Kia Ceed: Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Kia Ceed –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Poduszki bezpieczeństwa - dodatkowy system bezpieczeństwa –> Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera


Pojazd jest wyposażony w Dodatkowy system zabezpieczający (Poduszki powietrzne) oraz ramieniowo-biodrowe pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów siedzących.

Obecność systemu została oznaczona przez umieszczenie liter " AIR BAG" na pokrywie poduszki bezpieczeństwa w kierownicy oraz po stronie pasażera w tablicy rozdzielczej nad przednim schowkiem.

SRS składa się z poduszki bezpieczeństwa w kierownicy zamontowanej pod pokrywą na środku kierownicy oraz w tablicy rozdzielczej nad przednim schowkiem po stronie pasażera.

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera


SRS jest zamontowany, aby zapewnić kierowcy oraz pasażerowi z przodu dodatkową ochronę oprócz tej jaką oferuje sam układ pasów bezpieczeństwa w przypadku dość poważnego zderzenia czołowego.

OSTRZEŻENIE

Zawsze należy stosować pasy bezpieczeństwa i foteliki do przewożenia dzieci - w każdej podróży, za każdym razem, przez wszystkich! Poduszki bezpieczeństwa napełniają się ze znaczną siłą w oka mgnieniu. Pasy bezpieczeństwa mają pomóc pasażerom w zachowaniu odpowiedniej pozycji, co pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści z działania poduszek bezpieczeństwa. Nawet z poduszkami bezpieczeństwa, pasażerowie źle zapięci, albo zupełnie bez pasów, mogą ulec poważnym obrażeniom ciała, kiedy poduszki się napełnią. Należy zawsze postępować zgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji dotyczącymi pasów bezpieczeństwa, poduszek bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pasażerów.

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń oraz osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa oferowany przez układ pasów:

 • Nigdy nie należy sadzać dzieci lub umieszczać gumowych podkładek na przednim siedzeniu.
 • Dzieci należy zawsze zapinać na tylnych siedzeniach. Jest to najbezpieczniejsze miejsce, na którym powinny podróżować dzieci w każdym wieku.
 • Przednie i boczne poduszki bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia u nieprawidłowo siedzących pasażerów na siedzeniach przednich.
 • Kierowca powinien cofnąć swoje siedzenie tak daleko od przedniej poduszki bezpieczeństwa, ja to tylko możliwe, przy zachowaniu możliwości prowadzenia samochodu.
 • Kierowca, albo pasażer nie powinni nigdy siedzieć zbyt blisko lub opierać się o poduszki bezpieczeństwa. Nieprawidłowo siedzący kierowca bądź pasażer może ulec poważnym obrażeniom spowodowanym przez napełniające się poduszki bezpieczeństwa.
 • Nie należy nigdy opierać się o drzwi albo o środkową część tablicy rozdzielczej - zawsze powinno się siedzieć w pozycji z pionowym oparciem fotela.
 • Żaden przedmiot nie powinien być umieszczony na modułach poduszek bezpieczeństwa w kierownicy, na tablicy rozdzielczej nad przednim schowkiem, ponieważ każdy taki przedmiot może spowodować obrażenia, jeżeli samochód uderzy w coś dość silnie, aby spowodowało to napełnienie się poduszek bezpieczeństwa.
 • Nigdy nie należy manipulować przy elementach SRS lub rozłączać ich okablowania. Próba wykonania takich czynności może zakończyć się powstaniem obrażeń na skutek przypadkowego napełnienia się poduszek bezpieczeństwa lub poprzez zablokowanie działania systemu SRS.
 • Jeśli kontrolka ostrzegawcza systemu poduszek bezpieczeństwa SRS świeci się lub miga, kiedy pojazd jedzie, zalecamy sprawdzenie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.
 • Poduszki bezpieczeństwa mogą być użyte tylko jeden raz - zalecamy, by system był wymieniony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia niezwłocznie po napełnieniu.
 • SRS został zaprojektowany tak, że otwiera przednie poduszki bezpieczeństwa wtedy, gdy zderzenie jest dość silne, a kąt pomiędzy kierunkiem kolizji i osią symetrii samochodu jest mniejszy niż 30. Poduszki bezpieczeństwa otwierają się tylko raz. Zawsze należy zapinać pasy bezpieczeństwa.
 • Przednie poduszki bezpieczeństwa nie otwierają się podczas kolizji bocznej, uderzeniu w tył samochodu, oraz dachowaniu.

