Kia Ceed: Kontrolki i wskaźniki ostrzegawcze

Kia Ceed –> Poznawanie samochodu –> Zestaw przyrządów i wskażników (Nadzorowanie) –> Kontrolki i wskaźniki ostrzegawcze

Wszystkie lampki ostrzegawcze są sprawdzane przez obrócenie wyłącznika zapłonu do pozycji ON (nie uruchamiać silnika). Jeżeli którakolwiek lampka nie świeci się, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Po uruchomieniu silnika, należy upewnić się, że wszystkie lampki ostrzegawcze zgasły. Jeżeli którakolwiek z nich pozostaje zapalona, wskazuje to stan wymagający zwrócenia uwagi.

Na poprzednich stronach przedstawiono następujące kontrolki ostrzegawcze i wskaźniki.

 • Wskaźnik dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów/ sprzęgła podwójnego skrzyni biegów
 • Wskaźnik pozycji mechanicznej dźwigni zmiany biegów
 • Sygnał ostrzegawczy systemu wspomagania parkowania (wyświetlacz LCD)

Wskaźnik aktywnego systemu ECO (jeżeli są w wyposażeniu)


Jeżeli działa aktywny system ECO, wskaźnik ECO świeci się na zielono.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w dziale "Aktywny system ECO" w rozdziale 5.

Gong i kontrolka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa


Jako przypomnienie dla kierowcy, kontrolka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy będzie migać lub świecić się przez około 6 sekund za każdym razem, gdy kluczyk zapłonowy zostanie obrócony w położenie ON, bez względu na to, czy pasy są zapięte.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w dziale "Pasy bezpieczeństwa" w rozdziale 3.

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej


Ta lampka ostrzegawcza zapali się na około 6 sekund za każdym razem, gdy wyłącznik zapłonu zostanie obrócony do położenia ON.

Wskaźnik zacznie się świecić również wtedy, gdy SRS nie będzie pracować prawidłowo. Jeśli wskaźnik ostrzegawczy poduszki powietrznej nie włącza się albo świeci się w sposób ciągły po upływie 6 sekund po ustawieniu stacyjki w położenie ON lub uruchomieniu silnika, bądź włącza się podczas jazdy, zalecamy skontrolowanie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Wskaźnik immobilizera

Bez systemu kluczyka smart


Lampka ta włącza się, gdy kluczyk immobilizera (kluczyk zapłonowy) jest włożony i obrócony do pozycji ON, w celu uruchomienia silnika.

W tej chwili można uruchomić silnik.

Lampka gaśnie, gdy silnik zacznie pracować.

Jeśli kontrolka miga, przy włączonym zapłonie, przed uruchomieniem silnika, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Z systemem kluczyka smart

Jeśli w pojeździe wyposażonym w kluczyk smart będzie miała miejsce jedna z niżej opisanych sytuacji, lampka kontrolna immobilizera będzie się świecić, migać lub zgaśnie.

 • Jeżeli kluczyk smart jest w pojeździe, gdy przycisk Engine Start/Stop znajduje się w położeniu ACC lub ON, wskaźnik będzie się świecić przez około 30 sekund, by wskazać, że można włączyć silnik. Jeżeli jednak kluczyka smart nie ma w pojeździe, gdy przycisk Engine Start/Stop zostanie wciśnięty, wskaźnik będzie migać przez kilka sekund, by wskazać, że nie można włączyć silnika.
 • Jeśli wskaźnik świeci się tylko przez 2 sekundy i zgaśnie, gdy kluczyk smart znajduje się w pojeździe, i przycisk Engine Start/Stop znajduje się w pozycji ON, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.
 • Kiedy akumulator jest rozładowany, po wciśnięciu przycisku Engine Start/Stop lampka wskaźnikowa będzie migać i nie będzie możliwe uruchomienie silnika. Jednakże, silnik można uruchomić naciskając przycisk Engine Start/Stop bezpośrednio kluczykiem smart. Lampka wskaźnikowa będzie również migać, gdy istnieją jakieś problemy z częściami mającymi związek z systemem kluczyka smart.

Lampka ostrzegawcza otwarcia tylnej pokrywy


Wskaźnik ten świeci się, jeżeli klapa tylna nie została dokładnie zamknięta.

Lampka sygnalizacji niskiego poziomu paliwa


Ta lampka wskazuje, ze zbiornik paliwa jest prawie pusty. Gdy lampka ta włączy się, należy najszybciej, jak jest to możliwe, dolać paliwa do zbiornika.

