Kia Ceed: Elektroniczna kontrola stabilności wzdłużnej pojazdu (ESC)

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> Elektroniczna kontrola stabilności wzdłużnej pojazdu (ESC)

Elektroniczna kontrola stabilności wzdłużnej pojazdu (ESC)


Układ Elektronicznego programu kontroli stabilności pojazdu (ESC) został opracowany w celu stabilizacji pojazdu podczas wykonywania skrętów. ESC sprawdza gdzie pojazd jest kierowany i w jakim kierunku faktycznie jedzie. ESC powoduje działanie hamulców poszczególnych kół i ingeruje w układ zarządzający silnikiem w celu ustabilizowania pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie należy prowadzić szybciej niż pozwalają na to warunki panujące na drodze, ani nie należy pokonywać zakrętów ze zbyt dużą prędkością.

Elektroniczny program kontroli stabilności pojazdu (ESC) nie zapobiega wypadkom. Nadmierna prędkość podczas skrętów, gwałtowne manewry i akwaplaning na wilgotnych nawierzchniach, mogą nadal prowadzić do poważnych wypadków. Wypadkom zapobiec może jedynie kierowca prowadzący bezpiecznie i z uwagą, unikający manewrów, które powodują utratę przyczepności pojazdu. Nawet jeśli ESC jest zainstalowany, należy zawsze przestrzegać wszystkich zwykłych środków ostrożności związanych z prowadzeniem pojazdu - również prowadząc z prędkością nie większą niż pozwalają na to warunki drogowe.

Uklad elektronicznego programu kontroli stabilności pojazdu (ESC) jest układem elektronicznym, mającym za zadanie pomóc kierowcy w utrzymaniu panowania nad pojazdem w niesprzyjającyh warunkach. Nie zwalania on od przestrzegania zasad bezpieczniej jazdy samochodem. Czynniki takie jak prędkość, warunki drogowe i sposób kierowania pojazdem przez kierowcę mają wpływ na to, czy ESC efektywnie zapobiegnie utracie kontroli nad pojazdem. Kierowca wciąż jest odpowiedzialny za jazdę i pokonywanie zakrętów z rozsądną prędkością oraz za pozostawienie wystarczającego marginesu bezpieczeństwa.

Jeśli hamulce zostaną użyte w warunkach, które mogą spowodować zablokowanie się kół, z hamulców może być słyszalny dźwięk "tik-tik'' lub w pedale hamulca może być wyczuwalne pulsowanie. Jest to normalny stan oznaczający, że układ ESC jest aktywny.

UWAGA

Kiedy pojazd rusza po uruchomieniu silnika, w komorze silnikowej samochodu może być słyszalne klikanie.

Warunki te są normalne i wskazują, że układ elektronicznego programu kontroli stabilności pojazdu (ESC) funkcjonuje prawidłowo.

Działanie ESC

Włączony układ ESC

  • Kiedy zapłon samochodu
    zostanie włączony (ON), kontrolki ESC i ESC OFF zostaną włączone na ok. 3 sekundy, a następnie zostanie włączony układ ESC.
  • Aby wyłączyć układ ESC, po włączeniu zapłonu (ON), należy wcisnąć przycisk ESC OFF przez przynajmniej pół sekundy. (kontrolka ESC OFF zacznie się świecić). Aby włączyć układ ESC, należy wcisnąć przycisk ESC OFF (kontrolka ESC OFF zgaśnie).
  • Podczas uruchamiania silnika może być słyszalne tykanie.

    Dźwięk taki wydaje układ ESC, kiedy przeprowadza autotestowanie układu i nie oznacza ono jakiejkolwiek awarii.

Działanie

Kiedy układ ESC działa,
kontrolka ESC miga.

  • Kiedy układ elektronicznego programu kontroli stabilności pojazdu (ESC) działa prawidłowo, kierowca może odczuwać w pojeździe lekkie pulsacje. Jest to powodowane przez sterowanie hamulców i nie oznacza jakiejkolwiek awarii.
  • Kiedy pojazd jedzie po zabłoconej lub śliskiej drodze, obroty silnika (obroty na minutę) mogą nie wzrosnąć, pomimo mocnego wciskania pedału przyspieszania. Ma to na celu utrzymanie stabilności i przyczepności pojazdu i nie wskazuje na występowanie problemu.

System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

OSTRZEŻENIE ABS (lub ESC) nie zapobiegnie wypadkom powstałym na skutek wykonywania niewłaściwych lub niebezpiecznych manewrów. Pomimo, że kon ...

Wyłączenie działania ESC

Stan ESC OFF W tym samochodzie występują dwa stany wyłączenia układu ESC. Po zatrzymaniu silnika przy wyłączonym układzie ESC pozost ...

Zobacz tez:

Olej w silniku
Poziom oleju sprawdza się za pomocą miarki przy wyłączonym silniku, gdy jest on rozgrzany do temperatury roboczej. Sprawdzanie poziomu oleju w silniku Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym: Zaparkować samochód w miejscu o równym, poziomym podł ...

Automatyczna skrzynia biegów
Poziom oleju w przekładni należy sprawdzać, gdy silnik posiada normalną temperaturę pracy.  Ustawić samochód na równej i płaskiej nawierzchni. Wyłączyć silnik.  Wyjąć z obudowy przekładni miark ...

Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby
Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby zapobiega oblodzeniu wycieraczek i przedniej szyby. Włączenie/wyłączenie Nacisnąć przycisk w celu włączenia podgrzewania wycieraczek przedniej szyby. Lampka zaźwieci się. Po upływie około ...

Categorie