  Dodatkowo przednie poduszki bezpieczeństwa nie otworzą się, jeżeli siła uderzenia będzie mieściła się poniżej progu dla napełniania poduszek.

 • Fotelik do przewożenia dzieci nigdy nie może być zamontowany na przednim siedzeniu. W razie wypadku niemowlę lub dziecko może ulec poważnym lub śmiertelnym obrażeniom spowodowanym przez napełniającą się poduszkę bezpieczeństwa.
 • Dzieci w młodsze niż 12 lat muszą być zawsze poprawnie przypięte do tylnego siedzenia. Nie należy nigdy pozwalać dzieciom na jazdę na przednim siedzeniu pasażera. Jeżeli dziecko w wieku powyżej 12 lat musi zostać posadzone na przednim siedzeniu, należy przypiąć je odpowiednio pasami, a siedzenie przesunąć tak daleko do tyłu, jak to tylko możliwe.
 • Aby zapewnić maksymalną ochronę i zmniejszyć ryzyko doznania obrażeń lub śmierci podczas wszystkich rodzajów zderzeń, każdy z pasażerów, włączając w to kierowcę, powinien zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy siedzi naprzeciwko poduszki bezpieczeństwa, czy nie. Nie należy siadać zbyt blisko lub kłaść się na poduszce bezpieczeństwa podczas, kiedy samochód jedzie.
 • Nieprawidłowa pozycja może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia w czasie zderzenia. Dopóki samochód nie zostanie ustawiony na postoju, a kluczyk wyjęty z włącznika zapłonu, wszyscy pasażerowie powinni siedzieć prosto opierając się na ustawionych do góry oparciach, na środku poduszek siedzeń zapięci w pasy bezpieczeństwa, z nogami wygodnie wyciągniętymi oraz stopami trzymanymi na podłodze.
 • Napełnianie poduszek bezpieczeństwa przez system SRS przebiega bardzo gwałtowne, co jest niezbędne, aby zapewnić ochronę w razie zderzenia. Jeżeli pasażer nie znajduje się we właściwej pozycji, bo nie miał założonych pasów bezpieczeństwa, otwierająca się poduszka bezpieczeństwa może uderzyć go z ogromną siłą powodując poważne lub śmiertelne obrażenia.

Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera (jeżeli są w wyposażeniu)

Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera (jeżeli są w wyposażeniu)


Jeżeli fotelik do przewożenia dzieci ma być zamontowany na przednim siedzeniu pasażera lub siedzenie to nie jest użytkowane, przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera może zostać wyłączona, dzięki użyciu wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa.

Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, przednia poduszka pasażera powinna zostać wyłączona, kiedy w szczególnej sytuacji konieczne jest zamocowanie w tym miejscu fotelika do przewożenia dzieci ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

Włączanie bądź wyłączanie przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera

Włączanie bądź wyłączanie przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera


Aby wyłączyć przednią poduszkę bezpieczeństwa pasażera, należy włożyć główny kluczyk do wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera i przestawić go w pozycję wyłączony (OFF).

Wskaźnik wyłączenia przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera (  )
będzie się świecił dopóki przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera nie zostanie ponownie włączona.

Aby włączyć przednią poduszkę bezpieczeństwa pasażera, należy włożyć główny kluczyk do wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera i przestawić go w pozycję włączony (ON).

Wskaźnik wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera wyłączy się i wskaźnik włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera (  )
będzie się świecić przez około 60 sekund.

OSTRZEŻENIE

W niektórych modelach wyłącznik włączenia/wyłączenia poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera można włączyć korzystając z podobnego niewielkiego sztywnego przyrządu.

Zawsze sprawdzaj status wyłącznika ON/OFF przedniej poduszki powietrznej oraz kontrolkę wyłączonej poduszki pasażera siedzącego z przodu.

UWAGA

 • Kiedy wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera przestawiony jest w pozycję włączony (ON), przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera jest włączona, co oznacza, że nie należy montować fotelika do przewożenia dzieci na przednim siedzeniu pasażera.
 • Kiedy wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa jest w pozycji wyłączony (OFF), przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera jest wyłączona.