Jazda z zapaloną lampką sygnalizacji niskiego poziomu paliwa lub z poziomem paliwa poniżej oznaczenia "O/E" może spowodować przerwy w zapłonie silnika oraz uszkodzenie katalizatora (jeżeli są w wyposażeniu).

Lampka ostrzegawcza elektronicznego układu kierowniczego (EPS) (jeżeli są w wyposażeniu)


Ta lampka kontrolna włączy się, po ustawieniu kluczyka zapłonowego w pozycji ON, a następnie zgaśnie po około 3 sekundach, jeśli w układzie EPS nie występuje usterka.

Kontrolka ta również włączy się, gdy w układzie EPS pojawią się jakieś problemy. Jeżeli kontrolka włącza się podczas jazdy, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Kontrolka włączonego kierunkowskazu


Migające zielone strzałki w panelu zestawu przyrządów i wskaźników ukazują kierunek wskazywany kierunkowskazami. Jeżeli strzałka zapala się, lecz nie miga, miga szybciej niż normalnie lub nie zapala się wcale, sygnalizuje to wadliwe działanie systemu kierunkowskazów. W celu naprawy należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą Kia.

Wskaźnik włączonych świateł


Wskaźnik świeci się, kiedy włączone są tylne światła lub reflektory główne.

Kontrolka świateł mijania (jeżeli są w wyposażeniu)


Kontrolka zostanie włączona w momencie włączenia reflektorów głównych.

Wskaźnik świateł drogowych


Wskaźnik ten zapala się, gdy reflektory są włączone i przełączone na światła drogowe lub wtedy, gdy dźwignia kierunkowskazów została przyciągnięta do pozycji błyśnięcia przy wyprzedzaniu.

Wskaźnik usterek adaptacyjnego układu oświetlenia przedniego samochodu (AFLS) (jeżeli są w wyposażeniu)


Jeżeli świeci się wskaźnik usterek AFLS, układ AFLS może nie działać prawidłowo. Należy dojechać do najbliższego bezpiecznego miejsca i ponownie uruchomić silnik. Jeżeli wskaźnik świeci się w sposób nieprzerwany, zalecamy, by układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Wskaźnik przednich świateł przeciwmgielnych (jeżeli są w wyposażeniu)


Wskaźnik ten zapala się, gdy przednie światła przeciwmgielne zostają włączone.

Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgłowego (jeżeli są w wyposażeniu)


Wymieniona powyżej lampka kontrolna zostanie podświetlona po włączeniu tylnego światła przeciwmgłowego.

Wskaźnik hamulca postojowego oraz płynu hamulcowego


Wskaźnik hamulca postojowego

Wskaźnik ten włącza się, gdy hamulec postojowy jest zaciągnięty przy wyłączniku zapłonu ustawionym w pozycji START lub ON. Kiedy hamulec postojowy zostanie zwolniony przy włączonym silniku, wskaźnik ostrzegawczy powinien zgasnąć.

Wskaźnik niskiego poziomu płynu hamulcowego

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy pozostaje włączony, może to wskazywać na niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy pozostaje włączony należy:

1. Podjechać ostrożnie do najbliższego bezpiecznego miejsca i zatrzymać swój pojazd.

2. Przy zatrzymanym silniku, sprawdzić niezwłocznie poziom płynu hamulcowego i w razie konieczności dolać płynu. Następnie sprawdzić wszystkie elementy układu hamulcowego, czy nie ma wycieków płynu.

3. Jeżeli zostaną wykryte wycieki, wskaźnik ostrzegawczy nadal świeci się lub hamulce nie działają prawidłowo, nie należy próbować jazdy samochodem. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Państwa pojazd wyposażony jest w dwuobwodowy układ hamulcowy.

Oznacza to, że dwa koła będą nadal hamowane, nawet gdy wystąpi usterka jednego z dwóch obwodów. Przy działającym tylko jednym obwodzie, do zatrzymania samochodu wymagany jest większy od normalnego ruch pedału hamulca oraz większa siła nacisku.

Również zatrzymanie samochodu przy działającej tylko części systemu hamulcowego nie nastąpi na tak krótkiej drodze. Jeżeli usterka hamulców wystąpi podczas kierowania pojazdem, w celu uzyskania dodatkowej siły hamowania należy zmienić przełożenie na niższy bieg i zatrzymać samochód najszybciej jak to jest możliwe w bezpieczny sposób.

