Toyota Corolla: Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie.

W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco się różnić.

Typ A

Typ A


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Wysuwanie płyty
 4. Powtarzanie odtwarzania
 5. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 6. Wybór pliku lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 7. Wybór katalogu
 8. Przycisk powrotu
 9. Odtwarzanie płyty
 10. Wyźwietlanie listy katalogów
 11. Wybór pliku, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Typ B

Typ B


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Wysuwanie płyty
 4. Powtarzanie odtwarzania
 5. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 6. Wybór pliku lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 7. Wybór pliku, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie
 8. Przycisk powrotu
 9. Odtwarzanie płyty
 10. Wybór katalogu
 11. Wyźwietlanie listy katalogów

Wkładanie i wyjmowanie płyt z plikami MP3 i WMA

Wybór katalogu

Typ A

Naciskając przycisk 
lub
, wybrać żądany katalog.

W celu powrotu do głównego katalogu przytrzymać wciźnięty przycisk
, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Typ B

Naciskając przycisk (<)
lub
(>), wybrać żądany katalog.

W celu powrotu do głównego katalogu przytrzymać wciźnięty przycisk
(>), aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wybór katalogu i pliku z listy katalogów

 1. Nacisnąć przycisk
  .

  Zostanie wyźwietlona lista katalogów.

 2. Obrócić i nacisnąć pokrętło
  , aby wybrać katalog i plik.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
  .

Aby wyjźć, należy nacisnąć przycisk
.

Wybór i skanowanie plików

Typ A

Obracając pokrętło
lub naciskając przycisk
lub
, wybrać żądany plik.

Typ B

Obracając pokrętło
lub naciskając przycisk
lub
, wybrać żądany plik.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Typ A

Przytrzymać wciźnięty przycisk 
lub
.

Typ B

Przytrzymać wciźnięty przycisk  
lub
.

Powtarzanie odtwarzania

Naciskanie przycisku
(RPT) zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


*: Dostępne z wyjątkiem, gdy wybrana jest przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Naciskanie przycisku
(RDM) zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


Wybór informacji na wyźwietlaczu

Nacisnąć pokrętło
, by wyźwietlić lub ukryć tytuł albumu.

Jeżeli jest dalsza częźć tekstu, wyźwietlany jest 
.

Przytrzymać wciźnięte pokrętło
, by wyźwietlić pozostały tekst.

Wyźwietlacz

Przerywanie funkcji przypadkowej kolejnoźci odtwarzania i funkcji powtarzania odtwarzania

Typ A

Nacisnąć przycisk
(RPT),
(RDM) lub przytrzymać wciźnięty przycisk
.

Typ B

Nacisnąć przycisk
(RPT),
(RDM) lub przytrzymać wciźnięty przycisk
(>).

Komunikaty o błędach

"ERROR": Komunikat ten informuje o uszkodzeniu płyty lub wewn ętrznym uszkodzeniu odtwarzacza.

"CD CHECK": Płyta może być brudna, uszkodzona lub odwrotnie włożona.

"WAIT": Działanie zatrzymane z powodu zbyt wysokiej temperatury w odtwarzaczu. Jeżeli płyta nadal nie może być odtwarzana, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

"NO SUPPORT": Komunikat ten informuje o braku na płycie pliku MP3/WMA.

Właźciwe płyty

Należy używać wyłącznie płyt, które mają oznaczenia pokazane poniżej.

Wprzypadku używania płyt zapisanych w niewłaźciwym formacie, niewłaźciwych, podrapanych, brudnych lub zniszczonych odtwarzanie ich może nie być możliwe.


Zabezpieczenie odtwarzacza przed uszkodzeniem

W razie wykrycia jakiegokolwiek problemu odtwarzanie jest automatycznie przerywane w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.

Pozostawienie przez dłuższy czas płyt wewnątrz odtwarzacza lub w pozycji wysuniętej

Płyty mogą ulec uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe odtwarzanie.

Czyszczenie soczewek

Nie stosować żadnych zestawów czyszczących do soczewek czytnika laserowego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza.

Pliki w formatach MP3 i WMA

MP3 (MPEG Audio Layer3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dźwięku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętoźć pliku do około 1/10 pierwotnej wielkoźci.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft.

Ten format pozwala skompresować zapis dźwięku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

Standardy kompresji MP3 i WMA oraz formaty zapisu tych plików podlegają okreźlonym ograniczeniom.

Format MP3

 • Standardy kompresji MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
 • Częstotliwoźci próbkowania MPEG1 LAYER3: 32; 44,1; 48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3: 16; 22,05; 24 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji MPEG1 LAYER3: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kb/s) MPEG2 LSF LAYER3: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kb/s)

* Zgodne ze standardem zmiennej przepływnoźci VBR

 • Sposoby kodowania dźwięku: stereofoniczny, łączone stereo, dwukanałowy i monofoniczny

Format WMA

 • Standardy kompresji WMA wer. 7, 8, 9
 • Częstotliwoźci próbkowania 32; 44,1; 48 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji wer. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kb/s) wer. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kb/s)

* Tylko kodowanie dźwięku 2-kanałowego

Noźniki danych

Pliki w formatach MP3 i WMA mogą być odtwarzane z płyt CD-R i CD-RW.

