Toyota Corolla: Obsługa połączeń telefonicznych

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> Obsługa połączeń telefonicznych

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki, aby wybrać tryb "TEL".

Obsługa połączeń wychodzących

 • Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy
 • Szybkie wybieranie
 • Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie numeru
 • Wybieranie numeru zapamiętanego w historii połączeń

Obsługa połączeń przychodzących

 • Odbieranie połączenia
 • Odrzucanie połączenia

Funkcje podczas rozmowy

 • Przełączanie połączenia
 • Wyłączenie mikrofonu
 • Wprowadzanie znaków
 • Ustawienie głoźnoźci połączenia telefonicznego

Ustawienie głoźnoźci dzwonka podczas otrzymywania połączenia

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy

 1. Za pomocą pokrętła
  wybrać "Phonebook".
 2. Za pomocą pokrętła
  wybrać odpowiednią nazwę i nacisnąć przycisk z podniesioną słuchawką.

Gdy wybrana jest odpowiednia nazwa, naciskając przycisk
(Add S. Dial) i jeden z przycisków szybkiego wybierania (od
do 
), może ona zostać zarejestrowana jako szybkie wybieranie.

Szybkie wybieranie

 1. Za pomocą pokrętła
  wybrać "Speed dials".
 2. Nacisnąć jeden z przycisków szybkiego wybierania (od
  do
  ), a następnie nacisnąć przycisk z podniesioną słuchawką.

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie numeru

 1. Za pomocą pokrętła wybrać 
  "Dial by number".
 2. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć przycisk z podniesioną słuchawką.

Wybieranie numeru zapamiętanego w historii połączeń

 1. Za pomocą pokrętła
  wybrać "All calls", "Incoming calls" lub "Outgoing calls".
 2. Za pomocą pokrętła
  wybrać odpowiedni numer i nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Mogą zostać wykonane następujące czynnoźci:

 • Rejestrowanie numeru i szybkie wybieranie Nacisnąć przycisk 
  (Add S. Dial) i jeden z przycisków szybkiego wybierania ( od
  do
  ).
 • Kasowanie wybranego numeru Nacisnąć przycisk 
  (DELETE), a następnie przycisk 
  (YES).

Połączenie przychodzące

Odebranie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Odrzucenie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki.

Odbieranie połączenia w trakcie trwania innego połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Ponowne naciźnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego połączenia.

Funkcje podczas rozmowy

 • Przełączenie połączenia

Połączenie może być przełączane pomiędzy telefonem komórkowym a systemem bezprzewodowej komunikacji podczas jego wykonywania, odbierania lub trwania. Należy użyć jednego ze sposobów a. Za pomocą telefonu komórkowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji telefonu komórkowego.

b. Nacisnąć przycisk  
* (PHONE).

*: W ten sposób możliwe jest tylko przełączenie połączenia z telefonu komórkowego do systemu bezprzewodowej komunikacji w trakcie jego trwania.

 • Wyłączenie mikrofonu

Nacisnąć przycisk
(MUTE).

 • Wprowadzanie znaków

Nacisnąć przycisk
(0-9) i za pomocą pokrętła  
wprowadzić odpowiednie znaki.

 • Nacisnąć przycisk (SEND), aby wprowadzić znaki.
 • Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk (EXIT),
  aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Ustawienie głoźnoźci połączenia telefonicznego

Zmiana ustawień głoźnoźci połączenia telefonicznego za pomocą pokrętła
.

Zmniejszanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zwiększanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ustawienie głoźnoźci dzwonka podczas otrzymywania połączenia

Zmiana ustawień głoźnoźci dzwonka podczas otrzymywania połączenia za pomocą pokrętła
.

Zmniejszanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zwiększanie głoźnoźci: Obrócić pokrętło
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Podczas rozmowy telefonicznej

 • Nie mówić jednoczeźnie z rozmówcą.
 • Nie wzmacniać nadmiernie siły głosu rozmówcy. W przeciwnym wypadku może nasilić się efekt echa.

Automatyczna regulacja głoźnoźci

Gdy prędkoźć samochodu przekroczy 80 km/h, poziom głoźnoźci zostanie automatycznie zwiększony. Powróci on do poprzedniej wartoźci, gdy prędkoźć spadnie poniżej 70 km/h.

Funkcje systemu bezprzewodowej komunikacji

W zależnoźci od modelu telefonu komórkowego niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Sytuacje, w których system może nie rozpoznać głosu

 • Podczas jazdy po wyboistej drodze
 • Podczas jazdy z dużą prędkoźcią
 • Gdy powietrze z nawiewów kierowane jest na mikrofon
 • Gdy wentylator układu klimatyzacji emituje duży hałas

  Odtwarzanie dźwięku z przenoŹnego urządzenia Bluetooth

  Wyłącznik zasilania Regulacja głoźnoźci Powtarzanie odtwarzania Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania Wybór pozycji Wyb&oacut ...

  Obsługa menu "SET UP" (menu "Bluetooth")

  Rejestracja urządzenia Bluetooth umożliwia pracę systemu. W celu rejestracji urządzenia można użyć następujących funkcji: Funkcje i ...

  Zobacz tez:

  Oświetlenie wnętrza pojazdu (wersja 5 drzwiowa i kombi)
  1.Wyłącz silnik. 2.Otwórz tylną pokrywę. 3.Zdejmij pokrywę serwisową używając do tego celu płaskiego wkrętaka. ❈ Poniższe kroki (4~6) tylko dla modelu pojazdu 5 drzwiowego. 4.Poluzuj nakrętki mocujące. ...

  Przeglądy okresowe
  Tabela przeglądów okresowych przedstawia częstotliwość obsługi serwisowej i zakres wymaganych czynności obsługowych. Przestrzeganie zaleceń zawartych w tej tabeli pozwala na utrzymanie samochodu w optymalnym stanie technicznym. Przeglądy ok ...

  Przed jazdą
  Niżej wymienione czynności należy wykonywać w zależności od warunków pogodowych: Nie należy próbować na siłę opuszczać zamarzniętej szyby bocznej ani uruchamiać przymarzniętych wycieraczek. W celu stopienia ...

  Categorie