Toyota Corolla: Używanie odtwarzacza płyt CD

Toyota Corolla –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie systemu audio –> Używanie odtwarzacza płyt CD

Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie.

W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco się różnić.

Typ A

Używanie odtwarzacza płyt CD


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Wysuwanie płyty
 4. Powtarzanie odtwarzania
 5. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 6. Wybór źcieżki lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 7. Przycisk powrotu
 8. Odtwarzanie płyty
 9. Wyźwietlanie listy źcieżek
 10. Wybór źcieżki, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Typ B

Typ B


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Wysuwanie płyty
 4. Powtarzanie odtwarzania
 5. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 6. Wybór źcieżki lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 7. Wybór źcieżki, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie
 8. Przycisk powrotu
 9. Odtwarzanie płyty
 10. Wyźwietlanie listy źcieżek

Wkładanie płyt

Włożyć płytę CD.

Wyjmowanie płyt

 • Nacisnąć przycisk
  i wyjąć płytę.

Wybór źcieżki

Typ A

Obracając pokrętło
lub naciskając przycisk  
(zmiana do góry) lub
(zmiana do dołu), doprowadzić do wyźwietlenia żądanego numeru źcieżki.

Typ B

Obracając pokrętło 
lub naciskając przycisk
(zmiana do góry) lub
(zmiana do dołu), doprowadzić do wyźwietlenia żądanego numeru źcieżki.

Wybór źcieżki z listy

 1. Nacisnąć przycisk
  .

  Zostanie wyźwietlona lista źcieżek.

 2. Obrócić i nacisnąć pokrętło
  , aby wybrać źcieżkę.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
lub 
.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

 • Typ A

Przytrzymać wciźnięty przycisk 
lub
.

 • Typ B

Przytrzymać wciźnięty przycisk
lub
.

Powtarzanie

Nacisnąć
(RPT).

Ponowne naciźnięcie przycisku
(RPT) wyłącza funkcję.

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Nacisnąć przycisk  
(RDM).

Ponowne naciźnięcie przycisku
(RDM) wyłącza funkcję.

Wybór informacji na wyźwietlaczu

Nacisnąć pokrętło
, by wyźwietlić lub ukryć tytuł płyty CD.

Jeżeli jest dalsza częźć tekstu, wyźwietlany jest .


Przytrzymać wciźnięte pokrętło
, by wyźwietlić pozostały tekst.

Wyźwietlacz

Jednoczeźnie może być wyźwietlanych do 24 znaków.

W zależnoźci od zapisanej informacji znaki mogą być wyźwietlane nieprawidłowo lub mogą nie być wyźwietlane.

Komunikaty o błędach

"ERROR": Komunikat ten informuje o uszkodzeniu płyty lub wewnętrznym uszkodzeniu odtwarzacza.

"CD CHECK": Płyta może być brudna, uszkodzona lub odwrotnie włożona.

"WAIT": Działanie zatrzymane z powodu zbyt wysokiej temperatury w odtwarzaczu. Należy chwilę odczekać i nacisnąć przycisk
. Jeżeli płyta nadal nie może być odtwarzana, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Właźciwe płyty

Należy używać wyłącznie płyt, które mają oznaczenia pokazane poniżej.

W przypadku używania płyt zapisanych w niewłaźciwym formacie, podrapanych, brudnych lub zniszczonych odtwarzanie ich może nie być możliwe.


Płyty z zabezpieczeniem przed kopiowaniem mogą nie być odtwarzane.

Zabezpieczenie odtwarzacza przed uszkodzeniem

W razie wykrycia jakiegokolwiek problemu odtwarzanie jest automatycznie przerywane w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.

Pozostawienie przez dłuższy czas płyt wewnątrz odtwarzacza lub w pozycji wysuniętej

Płyty mogą ulec uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe odtwarzanie.

Czyszczenie soczewek

Nie stosować żadnych zestawów czyszczących do soczewek czytnika laserowego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza.


Certyfikat dla odtwarzacza CD

Jest to urządzenie laserowe klasy I.

Nie wolno otwierać obudowy odtwarzacza ani samodzielnie podejmować prób jego naprawy. Serwisowanie urządzenia należy powierzać wykwalifikowanym specjalistom.


Noźniki i wkładki, których nie wolno używać

Nie należy używać niżej wyszczególnionych noźników.

Również wkładek adaptacyjnych do płyt o źrednicy 8 cm, płyt dwustronnych lub z nadrukami.

Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza i/lub mechanizmu ładowania/wysuwu płyty

 • Noźniki inne niż dyski źrednicy 12 cm.

 • Płyty o niskiej jakoźci lub zdeformowane.

 • Płyty o przezroczystej lub półprzezroczystej częźci z nagraniem.

 • Płyty z naklejoną taźmą, etykietą samoprzylepną bądź inną naklejką lub płyty z rozwarstwiającą się etykietą.

Środki ostrożnoźci dla odtwarzacza CD

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia płyt lub odtwarzacza.

 • Nie wkładać do odtwarzacza niczego innego poza płytami kompaktowymi.
 • Nie oliwić odtwarzacza.
 • Płyty przechowywać w miejscu zacienionym.
 • Nigdy nie próbować wymontowywać żadnej z częźci odtwarzacza.

  Używanie odbiornika radiowego

  Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco ...

  Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

  Poniższe ilustracje dotyczą wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków może nieco ...

  Zobacz tez:

  Technika jazdy
  Uzyskanie niskiego zużycia paliwa wymaga delikatnej i płynnej jazdy. Gwałtowne przyspieszanie, rozpędzanie się i hamowanie, radykalnie zwiększa zużycie paliwa. Wskazane jest używanie najwyższego biegu, na którym w danych warunkach drogow ...

  Parkowanie
  Wersje z przekładnią bezstopniową Z dśwignią skrzyni biegów w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego. Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P. ( S. 205) Uruchomić hamulec po ...

  Kasowanie znaków drogowych
  Istnieją różne scenariusze powodujące skasowanie aktualnie wyświetlanych znaków drogowych. Po skasowaniu znaków, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pokazywany jest "znak domyślny" lub znak wczytany z danych kartograficznych systemu nawi ...

  Categorie