W celu skontrolowania działania żarówki sprawdzić, czy lampka hamulca postojowego oraz wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego włączają się, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

OSTRZEŻENIE

Prowadzenie pojazdu z zapalonym wskaźnikiem ostrzegawczym jest niebezpieczne. Jeżeli kontrolka ostrzegawcza hamulca pozostaje włączona, zalecamy, by układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Lampka sygnalizacji usterki elektrycznego hamulca postojowego (EPB) (jeżeli są w wyposażeniu)


Wskaźnik usterek EPB będzie się świecić po ustawieniu stacyjki w położeniu ON, ale powinien zgasnąć po upływie około 3 sekund. Jeżeli kontrolka ostrzegawcza nie włączy się lub pozostaje cały czas włączona, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Również wskaźnik usterek EPB może się świecić, kiedy włącza się wskaźnik ESC, by wskazać, że ESC nie działa prawidłowo, nie oznacza to jednak usterki systemu EPB.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz system "EPB" w rozdziale 5.

Wskaźnik ostrzegawczy układu zapobiegania blokowaniu kół (ABS)


Wskaźnik ten włącza się, gdy wyłącznik zapłonu jest obrócony do położenia ON i gaśnie po około 3 sekundach, jeżeli system działa normalnie.

Jeżeli kontrolka ostrzegawcza ABS pozostaje włączona podczas jazdy lub nie włącza się po ustawieniu stacyjki w położeniu ON, oznacza to, że może być jakiś problem z układem ABS.

Jeśli tak się stanie, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia. Zwykły system hamulcowy będzie nadal działał, lecz bez wspomagania układem zapobiegającym blokowaniu kół.

Wskaźnik ostrzegawczy elektronicznego układu rozdziału siły hamowania (EBD)


Jeżeli podczas jazdy jednocześnie zapalą się dwa wskaźniki ostrzegawcze, oznacza to, że w Państwa pojeździe występuje problem w układzie ABS oraz EBD.

W tym przypadku, Państwa ABS oraz zwykły system hamulcowy mogą nie pracować normalnie. Zalecamy, by system był sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

UWAGA

Jeżeli z lampka ostrzegawcza ABS i lampka ostrzegawcza EBD włączą się i nie gasną, znaczy to, że może nie działać prędkościomierz lub licznik kilometrów przebiegu/licznik podróży. Może się również świecić lampka ostrzegawcza EPS i kierownica będzie pracować ciężej lub lżej. W tym przypadku, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli włączają się i pozostają włączone wskaźniki ostrzegawcze zarówno ABS, jak i hamulców, system hamulcowy Państwa pojazdu nie będzie działał normalnie. Podczas nagłego hamowania możecie więc doświadczyć nieoczekiwanych oraz niebezpiecznych sytuacji. W tym przypadku, należy unikać jazdy z dużą prędkością i gwałtownego hamowania, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

Zalecamy, by system był sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Wskaźnik elektronicznego układu kontroli stabilizacji podłużnej samochodu (ESC) (jeżeli są w wyposażeniu)


Wskaźnik ESC zaświeci się, gdy wyłącznik zapłonu jest ustawiony w pozycji ON, lecz powinien zgasnąć po około 3 sekundach. Gdy ESC jest włączony, monitoruje on warunki jazdy i w normalnych warunkach jazdy lampka ESC pozostanie wyłączona. Gdy zostanie wykryta śliskość lub słabe warunki trakcyjne, ESC zadziała, a wskaźnik ESC będzie migał sygnalizując jego działanie.

Ale, jeśli układ ESC funkcjonuje nieprawidłowo kontrolka świeci i pozostanie włączona. Zalecamy, by system był sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Wskaźnik wyłączenia ESC (jeżeli są w wyposażeniu)

Wskaźnik wyłączenia ESC (ESC OFF) zaświeci się, gdy zostanie włączony wyłącznik zapłonu, lecz powinien zgasnąć po około 3 sekundach. W celu włączenia trybu ESC OFF, należy nacisnąć przycisk ESC OFF. Zaświeci się wskaźnik ESC OFF wskazując, że ESC jest zdezaktywowany.


Wskaźnik automatycznego zatrzymania silnika (jeżeli są w wyposażeniu)


Wskaźnik ten świeci się, gdy silnik wejdzie w tryb Idle Stop systemu ISG (Zatrzymanie pracy na biegu jałowym i ruszanie).

