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy

 1. Za pomocą pokrętła
  wybrać "Phonebook".
 2. Za pomocą pokrętła
  wybrać odpowiednią nazwę i nacisnąć przycisk z podniesioną słuchawką.

Gdy wybrana jest odpowiednia nazwa, naciskając przycisk
(Add S. Dial) i jeden z przycisków szybkiego wybierania (od
do 
), może ona zostać zarejestrowana jako szybkie wybieranie.

Szybkie wybieranie

 1. Za pomocą pokrętła
  wybrać "Speed dials".
 2. Nacisnąć jeden z przycisków szybkiego wybierania (od
  do
  ), a następnie nacisnąć przycisk z podniesioną słuchawką.

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie numeru

 1. Za pomocą pokrętła wybrać 
  "Dial by number".
 2. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć przycisk z podniesioną słuchawką.

Wybieranie numeru zapamiętanego w historii połączeń

 1. Za pomocą pokrętła
  wybrać "All calls", "Incoming calls" lub "Outgoing calls".
 2. Za pomocą pokrętła
  wybrać odpowiedni numer i nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Mogą zostać wykonane następujące czynnoźci:

 • Rejestrowanie numeru i szybkie wybieranie Nacisnąć przycisk 
  (Add S. Dial) i jeden z przycisków szybkiego wybierania ( od
  do
  ).
 • Kasowanie wybranego numeru Nacisnąć przycisk 
  (DELETE), a następnie przycisk 
  (YES).

Połączenie przychodzące

Odebranie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Odrzucenie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki.

Odbieranie połączenia w trakcie trwania innego połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Ponowne naciźnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego połączenia.

Funkcje podczas rozmowy

 • Przełączenie połączenia

Połączenie może być przełączane pomiędzy telefonem komórkowym a systemem bezprzewodowej komunikacji podczas jego wykonywania, odbierania lub trwania. Należy użyć jednego ze sposobów a. Za pomocą telefonu komórkowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji telefonu komórkowego.

b. Nacisnąć przycisk  
* (PHONE).

*: W ten sposób możliwe jest tylko przełączenie połączenia z telefonu komórkowego do systemu bezprzewodowej komunikacji w trakcie jego trwania.

 • Wyłączenie mikrofonu

Nacisnąć przycisk
(MUTE).

 • Wprowadzanie znaków

Nacisnąć przycisk
(0-9) i za pomocą pokrętła  
wprowadzić odpowiednie znaki.

 • Nacisnąć przycisk (SEND), aby wprowadzić znaki.
 • Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk (EXIT),
  aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Ustawienie głoźnoźci połączenia telefonicznego

Zmiana ustawień głoźnoźci połączenia telefonicznego za pomocą pokrętła
.

Zmniejszanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zwiększanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ustawienie głoźnoźci dzwonka podczas otrzymywania połączenia

Zmiana ustawień głoźnoźci dzwonka podczas otrzymywania połączenia za pomocą pokrętła
.

Zmniejszanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zwiększanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Podczas rozmowy telefonicznej

 • Nie mówić jednoczeźnie z rozmówcą.
 • Nie wzmacniać nadmiernie siły głosu rozmówcy. W przeciwnym wypadku może nasilić się efekt echa.

Automatyczna regulacja głoźnoźci

Gdy prędkoźć samochodu przekroczy 80 km/h, poziom głoźnoźci zostanie automatycznie zwiększony. Powróci on do poprzedniej wartoźci, gdy prędkoźć spadnie poniżej 70 km/h.

Funkcje systemu bezprzewodowej komunikacji

W zależnoźci od modelu telefonu komórkowego niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Sytuacje, w których system może nie rozpoznać głosu

 • Podczas jazdy po wyboistej drodze
 • Podczas jazdy z dużą prędkoźcią
 • Gdy powietrze z nawiewów kierowane jest na mikrofon
 • Gdy wentylator układu klimatyzacji emituje duży hałas

  Odtwarzanie dźwięku z przenoŹnego urządzenia Bluetooth

  Wyłącznik zasilania Regulacja głoźnoźci Powtarzanie odtwarzania Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania Wybór pozycji Wyb&oacut ...

  Obsługa menu "SET UP" (menu "Bluetooth")

  Rejestracja urządzenia Bluetooth umożliwia pracę systemu. W celu rejestracji urządzenia można użyć następujących funkcji: Funkcje i ...

  Zobacz tez:

  Zmniejszanie prędkości ustawionej w tempomacie
  Należy wykonać jedną z poniższych procedur: Przestaw dźwignię w dół (do SET-) i przytrzymaj ją. Pojazd będzie stopniowo zwalniał. Zwolnij dźwignię przy takiej prędkości, jaką chcesz utrzymać. Pr ...

  Ustawienie reflektorów (niektóre wersje)
  Z wyjątkiem samochodów z regulatorem reflektorów Samochód opuszczający fabrykę posiada prawidłowo ustawione reflektory. Gdy przewożone są ciężkie przedmioty w bagażniku, może być konieczne dodatkowe ustawienie reflek ...

  Dzieci powinny siedzieć na tylnym siedzeniu
  Statystyki wypadków drogowych dowodzą, że dzieci, bez względu na wiek są najlepiej zabezpieczone, jeśli przebywają podczas jazdy na tylnym siedzeniu, a do ich zabezpieczenia użyto pasów bezpieczeństwa i fotelika dla niemowląt lub fotel ...

  Categorie