Toyota Corolla: Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza iPod

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza iPod

Podłączenie odtwarzacza iPod umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźniki samochodowe.

Podłączanie odtwarzacza iPod

 1. Po otwarciu pokrywy należy otworzyć gniazdo i podłączyć odtwarzacz iPod za pomocą odpowiedniego kabla.

  Jeżeli iPod nie jest włączony, nale ży go włączyć.

Podłączanie odtwarzacza iPod


 1. Nacisnąć wielokrotnie przycisk
  , aż na wyźwietlaczu pojawi się "iPod".

Panel sterowania

Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie.

W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco się różnić.

Typ A

Typ A


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Powtarzanie odtwarzania
 4. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 5. Menu odtwarzacza iPod, wybór utworu lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 6. Przycisk powrotu
 7. Odtwarzanie
 8. Wyźwietlanie listy utworów
 9. Wybór utworu, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie
 10. Tryb menu odtwarzacza iPod

Typ B

Typ B


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Powtarzanie odtwarzania
 4. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 5. Menu odtwarzacza iPod, wybór utworu lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 6. Wybór utworu, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie
 7. Przycisk powrotu
 8. Odtwarzanie
 9. Wyźwietlanie listy utworów
 10. Tryb menu odtwarzacza iPod

Wybór trybu odtwarzania

 1. W celu wejźcia do menu odtwarzacza iPod nacisnąć przycisk (MENU).
 2. Obracanie pokrętła
  zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmienia tryb odtwarzania według następującej kolejnoźci: "Playlists"
  "Artists" "Albums"
  "Songs"
  "Podcasts"

  "Genres" "Composers"
  "Audiobooks"
 3. Naciskając pokrętło
  , zatwierdzić wybór.

Tryb odtwarzania

Tryb odtwarzania


Wybór utworu z listy

 1. Obracając pokrętło
  , doprowadzić do wyźwietlenia listy pierwszego wyboru.
 2. Naciskając pokrętło
  , wybrać żądaną pozycję.

  Naciźnięcie pokrętła powoduje wyźwietlanie listy drugiego wyboru.

 3. Powtarzać powyższe czynnoźci, aż do wybrania żądanego utworu.

  W celu cofnięcia się do listy z poprzedniego poziomu, nacisnąć przycisk
  .

Wybór utworu

Typ A

Obracając pokrętło  
lub naciskając przycisk
lub
, wybrać żądany utwór.

Typ B

Obracając pokrętło
lub naciskając przycisk
lub
, wybrać żądany utwór.

Wybór utworu z listy

 1. Nacisnąć przycisk
  .

  Zostanie wyźwietlona

 2. Obrócić pokrętło
  , aby wybrać utwór.
 3. Nacisnąć pokrętło 
  , aby odtworzyć utwór
  .

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Typ A

Przytrzymać wciźnięty przycisk 
lub
.

Typ B

Przytrzymać wciźnięty przycisk
lub
.

Powtarzanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk 
(RPT).

Ponowne naciźnięcie przycisku
(RPT) przerywa działanie tej funkcji.

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Naciskanie przycisku
(RDM) zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


Wybór informacji na wyźwietlaczu

Nacisnąć pokrętło
, by wyźwietlić lub ukryć tytuł albumu.

Jeżeli jest dalsza częźć tekstu, wyźwietlany jest
.

Przytrzymać wciźnięte pokrętło
, by wyźwietlić pozostały tekst.

Regulacja barwy dźwięku i głoźnoźci

 1. Nacisnąć przycisk
  , aby wybrać menu odtwarzacza iPod.
 2. Obracając pokrętło
  , wybrać odpowiednie ustawienie dźwięku.

Odtwarzacz iPod

 • Informacja
  "Made for iPod" lub "Made for iPhone" oznacza, że dane urządzenie elektroniczne jest specjalnie przeznaczone do podłączenia do - odpowiednio - odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone i wytwórca tego urządzenia deklaruje jego zgodnoźć ze standardami firmy Apple.
 • Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie tego urządzenia oraz jego zgodnoźć z wymaganiami standardów bezpieczeństwa. Prosimy pamiętać, że użycie tego urządzenia z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć negatywny wpływ na komunikację bezprzewodową.
 • iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Działanie odtwarzacza iPod

 • Po podłączeniu odtwarzacza iPod i przełączeniu na jego obsługę wznawiane jest odtwarzanie od miejsca, w którym zostało ostatnio przerwane.
 • W zależnoźci od modelu odtwarzacza iPod niektóre jego funkcje mogą być niedostępne po podłączeniu do systemu audio. W pewnych przypadkach zaradzić temu może odłączenie i powtórne podłączenie urządzenia do systemu audio.
 • Po podłączeniu do systemu audio nie działają przyciski sterujące odtwarzacza iPod. Należy użyć przycisków sterujących samochodowego systemu audio.
 • Odtwarzacz iPod może nie działać, jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Należy wtedy naładować baterię odtwarzacza przed włączeniem.
 • Wykaz kompatybilnych odtwarzaczy iPod ( S. 338)

Problemy z działaniem odtwarzacza iPod

W większoźci przypadków napotkane problemy z działaniem odtwarzacza iPod można usunąć przez przywrócenie w nim ustawień standardowych, po odłączeniu od systemu audio.

