Toyota Corolla: Środki ostrożnoźci podczas wykonywania czynnoźci serwisowych

Toyota Corolla –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Środki ostrożnoźci podczas wykonywania czynnoźci serwisowych

Podczas samodzielnego wykonywania czynnoźci serwisowych należy przestrzegać podanych w tym rozdziale wskazówek i procedur postępowania.

Pozycja Narzędzia i materiały
Poziom naładowania akumulatora ( S. 435)
 • Ciepła woda
 • Soda oczyszczona
 • Smar
 • Standardowy klucz do nakrętek (do zacisków akumulatora)
Poziom płynu w układzie chłodzenia silnika ( S. 433)
 • Toyota Super Long Life Coolant" lub podobnej jakoźci niskokrzepnący roztwór na bazie glikolu etylenowego, niezawierający krzemianów, amin, azotynów ani boranów, wytwarzany z wykorzystaniem technologii wysoce trwałych hybrydowych kwasów organicznych.

  Płyn "Toyota Super Long Life Coolant" jest gotowym do użytku roztworem, zawierającym 50% koncentratu niskokrzepnącego i 50% wody dejonizowanej.

 • Lejek (tylko do dolewania płynu).
Poziom oleju w silniku spalinowym ( S. 428)
 • Oryginalny olej Toyoty "Toyota Genuine Motor Oil" lub jego odpowiednik
 • Szmatka lub ręcznik papierowy
 • Lejek (tylko do dolewania oleju)
Bezpieczniki ( S. 462) Bezpiecznik o prądzie znamionowym takim samym, jak wymieniany
Żarówki ( S. 467)
 • Żarówka o takim samym oznaczeniu i mocy jak oryginalna
 • Śrubokręt z krzyżową końcówką
 • Śrubokręt z płaską końcówką
 • Klucz
Chłodnica, skraplacz i chłodnica powietrza doładowującego ( S. 434)

-

Ciźnienie w ogumieniu ( S. 452)
 • Manometr do pomiaru ciźnienia w oponach
 • Źródło sprężonego powietrza
Płyn do spryskiwaczy ( S. 438)
 • Woda lub płyn do spryskiwaczy zawierający źrodek przeciw zamarzaniu (w sezonie zimowym)
 • Lejek (tylko do dolewania wody lub płynu do spryskiwaczy)


W komorze silnikowej znajdują się mechanizmy, które mogą niespodziewanie zadziałać, jak również płyny, które mogą być gorące, a także urządzenia, które mogą być pod napięciem. W celu uniknięcia źmierci lub poważnych obrażeń ciała należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Podczas wykonywania czynnoźci serwisowych w komorze silnikowej:

 • Trzymać dłonie, elementy odzieży i narzędzia z dala od poruszających się wentylatorów i pasków napędowych.
 • Nie należy odkręcać zakrętki zbiornika wyrównawczego w układzie chłodzenia silnika, gdy silnik i chłodnica są gorące.
 • Bezpoźrednio po zatrzymaniu samochodu nie dotykać silnika, sterownika mocy, chłodnicy, kolektora wydechowego ani innych elementów, które mogą być gorące. Również oleje i płyny mogą być gorące.
 • Nie pozostawiać w komorze silnikowej żadnych łatwopalnych materiałów, np. papieru, szmat.
 • W pobliżu akumulatora oraz elementów układu paliwowego nie wolno palić i powodować iskrzenia ani zbliżać się z otwartym ogniem. Paliwo i gazy wydobywające się z akumulatora są łatwopalne.
 • Przy obsłudze akumulatora należy zachować maksymalną ostrożnoźć.

  Zawiera on trujący i żrący kwas siarkowy.

 • Płyn hamulcowy jest niebezpieczny dla skóry i oczu, a także powoduje uszkodzenia powierzchni lakierowanych. W przypadku dostania się płynu do oczu lub na ręce należy je natychmiast przemyć czystą wodą.

  W razie dalszego odczuwania dyskomfortu należy zgłosić się do lekarza.

Podczas wykonywania czynnoźci serwisowych w pobliżu wentylatorów elektrycznych i chłodnicy

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Upewnić się, że wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji wyłączonej.

Elektrycznie napędzany wentylator chłodnicy może samoczynnie ruszyć, jeżeli wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON", włączony jest układ klimatyzacji i/lub temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest wysoka.

( S. 434) Wersje z elektronicznym kluczykiem: Upewnić się, że przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.

Elektrycznie napędzany wentylator chłodnicy może samoczynnie ruszyć, jeżeli przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON, włączony jest układ klimatyzacji i/lub temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest wysoka. ( S. 434)

Okulary ochronne

Należy zakładać okulary ochronne, aby osłonić oczy przed rozpryskami płynów i innymi niebezpiecznymi materiałami.


Wyjęty filtr powietrza

Jazda bez filtra powietrza doprowadzanego do silnika grozi przyspieszonym zużyciem mechanicznym silnika, spowodowanym przez znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia.

Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku nieco obniża się w miarę zużywania się okładzin ciernych, a także przy wysokim poziomie płynu w akumulatorze ciźnienia.

Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wymaga częstego uzupeł- niania, może to oznaczać poważną awarię.

  Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie

  ...

  Pokrywa silnika

  W celu otwarcia pokrywy silnika należy z kabiny samochodu zwolnić jej zamek. Pociągnąć dźwignię zwalniającą zamek pokrywy silni ...

  Zobacz tez:

  Pojazdy bez systemu kluczyka smart
  Za pomocą systemu immobilizera zawsze, gdy umieszczamy kluczyk zapłonowy w stacyjce samochodu i włączamy zapłon, system sprawdza i określa, czy kluczyk jest ważny, czy nie. Jeśli klucz jest ważny, silnik uruchomi się. Jeśli klucz nie ...

  Sterowanie kierownicą
  Po przełożeniu dźwigni zmiany biegów w położenie R (Bieg wsteczny) pojawi się pokazany powyżej komunikat. Kierownica będzie kontrolowana automatycznie. Układ zostanie wyłączony, jeżeli chwyci się mocno kiero ...

  Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
  Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni. W trybie pracy przerywanej wycieraczek można regulować c ...

  Categorie