Kia Ceed: Położenie przycisku Engine Start/Stop

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Przycisk Start/Stop –> Położenie przycisku Engine Start/Stop

OFF - wyłączenie

W przypadku mechanicznej
skrzyni biegów

Aby wyłączyć silnik (położenie START/ RUN) lub zasilanie pojazdu (położenie ON), należy zatrzymać pojazd, a następnie wcisnąć przycisk Engine Start/ Stop.

W przypadku automatycznej skrzyni biegów/DCT*

Aby wyłączyć silnik (położenie START/ RUN) lub zasilanie pojazdu (położenie ON) należy wcisnąć przycisk Engine Start/Stop przy ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój).

Po wciśnięciu przycisku Engine Start/ Stop bez ustawienia dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój), przycisk Engine Start/Stop nie zmieni położenia na OFF ale na ACC.

* DCT : Dwusprzęgłowa skrzynia biegów

Pojazdy wyposażone w blokadę przeciwkradzieżową kolumny kierownicy

Również kierownica ulega zablokowaniu, gdy przycisk Engine Start/Stop znajduje się w położeniu OFF, by chronić przed kradzieżą.

Blokuje się ona, kiedy drzwi są otwarte.

Jeżeli kierownica nie zostanie prawidłowo zablokowana, po otwarciu drzwi kierowcy, rozlegnie się gong ostrzegawczy. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zalecamy, aby układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Ponadto, jeżeli przycisk Engine Start/Stop znajduje się w położeniu OFF po otwarciu drzwi kierowcy, kierownica nie zostanie zablokowana i rozlegnie się gong ostrzegawczy. W takiej sytuacji należy zamknąć drzwi. Wówczas kierownica się zablokuje a gong wyłączy.

UWAGA

Jeżeli kierownica nie zostanie prawidłowo zablokowana przycisk Engine Start/Stop nie będzie działał.

Należy wcisnąć przycisk Engine Start/ Stop obracając jednocześnie kierownicę w prawo i w lewo w celu zwolnienia naprężenia.

OSTROŻNIE

Można wyłączyć silnik (START/ RUN) lub zasilanie pojazdu (ON) tylko wówczas, gdy pojazd nie jest w ruchu. W sytuacji awaryjnej, kiedy pojazd znajduje się w ruchu, macie Państwo możliwość wyłączenia silnika i przełączenia do pozycji ACC po naciśnięciu przycisku Engine Start/Stop przez ponad 2 sekundy lub 3 razy, kolejno w odstępie 3 sekund. Jeżeli pojazd nadal się porusza można z powrotem uruchomić silnik bez wciskania pedału hamulca poprzez wciśnięcie przycisku Engine Start/Stop z dźwignią zmiany biegów w położeniu N (Luzu).

ACC (Akcesoria)

W przypadku mechanicznej
skrzyni biegów

Wcisnąć przycisk Engine Start/Stop, gdy znajduje się on w położeniu OFF bez wciskania pedału sprzęgła.

W przypadku automatycznej skrzyni biegów/DCT

Wcisnąć przycisk Engine Start/Stop, gdy znajduje się on w położeniu OFF bez wciskania pedału hamulca.

Kierownica odblokuje się (jeśli pojazd jest wyposażony w blokadę przeciwkradzieżową kolumny kierownicy) a urządzenia elektryczne będą działać.

Kiedy przycisk Engine Start/Stop znajduje się w położeniu ACC dłużej niż 1 godzinę, zostaje on automatycznie wyłączony, by zapobiec rozładowaniu akumulatora.

ON

W przypadku mechanicznej
skrzyni biegów

Wcisnąć przycisk Engine Start/Stop, gdy znajduje się on w położeniu ACC bez wciskania pedału sprzęgła.

W przypadku automatycznej skrzyni biegów/DCT

Wcisnąć przycisk Engine Start/Stop, gdy znajduje się on w położeniu ACC bez wciskania pedału hamulca.

