Kia Ceed: System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

OSTRZEŻENIE

ABS (lub ESC) nie zapobiegnie wypadkom powstałym na skutek wykonywania niewłaściwych lub niebezpiecznych manewrów.

Pomimo, że kontrola nad pojazdem podczas awaryjnego hamowania jest udoskonalona, zawsze należy zachować bezpieczny odstęp pomiędzy pojazdem i przedmiotami znajdującymi się przed nim. W czasie złych warunków na drodze prędkość pojazdu powinna zawsze być zmniejszona.

Droga hamowania pojazdu wyposażonego w układ zapobiegający blokowaniu się kół (lub Elektroniczny program kontroli stabilności pojazdu - ESC) może być dłuższa, niż pojazdów bez tego układu, w następujących warunkach drogowych.

 • W czasie panowania poniższych warunków pojazd powinien być prowadzony z ograniczoną prędkością:
 • Nawierzchnie nierówne, pokryte żwirem lub śniegiem.
 • Jeśli pojazd ma założone łańcuchy przeciwślizgowe.
 • Na nawierzchniach pokrytych dziurami lub tam, gdzie nawierzchnia posiada różną wysokość.

Funkcje bezpieczeństwa samochodu wyposażonego w ABS (lub ESC) nie powinny być sprawdzane poprzez jazdę z dużą prędkością lub pokonywanie zakrętów. Może to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa kierowcy lub innych osób.

ABS cały czas wykrywa prędkość obrotową kół. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że koła mogą się zablokować, układ ABS wielokrotnie modyfikuje ciśnienie hamulców hydraulicznych kół.

Jeśli hamulce zostaną użyte w warunkach, które mogą spowodować zablokowanie się kół, z hamulców może być słyszalny dźwięk "tik-tik'' lub w pedale hamulca może być wyczuwalne pulsowanie. Jest to normalny stan oznaczający, że układ ABS jest aktywny.

Aby z jak największym pożytkiem wykorzystać układ ABS w sytuacji awaryjnej, nie należy modyfikować nacisku na pedał hamulca oraz nie należy "pompować" hamulca. Pedał hamulca należy nacisnąć tak mocno, jak jest to możliwe lub na tyle mocno, na ile pozwala sytuacja i pozwolić układowi ABS sterować siłą, z jaką działają hamulce.

UWAGA

Kiedy pojazd rusza po uruchomieniu silnika, w przedziale silnika może być słyszalne klikanie. Jest to normalny stan wskazujący, że system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania funkcjonuje poprawnie.

 • Nawet jeśli zainstalowany jest system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, pojazd wciąż potrzebuje wystarczającej odległości by wyhamować. Zawsze należy utrzymywać bezpieczny odstęp od jadącego z przodu pojazdu.
 • W czasie pokonywania zakrętu należy zwolnić. System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania nie zapobiegnie wypadkom spowodowanym nadmierną prędkością.
 • Na sypkiej lub nierównej nawierzchni działanie systemu zapobiegającego blokowaniu się kół podczas hamowania może spowodować wydłużenie drogi hamowania w stosunku do odległości, jaka byłaby potrzebna pojazdowi wyposażonemu w konwencjonalny układ hamulcowy.

System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)


OSTROŻNIE

 • Jeśli kontrolka ABS zacznie się świecić i pozostanie włączona, może to oznaczać, że ABS nie funkcjonuje poprawnie. Jednak w takim przypadku zwykłe hamulce wciąż będą działać normalnie.
 • Kontrolka ABS pozostanie włączona przez ok. 3 sekundy po ustawieniu wyłącznika zapłonowego w położeniu ON. W tym czasie ABS przeprowadzi autodiagnostykę i jeśli wszystko okaże się być w porządku, kontrolka zgaśnie.

  Jeśli kontrolka pozostanie włączona, może to oznaczać, że ABS nie funkcjonuje poprawnie.

  Zalecamy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

 • Jeśli pojazd jest prowadzony po drodze nie zapewniającej dostatecznej przyczepności, np.

  po drodze oblodzonej, i cały czas wykorzystywane są hamulce powodując ciągłą pracę ABS, kontrolka ABS może się włączyć.

  Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.

 • Silnik należy uruchomić ponownie. Jeśli kontrolka ABS nie świeci się, oznacza to, że układ ABS funkcjonuje normalnie. W przeciwnym razie może to oznaczać, że ABS uległ awarii. Zalecamy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

UWAGA

Jeśli pojazd jest uruchamiany z zewnętrznego akumulatora, ponieważ własny akumulator został rozładowany, silnik może nie działać tak płynnie jak zazwyczaj. W tym samym czasie może zostać włączona kontrolka układu ABS.

Stanie się tak ze względu na niskie napięcie akumulatora. Nie oznacza to, że układ ABS uległ awarii.

 • Nie należy "pompować" hamulców!
 • Przed rozpoczęciem jazdy samochodem należy naładować akumulator.

  Hamowanie awaryjne

  Jeżeli podczas jazdy pojawi się problem z pedałem hamulca, możliwe jest hamowanie awaryjne, przez pociągnięcie wyłącznika EPB do gó ...

  Elektroniczna kontrola stabilności wzdłużnej pojazdu (ESC)

  Układ Elektronicznego programu kontroli stabilności pojazdu (ESC) został opracowany w celu stabilizacji pojazdu podczas wykonywania skrętów. ESC ...

  Zobacz tez:

  Obsługa nadajnika zdalnego sterowania
  Odblokowanie zamków Nacisnąć przycisk . Tryb odblokowania można ustawić w menu personalizacji ustawień na wyświetlaczu informacyjnym. Można wybrać jedno z dwóch ustawień:  Jednokrotne naciśnięcie powoduje o ...

  Oświetlenie bagażnika
  Lampa oświetlenia bagażnika zapala się po otwarciu pokrywy bagażnika. Lampa oświetlenia bagażnika posiada dwupołożeniowy przełącznik. W położeniu dolnym - WYŁ (OFF) oświetlenie jest wyłączone. Przy przeł ...

  System z pamięcią pozycji fotela kierowcy
  System pamięci pozycji kierowcy ma za zadanie zachowywać w pamięci i przywoływać z pamięci pozycję fotela kierowcy za pomocą prostego wciśnięcia przycisku. fzięki zapisaniu żądanej pozycji w pamięci systemu, ró& ...

  Categorie