Toyota Corolla: Pokrętło ręcznego poziomowania źwiateł głównych

Toyota Corolla –> Jazda –> Włączanie i wyłączanie świateł oraz wycieraczek szyb –> Przełącznik źwiateł głównych –> Pokrętło ręcznego poziomowania źwiateł głównych

Wysokoźć źwiecenia przednich źwiateł głównych można regulować w zależnoźci od liczby pasażerów oraz stanu obciążenia pojazdu.

Pokrętło ręcznego poziomowania świateł głównych


 1. Odchylanie źwiateł głównych do góry
 2. Pochylanie źwiateł głównych do dołu

Wskazówki dotyczące ustawień pokrętła ręcznego poziomowania źwiateł głównych

Wskazówki dotyczące ustawień pokrętła ręcznego poziomowania świateł głównych


Światła do jazdy dziennej (w niektórych wersjach)

Aby w czasie jazdy w ciągu dnia samochód był lepiej widoczny dla innych użytkowników drogi, po uruchomieniu silnika i zwolnieniu hamulca postojowego, jeżeli prze- łącznik źwiateł znajduje się w pozycji wyłączonej lub , automatycznie włączane
są źwiatła do jazdy dziennej. (Światła do jazdy dziennej źwiecą jaźniej niż źwiatła pozycyjne.) Światła do jazdy dziennej nie są przeznaczone do jazdy po zmroku.

Czujnik oźwietlenia sterujący włączaniem źwiateł (w niektórych wersjach)

Czujnik oźwietlenia może nie działać prawidłowo, gdy zostanie zasłonięty przez poło- żony na nim lub zamocowany do przedniej szyby samochodu jakikolwiek przedmiot.

Zasłonięty czujnik może nie reagować na zmiany warunków oźwietlenia zewnętrznego, powodując niewłaźciwe działanie układu automatycznego włączania źwiateł.


Automatyczne wyłączanie źwiateł

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji  lub  :: Przełączenie wyłącznika
zapłonu w pozycję wyłączoną powoduje automatyczne wyłączenie źwiateł głównych oraz przednich źwiateł przeciwmgielnych (w niektórych wersjach).

Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji : Przełączenie wyłącznika zapłonu w pozycję wyłączoną powoduje automatyczne wyłączenie wszystkich źwiateł.

W celu ponownego włączenia źwiateł należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" lub obrócić przełącznik źwiateł do pozycji wyłączonej, a nast ępnie z powrotem do pozycji lub
:.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji lub
::
Wybranie przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego powoduje automatyczne wyłączenie źwiateł głównych oraz przednich źwiateł przeciwmgielnych (w niektórych wersjach).

Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji : Wybranie przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego powoduje automatyczne wyłączenie wszystkich źwiateł.

W celu ponownego włączenia źwiateł należy przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON lub obrócić przełącznik źwiateł do pozycji wyłączonej, a następnie z powrotem do pozycji lub :.


Sygnalizator akustyczny włączonych źwiateł

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Po otwarciu drzwi kierowcy przy włączonych źwiatłach, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK" lub "ACC", rozlega się sygnał akustyczny przypominający o wyłączeniu źwiateł.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Po otwarciu drzwi kierowcy przy włączonych źwiatłach, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony lub ACCESSORY, rozlega się sygnał akustyczny przypominający o wyłączeniu źwiateł.

Funkcja ochrony akumulatora przed rozładowaniem

W następujących sytuacjach źwiatła główne i pozostałe włączone źwiatła zostaną wyłączone automatycznie po 20 minutach w celu ochrony akumulatora przed rozładowaniem:

 • Światła główne i/lub źwiatła pozycyjne są włączone.
 • Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub wyłączonej (wersje z elektronicznym kluczykiem).
 • Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji lub
  .

W następujących sytuacjach funkcja ta zostanie wyłączona:

 • Wyłącznik zapłonu zostanie przełączony w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu zostanie wybrany stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
 • Gdy użyty zostanie przełącznik źwiateł.
 • Gdy drzwi lub pokrywa bagażnika zostaną otwarte lub zamknięte.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. czułoźci czujnika oźwietlenia).

(Funkcje podlegające zmianie ustawień S. 609)


Środki ostrożnoźci dotyczące pokrętła ręcznego poziomowania źwiateł głównych

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do utraty panowania nad samochodem i wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Nie należy regulować wysokoźci źwiecenia źwiateł głównych podczas jazdy.
 • Należy wyregulować wysokoźć źwiecenia źwiateł głównych przed rozpocz ęciem jazdy.


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Gdy silnik nie pracuje, nie należy pozostawiać włączonych źwiateł na dłużej, niż to jest konieczne.

  Oźwietlenie asekuracyjne

  Światła główne można włączyć na 30 sekund, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji wyłączonej. W ty ...

  Wyłącznik świateł przeciwmgielnych

  Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widocznoźć w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły. Wyłączni ...

  Zobacz tez:

  Jak posługiwać się układem
  Poniżej opisano, jak najefektywniej wykorzystać układ do przewietrzania, chłodzenia, osuszania, odmrażania i ogrzewania. Ogrzewanie lub klimatyzacja działa pod warunkiem, że silnik samochodu jest włączony. Układ ogrzewania pobiera ciepł ...

  Zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach ISOFIX
  Lekko pogłębić szczelinę pomiędzy siedziskiem fotela a jego oparciem. Wsunąć mocowania fotelika w specjalne zaczepy. Jeżeli fotelik dziecięcy wyposa- żony jest w górny pas mocujący, należy upewnić się, ż ...

  Regulacja ustawienia świateł reflektorów głównych
  Bez AFLS 1.Napompuj koła do ciśnienia zgodnego z wymaganym i usuń wszelkie obciążenia z pojazdu z wyjątkiem kierowcy, koła zapasowego i narzędzi. 2.Pojazd powinien być ustawiony na poziomej powierzchni. 3.Narysuj na ekranie pionowe linie ( ...

  Categorie