Kia Ceed: Zakresy przełożeń przekładni automatycznej

Kia Ceed –> Jazda samochodem –> Automatyczna skrzynia biegów –> Obsługa automatycznej skrzyni biegów –> Zakresy przełożeń przekładni automatycznej

Kontrolki w zestawie przyrządów i wskaźników tablicy rozdzielczej wyświetlają pozycje dźwigni zmiany biegów, kiedy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON.

P (Postój)

Przed ustawieniem dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.

Położenie to blokuje automatyczną skrzynię biegów i zapobiega obracaniu się przednich kół.

OSTRZEŻENIE

 • Ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) w momencie, kiedy pojazd wciąż się porusza sprawi, że koła napędowe zostaną zablokowane, co spowoduje utratę panowania nad pojazdem.
 • Nie należy wykorzystywać położenia P (Postój) zamiast hamulca postojowego. Zawsze należy upewnić się, że dźwignia zmiany biegów jest umieszczona w położeniu P (Postój), a hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty.
 • Nigdy nie należy pozostawiać dziecka w samochodzie bez opieki.

OSTROŻNIE

Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie ustawiona w położeniu P (Postój), kiedy pojazd jedzie, może to spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

R (Bieg wsteczny)

To położenie dźwigni jest wykorzystywane do cofania pojazdu.

OSTROŻNIE

Jeśli dźwignia zmiany biegów jest przesuwana w położenie R (Bieg wsteczny), lub jest ona przesuwana z tego położenia w inne położnie, a samochód wciąż się porusza, może nastąpić uszkodzenie skrzyni biegów, chyba że ma miejsce sytuacja opisana w niniejszym dziale w "Kołysaniu pojazdu".

N (Luz)

Koła oraz skrzynia biegów nie są zablokowane.Pojazd będzie się swobodnie toczył nawet na najmniejszym nachyleniu terenu chyba, że użyty zostanie hamulec postojowy lub hamulec główny.

OSTRZEŻENIE

Nie należy przełączać drążka selektora w położenie N (Luz) podczas jazdy.

Hamowanie silnikiem nie będzie wtedy możliwe i może dojść do wypadku.

D (Jazda)

Jest to normalna pozycja do jazdy w przód. Skrzynia biegów będzie automatycznie zmieniała biegi kolejno, aż do 6. biegu, zapewniając najniższe zużycie paliwa i moc potrzebną do napędu.

Dla uzyskania dodatkowej mocy przy wyprzedzaniu lub podczas jazdy w górę wzniesienia, naciśnij pedał przyspieszania do oporu (ponad 80%), aż zadziała mechanizm gwałtownego przyspieszania ze słyszalnym kliknięciem, co spowoduje, że skrzynia biegów automatycznie zmieni bieg na kolejny niższy.

UWAGA

 • Zanim nastąpi przełączenie do pozycji D (Jazda), należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.
 • Słyszalny dźwięk kliknięcia z mechanizmu gwałtownego przyspieszania, dochodzący po naciśnięciu pedału przyspieszania do oporu, jest stanem normalnym.

Tryb sportowy

Tryb sportowy


Podczas postoju lub jazdy można włączyć tryb sportowy przesuwając dźwignię zmiany biegów z położenia D (Jazda) do bramki trybu ręcznego. Aby powrócić do położenia D (Jazda), należy popchnąć dźwignię z powrotem do głównej bramki.

W trybie sportowym, przesuwanie dźwigni zmiany biegów do przodu bądź do tyłu, pozwoli na szybką zmianę biegów. W przeciwieństwie do manualnej skrzyni biegów tryb sportowy umożliwia zmianę biegów przy wciśniętym pedale przyspieszenia.

+ (W górę) : Popchnij dźwignię raz do przodu, aby zmienić bieg o jeden w górę.

- (W dół) : Pociągnij dźwignię raz do tyłu, by zredukować bieg o jeden w dół.

UWAGA

 • W trybie sportowym kierowca musi zmieniać biegi na wyższe, zgodnie z warunkami panującymi na drodze uważając, by wskazanie na obrotomierzu nie weszło w czerwony obszar.
 • W trybie sportowym można wybierać jedynie 6 biegów jazdy do przodu. Aby zaparkować lub cofnąć pojazd, dźwignię zmiany biegów należy przesunąć w położenie R (Bieg wsteczny) lub P (Postój), zależnie od potrzeby.
 • W trybie sportowym, gdy pojazd zwalnia, biegi są redukowane automatycznie. Po zatrzymaniu pojazdu, automatycznie zostanie wybrany bieg pierwszy (1).
 • Gdy w trybie sportowym, wskazanie obrotomierza zbliża się do czerwonej strefy, system zaczyna zmieniać biegi na wyższe w sposób automatyczny.
 • Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa i osiągi pojazdu, podczas zmiany biegów za pomocą dźwigni, system może w niektórych sytuacjach nie dokonać zmiany biegu.
 • Podczas jazdy po śliskiej nawierzchni, dźwignię zmiany biegów należy przesunąć do przodu w położenie + (w górę). Nastąpi zmiana na drugi bieg (2.), który jest bardziej odpowiedni podczas jazdy na śliskim podłożu.

  Przesuń dźwignię zmiany biegów do pozycji - (w dół), aby powrócić do biegu pierwszego (1.).

  Obsługa automatycznej skrzyni biegów

  Wysokosprawna automatyczna skrzynia biegów posiada sześć biegów do przodu i jeden wsteczny. Poszczególne biegi są wybierane automatycznie ...

  Mechanizm łopatkowy zmiany biegów znajdujący się na kierownicy (jeżeli są w wyposażeniu)

  Mechanizm łopatkowy zmiany biegów znajdujący się na kierownicy dostępny jest, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D ...

  Zobacz tez:

  Układ RDS
  System audio pozwala na wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania układu RDS (Radio Data System)- Przycisk wyboru zakresu fal Po wybraniu zakresu fal UKF (FM) można słuchać wciąż tej samej stacji radiowej, nawet gdy w miejscu do którego jedziemy ...

  Zmiana koła
  W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochód może być wyposażony w zestaw do naprawy opon. Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi w ...

  Ruszanie na pochyłości
  Wersje z przekładnią bezstopniową Upewniając się, że uruchomiony jest hamulec postojowy, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie D. Zwolnić hamulec zasadniczy i powoli nacisnąć pedał przyspieszenia. ...

  Categorie