Jednak w przypadku pewnych rodzajów płyt CD-R i CD-RW odtwarzanie może nie być możliwe. Również zarysowane bądź zabrudzone odciskami palców płyty mogą nie być odtwarzane lub może dochodzić do przeskakiwania dźwięku.

Obsługiwane formaty zapisu

Urządzenie obsługuje następujące formaty zapisu:

 • Format płyty: CD-ROM Mode 1 i Mode 2 CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2
 • Formaty plików: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet) Pliki MP3 i WMA zapisane na płycie w jakimkolwiek innym formacie mogą nie być prawidłowo odtwarzane, jak również mogą być nieprawidłowo wyźwietlane nazwy plików i katalogów.

Ograniczenia wynikające z przyjętych standardów:

 • Maksymalne zagnieżdżenie katalogów: 8 poziomów
 • Maksymalna długoźć nazwy katalogu/pliku: 32 znaki
 • Maksymalna liczba katalogów: 192 (łącznie z głównym)
 • Maksymalna liczba plików na dysku: 255

Nazwy plików

Rozpoznawane jako MP3 lub WMA są wyłącznie te pliki, które mają rozszerzenie nazwy odpowiednio .mp3 lub .wma.

Zapis wielosesyjny

Urządzenie odczytuje płyty z plikami MP3 i WMA zapisywane kilkuetapowo, w kolejnych sesjach. Odtwarzany jest jednak tylko zapis z pierwszej sesji.

Etykiety ID3 i WMA

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwy wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty etykiet ID3 wer. 1.0, 1.1 oraz ID3 wer. 2.2, 2.3.

(Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwy wykonawcy w sposób analogiczny, jak w przypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Po włożeniu płyty z zapisem dźwięku w formacie MP3 lub WMA w pierwszej kolejnoźci następuje weryfikacja wszystkich znajdujących się na niej plików. Po zakończeniu weryfikacji rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku MP3 lub WMA. W celu skrócenia czasu weryfikacji do minimum zalecane jest, aby nie zapisywać na płycie żadnych innych plików poza MP3 i WMA ani nie tworzyć zbędnych podkatalogów.

Jeżeli płyty zawierają pliki MP3 lub WMA obok zwykłego zapisu dźwięku, tylko zwykły zapis dźwięku będzie odtwarzany.

Rozszerzenia w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3 lub WMA wystąpi rozszerzenie .mp3 lub .wma, plik ten zostanie błędnie uznany za muzyczny. W efekcie głoźniki mogą emitować silne trzaski i może dojźć do ich uszkodzenia.

Odtwarzanie

 • W celu zachowania stałej jakoźci odtwarzanego dźwięku zapisanego w formacie MP3 zalecane jest ustawienie stałej przepływnoźci transmisji 128 kb/s oraz częstotliwoźci próbkowania 44,1 kHz.
 • W przypadku pewnych rodzajów płyt CD-R i CD-RW odtwarzanie może nie być możliwe.
 • Na rynku dostępny jest szeroki wybór bezpłatnego oprogramowania do kompresji MP3 i WMA. W zależnoźci od sposobu kodowania i formatu zapisu przy odtwarzaniu otrzymanych w ten sposób plików mogą wystąpić zakłócenia bądź niska jakoźć dźwięku. W niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być w ogóle możliwe.
 • Jeżeli na płycie nagrane są również pliki inne niż MP3 i WMA, wstępne rozpoznawanie noźnika może potrwać dłużej, a w niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być możliwe.
 • Microsoft, Windows oraz Windows Media są zarejestrowanymi przez firmę Microsoft Corporation nazwami handlowymi w USA oraz w innych krajach.


 • Noźniki i wkładki, których nie wolno używać ( S. 320)
 • Środki ostrożnoźci dotyczące odtwarzacza CD ( S. 321)

  Używanie odtwarzacza płyt CD

  Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco ...

  Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza iPod

  Podłączenie odtwarzacza iPod umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźniki samochodowe. Podłączanie odtwarzacza iPod Po o ...

  Zobacz tez:

  Informacje techniczne
  Tabele i rysunki w tym rozdziale zawierają informacje dotyczące wymiarów, danych technicznych, pojemności zespołów oraz lokalizacji elementów identyfikacyjnych. Dla kierowców 0 szerszych zainteresowaniach technicznych podano wyjaśnienia doty ...

  Kiedy włączany jest tryb aktywnego ECO
  Przyspieszanie może być nieco zredukowane, nawet jeśli wciśniesz całkowicie pedał przyspieszania. Mogą ulec obniżeniu parametry klimatyzatora. Wzorzec zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów może ulec zmianie. Może ...

  Płyn hamulcowy i płyn sprzęgłowy
  Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego/ sprzęgłowego Sprawdzać w regularnych odstępach czasu poziom płynu w zbiorniku. Poziom ten powinien znajdować się pomiędzy napisami MAX i MIN, znajdującymi się z boku zbiornika płynu. Przed zd ...

  Categorie