Kia Ceed: Uruchamianie silnika

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Położenia kluczyka zapłonowego –> Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE

Podczas prowadzenia pojazdu należy nosić odpowiednie do tego celu obuwie. Nieodpowiednie buty (na wysokim obcasie, buty do jazdy na nartach, itp.) mogą przeszkadzać we właściwej obsłudze pedałów hamulca i gazu oraz sprzęgła (jeżeli są w wyposażeniu).

UWAGA - Mechanizm gwałtownego przyspieszania

Jeżeli pojazd jest wyposażony w mechanizm gwałtownego przyspieszania w pedale przyspieszenia, zapobiega to przed mimowolną jazdą z całkowicie otwartą przepustnicą, gdyż wciśnięcie pedału przyspieszenia będzie wymagać od kierowcy większego wysiłku. Jeżeli jednak pedał zostanie wciśnięty o ponad 80%, pojazd będzie mieć całkowicie otwartą przepustnicę i kierowcy łatwiej będzie wcisnąć pedał przyspieszenia. Nie jest to wadliwe działanie, ale normalny stan.

Uruchamianie silnika benzynowego

1.Należy się upewnić, czy hamulec postojowy jest zaciągnięty.

2.Mechaniczna skrzynia biegów - Wcisnąć pedał sprzęgła do końca i przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie luz. Podczas obracania wyłącznika zapłonu w położenie uruchomienia (START) należy przytrzymać pedały sprzęgła i hamulca wciśnięte.

Automatyczna skrzynia biegów/DCT* - Dźwignię zmiany biegów należy umieścić w położeniu P (Postój).

Wcisnąć całkowicie pedał hamulca.

Uruchomienie silnika jest również możliwe kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N (Luzu).

* DCT : Dwusprzęgłowa skrzynia biegów 3. Obrócić wyłącznik zapłonu w położenie START i przytrzymać go, dopóki silnik nie zostanie uruchomiony (nie dłużej niż 10 sekund), następnie należy zwolnić kluczyk.

Powinien on być uruchomiony bez naciskania pedału przyspieszania.

4. Kiedy pojazd jest unieruchomiony, nie czekaj, aż silnik się rozgrzeje.

Rozpocznij jazdę przy umiarkowanych obrotach silnika. (Powinno się unikać gwałtownego przyspieszania i opóźniania.)

OSTROŻNIE

Jeśli podczas jazdy silnik zgaśnie, nie należy próbować umieścić dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój). Jeśli pozwolą na to ruch uliczny oraz warunki drogowe, kierowca może umieścić dźwignię zmiany biegów w położeniu N (Luzu), kiedy pojazd wciąż się porusza i obrócić wyłącznik zapłonu w położenie START, by spróbować ponownie uruchomić silnik.

OSTROŻNIE

Rozrusznika nie należy włączać na dłużej niż 10 sekund. Jeśli silnik zgaśnie lub nie uruchomi się, należy odczekać od 5 do 10 sekund przed ponownym włączeniem rozrusznika. Niewłaściwe korzystanie z rozrusznika może go uszkodzić.

Uruchamianie silnika diesla

Aby uruchomić zimny silnik diesla, przed uruchomieniem należy go najpierw wstępnie podgrzać. Po uruchomieniu, przed rozpoczęciem jazdy, należy mu pozwolić się rozgrzać.

1. Należy się upewnić, że hamulec postojowy jest zaciągnięty.

2. Mechaniczna skrzynia biegów - Wcisnąć pedał sprzęgła do końca i umieścić przekładnię w położeniu Neutralnym. Podczas obracania wyłącznika zapłonu w położenie uruchomienia należy przytrzymać pedały sprzęgła i hamulca wciśnięte.

Automatyczna skrzynia biegów/DCT* - Dźwignię zmiany biegów należy umieścić w położeniu P (Postój).

Wcisnąć do końca pedał hamulca.

Uruchomienie silnika jest również możliwe kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N (Luzu).

* DCT : Dwusprzęgłowa skrzynia biegów

Uruchamianie silnika diesla


3.Wyłącznik zapłonu należy obrócić w położenie ON, by wstępnie rozgrzać silnik. Następnie kontrolka świecy żarowej zapali się.

4. Kiedy kontrolka świecy żarowej zgaśnie, należy obrócić wyłącznik zapłonu w położenie START i przytrzymać go tam do momentu, aż silnik uruchomi się (nie dłużej niż 10 sekund), a następnie zwolnić kluczyk.

UWAGA

Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony w 10 sekundy po zakończeniu wstępnego podgrzewania, w ciągu 10 sekund wyłącznik zapłonu należy ponownie obrócić w położenie LOCK, a następnie w położenie ON, by ponownie wstępnie podgrzać silnik.

Uruchamianie i wyłączanie silnika wyposażonego w chłodnicę międzystopniową turbosprężarki doładowującej

1. Zaraz po uruchomieniu silnika nie należy zwiększać obrotów silnik ,ani dynamicznie przyspieszać.

Jeśli silnik jest zimny, przed rozpoczęciem jazdy należy umożliwić mu przez kilka sekund pracę na obrotach biegu jałowego, aby zapewnić wystarczające smarownie zespołu turbosprężarki doładowującej.

2. Po jeździe z dużą prędkością lub po długiej podróży, wymagających dużego obciążenia silnika, należy pozostawić silnik pracujący na obrotach biegu jałowego przez ok. 1 minutę zanim zostanie on wyłączony.

Czas ten pozwoli turbosprężarce obniżyć temperaturę, zanim silnik zostanie wyłączony.

OSTROŻNIE

Silnika nie należy wyłączać zaraz po tym, jak został on poddany dużemu obciążeniu. W przeciwnym razie silnik lub zespół turbosprężarki doładowującej, mogą zostać poważnie uszkodzone.

  Położenie wyłącznika zapłonu

  LOCK Aby utrudnić kradzież, blokowana jest kierownica samochodu. Kluczyk zapłonu może zostać wyjęty ze stacyjki tylko w położeniu LOCK. ...

  Przycisk Start/Stop

  ...

  Zobacz tez:

  Gniazda elektryczne
  Gniazda elektryczne służą do zasilania urządzeń przystosowanych do napięcia 12 V i o poborze prądu nieprzekraczającym 10 A (o mocy nieprzekraczającej 120 W). Z przodu Pociągnąć pokrywę, aby ją otworzyć, a następ ...

  Wybór trybu
  Pokrętło wyboru trybu steruje kierunkiem przepływu powietrza przez system nawiewu. Powietrze można skierować na podłogę, do wylotów tablicy rozdzielczej, albo na przednią szybę panoramiczną. Do oznaczania pozycji nawiewu powietrza s ...

  Prawidłowa pozycja za kierownicą
  Oparcie ustawić pod takim kątem, aby można było siedzieć prosto, bez konieczności pochylania się do przodu podczas kierowania. ( S. 149) Wysunięcie fotela tak dobrać, aby można było swobodnie wciskać pedały i trzym ...

  Categorie