Kontrolki ostrzegawcze można sprawdzić przed uruchomieniem silnika. Nie należy pozostawiać przycisku Engine Start/Stop w położeniu ON przez dłuższy czas.

Może się rozładować akumulator z uwagi na to, że silnik nie będzie pracował.

START/RUN

W przypadku mechanicznej
skrzyni biegów

Aby uruchomić silnik należy wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca, a następnie nacisnąć przycisk Engine Start/Stop z dźwignią zmiany biegów w położeniu N (Luzu).

W przypadku automatycznej skrzyni biegów/DCT

Aby uruchomić silnik należy wcisnąć pedał hamulca, a następnie nacisnąć przycisk Engine Start/Stop z dźwignią zmiany biegów w położeniu P (Postój) lub N (Luzu). Dla własnego bezpieczeństwa silnik należy uruchamiać z dźwignią zmiany biegów w położeniu P (Postój).

UWAGA

Jeżeli przycisk Engine Start/Stop zostanie naciśnięty bez wciśnięcia pedału sprzęgła w przypadku pojazdu wyposażonego w mechaniczną skrzynię biegów lub bez wciśnięcia pedału hamulca w przypadku pojazdu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów, silnik nie zostanie uruchomiony, a przycisk Engine Start/Stop będzie się zmieniać w następujący sposób: OFF ➔ ACC ➔ ON ➔ OFF lub ACC.

UWAGA

Jeżeli pozostawi się przycisk Engine Start/Stop w położeniu ACC lub ON przez dłuższy czas, spowoduje to rozładowanie akumulatora.

OSTRZEŻENIE

 • Nie wolno wciskać przycisku Engine Start/Stop, kiedy pojazd jest w ruchu. Może to spodować utratę panowania nad pojazdem oraz funkcji hamowania, co może być przyczyną wypadku.
 • Blokada przeciwkradzieżowa kolumny kierownicy (jeżeli są w wyposażeniu) nie zastępuje hamulca postojowego. Przed opuszczeniem siedzenia kierowcy należy zawsze sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postój). Zaciągnąć do oporu hamulec postojowy i wyłączyć silnik. W razie nie zastosowania tych środków ostrożności, samochód może nieoczekiwanie ruszyć.
 • Nie wolno sięgać do przycisku Engine Start/Stop ani innych elementów poprzez kierownicę, kiedy pojazd jest w ruchu.

  Obecność dłoni lub ręki w tym miejscu może spodować utratę panowania nad pojazdem, być przyczyną wypadku i odniesienia poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

 • Nie należy umieszczać żadnych ruchomych przedmiotów wokół siedzenia kierowcy, ponieważ mogą się przemieszczać podczas jazdy, przeszkadzając kierowcy i mogą doprowadzić do wypadku

  Podświetlany przycisk Engine Start/Stop

  Za każdym otwarciem przednich drzwi przycisk włączenia/wyłączenia silnika będzie się świecić dla wygody użytkownika. Ś ...

  Uruchamianie silnika

  OSTRZEŻENIE Do prowadzenia samochodu, należy zawsze nosić odpowiednie obuwie. Nieodpowiednie obuwie (na wysokich obcasach, buty narciarskie itd.) moż ...

  Zobacz tez:

  Klimatyzacja sterowana elektronicznie
  Dwustrefowy układ sterowania umożliwia ustawianie różnych temperatur dla kierowcy i pasażera z przodu. W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza są regulowane automatycznie. Obejmuje ele ...

  Wymiana baterii w nadajniku zdalnego sterowania
  Baterię należy wymienić na nową od razu, jak tylko zacznie maleć zasięg nadajnika. Zużytych baterii i akumulatora nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie tych odpadów do odpowiedniego punktu zbi&oa ...

  Wymiana żarówek świateł oświetlenia tablicy rejestracyjnej
  1.Wyłącz silnik. 2.Wyjmij zespół żarówki naciskając występy. 3.Wyjmij oprawkę obracając ją w lewo. 4.Wyjmij żarówkę, wyciągając ją prosto do siebie. 5. Zainstaluj nową żarówk ...

  Categorie