Kiedy będzie mieć miejsce automatyczny rozruch silnika, wskaźnik automatycznego zatrzymania na zestawie wskaźników będzie migać przez 5 sekund.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz system ISG (zatrzymywanie silnika na biegu jałowym i jego uruchamianie) w rozdziale 5.

W przypadku pojazdów wyposażonych w zestaw wskaźników typu B, wskaźnik będzie się świecić na wyświetlaczu LCD.

UWAGA

Kiedy silnik zostanie uruchomiony automatycznie przez system ISG, niektóre kontrolki ostrzegawcze (ABS, ESC, ESC OFF, EPS lub kontrolka hamulca postojowego) mogą się włączyć na kilka sekund.

Zdarza się to z powodu niskiego napięcia akumulatora. Nie oznacza to usterki działania systemu.

Wskaźnik tempomatu (jeżeli są w wyposażeniu)

Wskaźnik TEMPOMAT


Kontrolka ta się świeci, gdy włączony jest tempomat.

Wskaźnik tempomatu w zestawie wskaźników świeci się po naciśnięciu przycisku ON-OFF tempomatu  na
kierownicy.

Wskaźnik ten zgaśnie po ponownym naciśnięciu przycisku ON-OFF tempomatu . W celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat korzystania z tempomatu, patrz "System tempomatu" w rozdziale 5.

Wskaźnik ustawienia tempomatu (SET)


Kontrolka ta się świeci, gdy włączony jest wyłącznik działania tempomatu (SETlub RES+).

Wskaźnik tempomatu SET, znajdujący się w zestawie wskaźników, zaświeci się, gdy wciśnięty zostanie przycisk tempomatu (SET- lub RES+).

Wskaźnik tempomatu SET nie włączy się, gdy zostanie wciśnięty przycisk anulowania funkcji tempomatu O lub system zostanie wyłączony.

Kontrolka układu ładowania akumulatora


Ta lampka ostrzegawcza wskazuje wadliwe działanie alternatora albo elektrycznego układu ładowania.

Jeżeli lampka włączy się, gdy pojazd znajduje się w ruchu, należy:

1. Podjechać w najbliższe bezpieczne miejsce.

2. Przy wyłączonym silniku sprawdzić, czy nie wystąpiło poluzowanie lub zerwanie paska napędu alternatora.

3. Jeżeli pasek jest wyregulowany prawidłowo, problem istnieje gdzieś w elektrycznym układzie ładowania.

Zalecamy, by system był sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Wskaźnik sygnalizacji niskiego ciśnienia w ogumieniu (TPMS) (jeżeli są w wyposażeniu)

Urządzenie ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu / Wskaźnik usterki TPMS


Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponach włączy się na 3 sekundy po obróceniu kluczyka zapłonowego do pozycji "ON".

Urządzenie ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu i pozycji ogumienia o niskim ciśnieniu będą się świecić, jeśli co najmniej jedna opona lub więcej będą w znacznym stopniu niedopompowane.

Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponach zacznie się świecić ciągłym światłem, po wcześniejszym mignięciu, przez około 1 minutę, gdy w układzie monitorowania ciśnienia w oponach istnieje usterka.

Jeśli tak się stanie, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

W celu uzyskania szczegółów, patrz TPMS w rozdziale 6.

Wskaźnik ostrzegawczy pozycji opony o zbyt niskim ciśnieniu świeci się na wyświetlaczu LCD.

OSTRZEŻENIE - Bezpieczne zatrzymanie

 • TPMS nie może ostrzegać użytkownika samochodu o poważnym i gwałtownym uszkodzeniu opony spowodowanym przez czynniki zewnętrzne.
 • Jeśli użytkownik samochodu odczuwa jakąkolwiek jego niestabilność, powinien niezwłocznie zdjąć stopę z pedału przyspieszania i stopniowo rozpocząć hamowaniez niewielką siłą i zjechać z drogi w bezpieczne miejsce.

Wskaźnik zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku


Ten wskaźnik ostrzegawczy wskazuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku.

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy włącza się podczas jazdy, należy:

1.Zjechać bezpiecznie na pobocze drogi i zatrzymać się.

2.Przy wyłączonym silniku sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom jest niski, dodać zalecanego oleju.

Jeśli po dodaniu oleju kontrolka ostrzegawcza pozostaje włączona lub występuje brak oleju, zalecamy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

OSTROŻNIE

Jeżeli silnik nie zostanie zatrzymany natychmiast po włączeniu się wskaźnika ostrzegawczego zbyt niskiego ciśnienia oleju, może nastąpić poważne uszkodzenie silnika.