OSTROŻNIE

 • Jeżeli wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera nie działa poprawnie, wskaźnik ostrzegawczy "SRS AIR BAG" (  ) na tablicy
  rozdzielczej będzie się świecił.

  Natomiast wskaźnik wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera ( ) nie będzie się
  świecić (wskaźnik włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera włącza się i wyłącza po około 60 sekundach), Moduł Sterowania SRS reaktywuje przednią poduszkę powietrzną pasażera i napełni się ona w przypadku zderzenia czołowego nawet, gdy jej wyłącznik znajduje się w położeniu wyłączenia.

  Jeśli tak się stanie, zalecamy, aby układ został sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

 • Jeśli kontrolka ostrzegawcza systemu poduszek bezpieczeństwa SRS miga lub nie świeci się, kiedy wyłącznik zapłonu został ustawiony w pozycji ON, lub świeci się, kiedy pojazd jedzie, zalecamy sprawdzenie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTRZEŻENIE

 • Za odpowiednie ustawienie wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera odpowiada kierowca.
 • Wyłączanie przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera można przeprowadzać tylko wówczas, gdy zapłon jest wyłączony, bo w innym przypadku może wystąpić awaria w układzie sterowania SRS.

  W takiej sytuacji może się pojawić niebezpieczeństwo, że żadna z poduszek bezpieczeństwa nie zadziała poprawnie albo całkowicie zawiedzie w czasie zderzenia.

 • Nigdy nie należy montować na przednim siedzeniu fotelika do przewożenia dzieci ustawionego tyłem do kierunku jazdy, dopóki przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera nie zostanie wyłączona. Niemowlę lub dziecko może w razie wypadku ulec poważnym lub śmiertelnym obrażeniom spowodowanym przez napełniającą się poduszkę bezpieczeństwa.
 • Mimo że samochód został wyposażony w wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera, nie powinno się montować fotelika do przewożenia dzieci z przodu.

  Fotelik do przewożenia dzieci nigdy nie powinien być montowany na siedzeniu przednim. Dzieci, które są za duże do używania odpowiedniego fotelika do ich przewożenia powinny zawsze siedzieć na tylnych siedzeniach i korzystać z dostępnych pasów trzypunktowych. Dzieci mają zapewnione największe bezpieczeństwo w czasie wypadku, kiedy są odpowiednio przypięte do właściwego fotelika do przewożenia dzieci zamontowanego na tylnym siedzeniu samochodu.

 • Kiedy tylko fotelik do przewożenia dzieci nie będzie już potrzebny na przednim siedzeniu pasażera, należy włączyć przednią poduszkę pasażera.

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera


❈ Zamontowane w samochodzie poduszki bezpieczeństwa mogą różnić się od tych na ilustracji.

  Elementy i funkcje systemu SRS

  System SRS składa się z następujących elementów: 1. Moduł przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy 2. Moduł przedniej poduszki ...

  Boczna poduszka powietrzna

  Samochód jest wyposażony w boczne poduszki bezpieczeństwa dla każdego przedniego siedzenia. Poduszka bezpieczeństwa zapewnia kierowcy oraz przedniemu ...

  Zobacz tez:

  Dane techniczne
  Modele 1,4 l i 1,6 l Normalne warunki eksploatacji NGK: ZFR5J-11 DENSO: KJ16CR-L11 Gorący klimat lub ciągła jazda z dużymi prędkościami NGK: ZFR6J-11 DENSO: KJ20CR-L11 Model 1,6 l (werjsa KY) Normalne warunki eksploatacji NGK: BKR6E-N-11 DENSO: K20PR-L11 Gor ...

  Wskaźnik przełożenia mechanicznej skrzyni biegów
  Wskaźnik ten informuje, który bieg jest najlepszy w czasie jazdy, by oszczędzać paliwo. Na przykład Wskazuje, że należy zmienić bieg na wyższy 3. (aktualnie dźwignia zmiany biegów znajduje się na biegu 2. lub 1.). Wskazuje, & ...

  Uchwyty asekuracyjne
  Uchwyty asekuracyjne zainstalowane w spodniej stronie dachu służą do przytrzymania się podczas siedzenia w fotelu. Przednie (w niektórych wersjach) Tylne Uchwyt asekuracyjny Nie należy używać uchwytu asekuracyjnego podczas wsiadania do s ...

  Categorie