Kia Ceed: Zmiana koła w sytuacji awaryjnej

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


1. Ustawić pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy.

2. Zmienić położenie dźwigni zmiany biegów w położenie R (Wstecznego biegu) w przypadku mechanicznej skrzyni biegów lub w położenie P (Postój), jeśli skrzynia biegów jest automatyczna.

3. Włączyć światła awaryjne.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


4.Wyjąć z pojazdu klucz nasadowy do nakrętek koła, podnośnik, dźwignię podnośnika i koło zapasowe.

5. Zablokować zarówno z przodu jak i z tyłu koło znajdujące się po przeciwległej stronie zmienianego koła samochodu.

OSTRZEŻENIE - Zmiana koła w sytuacji awaryjnej

 • Aby nie dopuścić do tego, by pojazd ruszył podczas zmiany koła, należy zawsze w pełni zaciągnąć hamulec postojowy oraz zawsze zablokować koło znajdujące się po przekątnej w stosunku do zmienianego koła.
 • Zaleca się, by koła pojazdu zostały zablokowane oraz by żadna osoba nie pozostawała w pojeździe, który został podparty na podnośniku.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


6. Poluzować nakrętki koła, każdą o jeden obrót w lewo, ale nie zdejmować żadnej z nakrętek dopóki koło nie znajdzie się nad ziemią.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


7. Umieścić podnośnik w punkcie podnoszenia z przodu 1) lub z tyłu (2), jak najbliżej tego koła, które jest zmieniane. Umieścić podnośnik w określonym miejscu pod ramą. Punkty podnoszenia są płytami przyspawanymi do ramy, z dwoma występami i kropką do zaznaczenia punktu dla podnośnika.

OSTRZEŻENIE - Lokalizacja podnośnika

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy pamiętać, by korzystać jedynie z podnośnika dostarczonego wraz z pojazdem oraz korzystać z niego po umieszczeniu we właściwym miejscu. Nigdy nie należy wykorzystywać jakiejkolwiek innej części pojazdu jako punktu podparcia podnośnika.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


8. Włożyć dźwignię podnośnika w podnośnik i obrócić go w prawo podnosząc pojazd do momentu, aż koło nieznacznie podniesie się z ziemi. Wartość ta wynosi ok. 30 mm. Przed zdjęciem nakrętek koła, należy upewnić się, że pojazd jest stabilny oraz nie może się poruszyć lub ześlizgnąć.

9. Ręcznie poluzować nakrętki koła i zdjąć je. Zsunąć koło ze śrub dwustronnych i położyć je płasko, aby nie mogło się odtoczyć. Aby umieścić koło na piaście, należy podnieść koło zapasowe, zrównać otwory ze śrubami dwustronnymi i nasunąć na nie koło. Jeśli jest to trudne, należy nieznacznie przechylić koło i wyrównać górny otwór w kole z górną śrubą dwustronną. Następnie obracać koło w prawo i w lewo, aż będzie można je nasunąć na pozostałe śruby.

OSTRZEŻENIE

 • Koła oraz kołpaki kół mogą mieć ostre krawędzie. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, by uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń.
 • Przed umieszczeniem koła na miejscu należy upewnić się, że na piaście lub kole nie znajduje się nic, co mogłoby przeszkadzać w dokładnym dopasowaniu koła do piasty (np. błoto, smoła, żwir, itp.).

  Jeśli coś takiego istnieje, należy to usunąć. Jeśli powierzchnia mocująca pomiędzy kołem i piastą nie przylega dokładnie, nakrętki koła mogłyby się poluzować i doprowadzić do zgubienia koła. Zgubienie koła może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

  Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

10. Aby ponownie zainstalować koło, należy przytrzymać je na śrubach dwustronnych, na śruby nałożyć nakrętki i ręcznie dokręcić. Nakrętki powinny być tak instalowane, by końce z mniejszymi średnicami stożków były skierowane do środka.

Obrócić koło by upewnić się, że zostało w pełni osadzone na miejscu, a następnie ponownie ręcznie mocno dokręcić nakrętki.

11. Opuścić pojazd na ziemię obracając klucz nasadowy do nakrętek koła w lewo.

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej


Następnie umieścić klucz w takim położeniu, jak pokazano na ilustracji i dokręcić nakrętki. Upewnić się, że nasadka w całości obejmuje nakrętkę. Nie należy stawać na uchwycie klucza, ani przedłużać go za pomocą rury. Dokręcić każdą nakrętkę na kole, aż wszystkie będą ciasno dokręcone. Następnie ponownie sprawdzić, czy każda z nakrętek została mocno dokręcona.

Po zmianie kół zalecamy, by system był sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

  Wymontowanie i przechowywanie opony zapasowej

  Obracaj śrubę skrzydełkową (1), mocującą oponę, w lewo. Mocować koło w kolejności odwrotnej. Aby zabezpieczyć ko& ...

  Moment dokręcania nakrętek kóła

  Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 9~11 Kgf-m (65~79 funto-stóp) Jeśli dostępne jest urządzenie pomiarowe, należy zdjąć kap ...

  Zobacz tez:

  Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb
  Nacisnąć . Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.  Ustawienia temperatury i rozdziału powietrza są wybierane automatycznie, a dmuchawa pracuje z dużą prędkością.  Włączy ...

  Kluczyki
  Na wyposażeniu samochodu znajdują się dwa identyczne kluczyki. Jeden z nich należy trzymać w bezpiecznym miejscu. Kluczyki pasują do wszystkich zamków samochodu, czyli do: stacyjki zapłonu  drzwi  schowka w desce rozdzielczej (niek ...

  5-cio biegowa skrzynia ręczna
  Poziom oleju sprawdzać przy normalnej temperaturze pracy skrzyni biegów i w samochodzie stojącym na równym i płaskim podłożu. Wykręcić korek wlewu oleju i ostrożnie wkładając palec do otworu sprawdzić poziom oleju. Poziom ...

  Categorie