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego ciśnienia oleju pozostaje włączony podczas pracy silnika, może nastąpić poważne uszkodzenie silnika. Wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego ciśnienia oleju włącza się zawsze, gdy występuje niewystarczające ciśnienie oleju. Podczas normalnej pracy, powinien on włączyć się, gdy wyłącznik zapłonu zostanie włączony, a następnie zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego ciśnienia pozostaje włączony podczas pracy silnika, oznacza to jego poważną usterkę.

Jeżeli to nastąpi, należy zatrzymać samochód najszybciej, jak to możliwe w bezpieczny sposób, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju. Jeżeli oleju jest mało, uzupełnić go do wymaganego poziomu i uruchomić silnik ponownie. Jeżeli wskaźnik świeci przy pracującym silniku, natychmiast wyłączyć go. W każdym przypadku, gdy kontrolka oleju pozostaje włączona, kiedy silnik pracuje, zalecamy skontrolowanie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju (jeżeli jest w wyposażeniu, w pojazdach z silnikiem Diesla)


Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju silnikowego świeci się, ostrzegając o konieczności sprawdzenia poziomu oleju silnikowego.

Jeżeli lampka ostrzegawcza włączy się, należy sprawdzić jak najszybciej poziom oleju silnikowego i dodać oleju zgodnie z potrzebą.

Zalecany olej należy wlewać powoli przez lejek. (Objętość uzupełnianego oleju: około 0,6 ~ 1,0 l) Używaj tylko określonego oleju silnikowego. (Należy zapoznać się z działem 8 "Zalecane środki smarne i ich objętości" w rozdziale 8).

Nie należy przepełniać zbiornika oleju silnikowego. Jego poziom nie powinien przekraczać znacznika F na wskaźniku prętowym.

UWAGA

 • Jeśli po rozgrzaniu silnika użytkownik przejedzie odległość ok.

  50 km ~ 100 km, po dodaniu oleju silnikowego lampka ostrzegawcza zgaśnie.

 • Jeżeli przełączy się kluczyk zapłonowy z położenia OFF do położenia ON 3 razy w ciągu 10 sekund, lampka ostrzegawcza zgaśnie natychmiast. Jeżeli jednak wyłączy się lampkę ostrzegawczą bez uzupełnienia oleju silnikowego, zacznie ona z powrotem świecić po rozgrzaniu silnika i przejechaniu około 50 ~ 100 km.

OSTROŻNIE

Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły, po dodaniu oleju silnikowego oraz przejechaniu około 50 ~ 100 km, po rozgrzaniu silnika, zalecamy skontrolowanie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Nawet gdy lampka nie świeci się po uruchomieniu silnika, olej silnikowy i tak należy okresowo sprawdzać i uzupełniać.

Lampka wskaźnika usterek silnika (MIL) (lampka koniecznej kontroli silnika)


Ta lampka wskaźnika stanowi część systemu sterowania silnikiem, który monitoruje różne elementy systemu kontroli spalin. Jeżeli lampka ta włącza się podczas jazdy, wskazuje to, że gdzieś w systemie kontroli spalin został wykryty potencjalny problem.

Lampka ta włączy się również, gdy wyłącznik zapłonu jest obrócony do pozycji ON i zgaśnie w kilka sekund po uruchomieniu silnika. Jeżeli świeci się podczas jazdy lub nie zapala się po ustawieniu stacyjki w położenie ON, zalecamy skontrolowanie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Zwykle pojazd będzie zdolny do jazdy, ale zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTROŻNIE

Przedłużająca się jazda z włączoną lampką wskaźnikową usterek silnika systemu kontroli spalin może spowodować uszkodzenie systemu kontroli spalin, co mogłoby wpłynąć na zdolność do jazdy oraz/lub zużycie paliwa.

OSTROŻNIE - Silnik benzynowy

Jeżeli lampka wskaźnika usterek silnika systemu kontroli spalin świeci się, istnieje potencjalna możliwość uszkodzenia katalizatora, co może spowodować utratę mocy silnika. Zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTROŻNIE - Silnik diesla (jeśli pojazd wyposażony jest w DPF)

Kiedy kontrolka sygnalizacji usterek miga, może ona przestać migać, po jeździe z prędkością wyższą od 60km/h (37 mil/h) albo po jeździe na biegu wyższym niż 2. z obrotami silnika 1500 ~ 2500 obr/min utrzymywanymi przez pewien czas (przez około 25 minut).