Wskazówek dotyczących wykonania tej operacji należy szukać w instrukcji obsługi odtwarzacza iPod.

Wyźwietlacz

Komunikaty o błędach

"iPod ERROR": Sygnalizuje błąd odczytu danych umieszczonych w odtwarzaczu iPod.

"ERROR 3": Sygnalizuje usterkę dotyczącą odtwarzacza iPod.

"ERROR 4": Sygnalizuje w dalszym ciągu występowanie aktualnego błędu.

"ERROR 5": Sygnalizuje błąd podłączenia odtwarzacza iPod.

"ERROR 6": Sygnalizuje błąd uwierzytelniania odtwarzacza iPod.

"NO SONGS": Sygnalizuje brak plików dźwiękowych zapisanych w odtwarzaczu iPod.

"NO PLAYLISTS": Sygnalizuje wybranie pustej listy odtwarzania.

"UPDATE YOUR iPod": Sygnalizuje niezgodnoźć wersji odtwarzacza iPod.

Koniecznie jest zaktualizowanie oprogramowania odtwarzacza iPod.

Obsługiwane modele odtwarzacza

Następujące odtwarzacze iPod, iPod nano, iPod classic, iPod touch i iPhone mogą być używane z tym systemem:

Właźciwe dla systemu

 • iPod touch (Generacja 4.)
 • iPod touch (Generacja 3.)
 • iPod touch (Generacja 2.)
 • iPod touch (Generacja 1.)
 • iPod classic
 • iPod z wideo
 • iPod nano (Generacja 6.)
 • iPod nano (Generacja 5.)
 • iPod nano (Generacja 4.)
 • iPod nano (Generacja 3.)
 • iPod nano (Generacja 2.)
 • iPod nano (Generacja 1.)
 • iPhone 4
 • iPhone 3GS
 • iPhone 3G
 • iPhone

W zależnoźci od różnic pomiędzy modelami i wersją oprogramowania itd.

niektóre z wymienionych powyżej modeli mogą być niekompatybilne z tym systemem.

Cechy wynikające ze standardów oraz ograniczenia:

 • Maksymalna liczba list zapisanych w odtwarzaczu: 9999
 • Maksymalna liczba utworów zapisanych w odtwarzaczu: 65 535
 • Maksymalna liczba pozycji na liźcie: 65 535


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać odtwarzacza iPod ani nie operować jego przełącznikami.


Jeżeli pokrywa nie może zostać całkowicie zamknięta

W zależnoźci od rozmiaru i kształtu podłączonego odtwarzacza iPod pokrywa może nie zostać w pełni zamknięta. W takiej sytuacji nie należy jej na siłę domykać ponieważ może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza iPod lub złącza itp.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia odtwarzacza iPod

 • Nie pozostawiać urządzenia w samochodzie. Wnętrze kabiny może ulec rozgrzaniu w stopniu grożącym uszkodzeniem odtwarzacza.
 • Nie narażać podłączonego urządzenia na obciążenia, ponieważ grozi to jego awarią lub uszkodzeniem gniazda przyłączeniowego.
 • Nie wkładać niczego w otwór gniazda przyłączeniowego, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem lub awarią odtwarzacza.

  Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

  Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco ...

  Odtwarzanie dźwięku z urządzenia USB

  Podłączenie urządzenia z pamięcią wewnętrzną i złączem USB umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźn ...

  Zobacz tez:

  Uwaga kierowcy
  Należy zachować szczególną ostrożność w poniższych sytuacjach, gdy system może nie pomagać kierowcy i nie działać prawidłowo. Nie wolno umieszczać żadnych naklejek na przedniej szybie w pobliżu kamery, ponie ...

  Moment dokręcania nakrętek kóła
  Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 9~11 Kgf-m (65~79 funto-stóp) Jeśli dostępne jest urządzenie pomiarowe, należy zdjąć kapturek ochronny wentyla i sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. Jeśli ciśnienie okaże si&# ...

  Czyszczenie i konserwacja wnętrza
  Podczas czyszczenia wnętrza samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek, co pozwoli utrzymać je w możliwie najlepszym stanie: Utrzymywanie wnętrza w czystoźci Usunąć kurz i piach za pomocą odkurzacza. Zabrudzone powierzchni ...

  Categorie