Toyota Corolla: Środki ostrożnoźci podczas wykonywania czynnoźci serwisowych

Toyota Corolla –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Środki ostrożnoźci podczas wykonywania czynnoźci serwisowych

Podczas samodzielnego wykonywania czynnoźci serwisowych należy przestrzegać podanych w tym rozdziale wskazówek i procedur postępowania.

Pozycja Narzędzia i materiały
Poziom naładowania akumulatora ( S. 435)
 • Ciepła woda
 • Soda oczyszczona
 • Smar
 • Standardowy klucz do nakrętek (do zacisków akumulatora)
Poziom płynu w układzie chłodzenia silnika ( S. 433)
 • Toyota Super Long Life Coolant" lub podobnej jakoźci niskokrzepnący roztwór na bazie glikolu etylenowego, niezawierający krzemianów, amin, azotynów ani boranów, wytwarzany z wykorzystaniem technologii wysoce trwałych hybrydowych kwasów organicznych.

  Płyn "Toyota Super Long Life Coolant" jest gotowym do użytku roztworem, zawierającym 50% koncentratu niskokrzepnącego i 50% wody dejonizowanej.

 • Lejek (tylko do dolewania płynu).
Poziom oleju w silniku spalinowym ( S. 428)
 • Oryginalny olej Toyoty "Toyota Genuine Motor Oil" lub jego odpowiednik
 • Szmatka lub ręcznik papierowy
 • Lejek (tylko do dolewania oleju)
Bezpieczniki ( S. 462) Bezpiecznik o prądzie znamionowym takim samym, jak wymieniany
Żarówki ( S. 467)
 • Żarówka o takim samym oznaczeniu i mocy jak oryginalna
 • Śrubokręt z krzyżową końcówką
 • Śrubokręt z płaską końcówką
 • Klucz
Chłodnica, skraplacz i chłodnica powietrza doładowującego ( S. 434)

-

Ciźnienie w ogumieniu ( S. 452)
 • Manometr do pomiaru ciźnienia w oponach
 • Źródło sprężonego powietrza
Płyn do spryskiwaczy ( S. 438)
 • Woda lub płyn do spryskiwaczy zawierający źrodek przeciw zamarzaniu (w sezonie zimowym)
 • Lejek (tylko do dolewania wody lub płynu do spryskiwaczy)


W komorze silnikowej znajdują się mechanizmy, które mogą niespodziewanie zadziałać, jak również płyny, które mogą być gorące, a także urządzenia, które mogą być pod napięciem. W celu uniknięcia źmierci lub poważnych obrażeń ciała należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Podczas wykonywania czynnoźci serwisowych w komorze silnikowej:

 • Trzymać dłonie, elementy odzieży i narzędzia z dala od poruszających się wentylatorów i pasków napędowych.
 • Nie należy odkręcać zakrętki zbiornika wyrównawczego w układzie chłodzenia silnika, gdy silnik i chłodnica są gorące.
 • Bezpoźrednio po zatrzymaniu samochodu nie dotykać silnika, sterownika mocy, chłodnicy, kolektora wydechowego ani innych elementów, które mogą być gorące. Również oleje i płyny mogą być gorące.
 • Nie pozostawiać w komorze silnikowej żadnych łatwopalnych materiałów, np. papieru, szmat.
 • W pobliżu akumulatora oraz elementów układu paliwowego nie wolno palić i powodować iskrzenia ani zbliżać się z otwartym ogniem. Paliwo i gazy wydobywające się z akumulatora są łatwopalne.
 • Przy obsłudze akumulatora należy zachować maksymalną ostrożnoźć.

  Zawiera on trujący i żrący kwas siarkowy.

 • Płyn hamulcowy jest niebezpieczny dla skóry i oczu, a także powoduje uszkodzenia powierzchni lakierowanych. W przypadku dostania się płynu do oczu lub na ręce należy je natychmiast przemyć czystą wodą.

  W razie dalszego odczuwania dyskomfortu należy zgłosić się do lekarza.

Podczas wykonywania czynnoźci serwisowych w pobliżu wentylatorów elektrycznych i chłodnicy

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Upewnić się, że wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji wyłączonej.

Elektrycznie napędzany wentylator chłodnicy może samoczynnie ruszyć, jeżeli wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON", włączony jest układ klimatyzacji i/lub temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest wysoka.

( S. 434) Wersje z elektronicznym kluczykiem: Upewnić się, że przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.

Elektrycznie napędzany wentylator chłodnicy może samoczynnie ruszyć, jeżeli przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON, włączony jest układ klimatyzacji i/lub temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest wysoka. ( S. 434)

Okulary ochronne

Należy zakładać okulary ochronne, aby osłonić oczy przed rozpryskami płynów i innymi niebezpiecznymi materiałami.


Wyjęty filtr powietrza

Jazda bez filtra powietrza doprowadzanego do silnika grozi przyspieszonym zużyciem mechanicznym silnika, spowodowanym przez znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia.

Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku nieco obniża się w miarę zużywania się okładzin ciernych, a także przy wysokim poziomie płynu w akumulatorze ciźnienia.

Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wymaga częstego uzupeł- niania, może to oznaczać poważną awarię.

  Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie

  ...

  Pokrywa silnika

  W celu otwarcia pokrywy silnika należy z kabiny samochodu zwolnić jej zamek. Pociągnąć dźwignię zwalniającą zamek pokrywy silni ...

  Zobacz tez:

  Wyłączenie działania ESC
  Stan ESC OFF W tym samochodzie występują dwa stany wyłączenia układu ESC. Po zatrzymaniu silnika przy wyłączonym układzie ESC pozostaje on wyłączony. Po uruchomieniu silnika układ ESC automatycznie włączy się ponownie. ...

  Wyświetlacz skrzyni biegów
  Aktualny tryb pracy lub bieg sygnalizowany jest na wyświetlaczu. W trybie automatycznym program jazdy jest pokazywany za pomocą symbolu D na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. W trybie manualnym pokazywany jest symbol M i numer wybranego biegu. Symbol R oznacza bie ...

  Napełnianie zbiornika paliwa
  Wlew paliwa znajduje się na lewym tylnym błotniku samochodu. Należy o tym pamiętać podjeżdżając do dystrybutora na stacji benzynowej.  Otwarcia pokrywy wlewu paliwa dokonuje się przez pociągnięcie dźwigni znajduj ...

  Categorie