Jeśli kontrolka sygnalizacji usterek silnika miga nadal, pomimo zastosowania procedury, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Jeśli użytkownik samochodu będzie kontynuował przed dłuższy czas jazdę z migającą kontrolką sygnalizacji usterek, układ DPF może ulec uszkodzeniu i zużycie paliwa wzrośnie.

OSTROŻNIE - Silnik diesla

Jeżeli kontrolka sygnalizacji usterek układu kontroli emisji spalin miga, oznacza to jakiś błąd związany z regulacją ilości wtryskiwanego paliwa, co może powodować utratę mocy przez silnik, zakłócenia spalania i wysoką emisję spalin. Zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik (jeżeli jest w wyposażeniu)


Kontrolka ostrzegawcza świeci się, jeśli temperatura płynu chłodzącego silnik przekracza 120+-3C.

Nie należy kontynuować jazdy, gdy silnik jest przegrzany. W przypadku przegrzania silnika, sprawdź rozdział 6 "Przegrzanie".

UWAGA

Jeśli świeci się kontrolka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik, wskazuje to przegrzanie silnika i może być przyczyną jego uszkodzenia.

Wskaźnik świecy żarowej (silnik diesla)


Lampka wskaźnika zapali się, gdy wyłącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji ON. Silnik może być uruchomiony po zgaśnięciu lampki wskaźnika podgrzewania wstępnego świec żarowych.

Czas świecenia może zmieniać się w zależności od temperatury płynu chłodzącego, temperatury powietrza oraz stanu akumulatora.

UWAGA

Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony w 10 sekundy po zakończeniu wstępnego podgrzewania, w ciągu 10 sekund wyłącznik zapłonu należy ponownie obrócić w położenie LOCK/OFF, a następnie w położenie ON, by ponownie wstępnie podgrzać silnik.

OSTROŻNIE

Jeśli kontrolka wstępnego podgrzewania nadal świeci się lub miga po podgrzaniu silnika lub podczas jazdy, zalecamy skontrolowanie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Lampka ostrzegawcza filtru paliwa (silnik diesla)


Ta lampka ostrzegawcza włącza się na 3 sekundy po ustawieniu wyłącznika zapłonu do pozycji ON, a następnie gaśnie. Jeżeli włącza się ona podczas pracy silnika, wskazuje to, że wewnątrz filtru paliwa nagromadziła się woda.

Jeżeli to wystąpi, należy usunąć wodę z filtru paliwa.

Po więcej informacji prosimy zapoznać się z działem zatytułowanym "Filtr paliwa" w rozdziale 7.

OSTROŻNIE

Gdy zapali się lampka ostrzegawcza filtru paliwa, moc silnika (prędkość pojazdu oraz wolne obroty) może ulec zmniejszeniu. Jeżeli przy włączonej lampce jazda będzie kontynuowana, mogą ulec uszkodzeniu części silnika pojazdu oraz systemu wtrysku Common Rail.

Jeśli tak się stanie, zalecamy, by system został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

  Pojazdy wyposażone w system z kluczykiem smart

  Kluczyk poza autem Jeżeli kluczyk smart nie znajduje się w pojeździe i dowolne drzwi zostaną otwarte lub zamknięte, gdy przycisk Engine Start/Stop ...

  Wyświetlacz LCD kontrolek i wskaźników ostrzegawczych (wyświetlacz tablicy rozdzielczej)

  ...

  Zobacz tez:

  Złącze zasilania
  Złącze zasilania (PowerFlex Bar) jest zamontowane na pokrywie skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej. Można do niego przymocować rozpylacz zapachów (AirWellness) lub uchwyt na telefon. Więcej informacji na temat uchwytu na telefon można ...

  Podłączanie urządzenia
  Naciśnij przycisk Wybierz [Phone] (Telefon) Wybierz [Paired Phone List] (Lista skojarzonych telefonów) (1) Połączony telefon: Urządzenie, które jest aktualnie połączone (2) Skojarzony telefon: Urządzenie, które jest skojarzone, ale ...

  Płyn do spryskiwaczy
  Typ A Jeżeli poziom płynu do spryskiwaczy jest bardzo niski, konieczne jest jego uzupełnienie. Unieźć pokrywkę, zatykając palcem otwór w jej źrodku. Sprawdzić poziom płynu w rurce. Typ B Uzupełnić płyn do spryski ...

  Categorie