Toyota Corolla: Awaryjna naprawa (typ A)

 1. Wyjąć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia ze schowka na narzędzia.
 2. Odkręcić osłonę zaworu powietrza.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Usunąć warstwę ochronną z butelki i rozwinąć rurkę wtryskującą.

  Odkręcić osłonę z rurki.

Naklejki dołączone do butelki nakleić w odpowiednich miejscach.

(Patrz krok 9.) Osłonę schować w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie ona jeszcze potrzebna.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Podłączyć rurkę wtryskującą do zaworu opony.

  Dokręcić do oporu końcówkę rurki wtryskującej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Upewnić się, że sprężarka jest wyłączona.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Wyjąć wtyczkę ze sprężarki.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazda elektrycznego.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Odkleić naklejkę.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Przykleić dwie naklejki w miejscach pokazanych na ilustracji.

  Przed naklejeniem naklejki należy usunąć brud i kurz z koła. Jeżeli naklejenie jej nie jest możliwe, podczas naprawy lub wymiany opony należy poinformować autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat o fakcie wtryźnięcia do niej źrodka uszczelniającego.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Podłączyć butelkę do sprężarki.

  Zgodnie z ilustracją butelkę do sprężarki należy podłączać pionowo.

  Należy upewnić się, że zaczepy sprężarki prawidłowo trzymają szyjkę butelki.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Sprawdzić, jakie powinno być prawidłowe ciźnienie w oponie.

  Zalecane wartoźci ciźnienia w ogumieniu podane są na naklejce, tak jak pokazano na ilustracji.

 2. Uruchomić silnik.
 3. Aby wtrysnąć źrodek uszczelniający i napompować oponę, należy włączyć sprężarkę.

Awaryjna naprawa (typ A)


14. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartoźci ciźnienia.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Podczas wtryskiwania źrodka uszczelniającego pokazywane ciźnienie gwałtownie wzroźnie, a następnie stopniowo się obniży.
 2. Manometr wskaże aktualne ciźnienie po upływie około 1 minuty (około 5 minut przy niskiej temperaturze otoczenia) od włączenia sprężarki.
 3. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartoźci ciźnienia.
 • Wyłączyć sprężarkę i sprawdzić wartoźć ciźnienia w oponie.

  W razie potrzeby powtarzać proces napełniania i kontrolowania ciźnienia aż do uzyskania prawidłowej wartoźci ciźnienia, starając się nie dopuźcić do jej przekroczenia.

 • Jeżeli po 35 minutach pracy sprężarki ciźnienie w oponie nie osiągnie zalecanej wartoźci, uszkodzenie opony jest zbyt powa żne, aby można było je tymczasowo uszczelnić. Należy wyłączyć sprężarkę i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • W przypadku przekroczenia zalecanej wartoźci ciźnienia wypuźcić nadmiar powietrza z opony.
 1. Gdy sprężarka jest wyłączona, należy odłączyć rurkę wtryskującą od zaworu opony i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

  Po odłączeniu rurki wtryskującej niewielka iloźć źrodka uszczelniającego może wyciec.

 2. Przykręcić osłonę zaworu powietrza naprawionego koła.
 3. Przymocować osłonę do końcówki rurki wtryskującej.

  Jeżeli osłona nie zostanie zamocowana, źrodek uszczelniający może wyciec i zanieczyźcić samochód.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Butelkę połączoną ze sprężarką umieźcić tymczasowo w bagażniku.
 2. Aby równomiernie rozprowadzić źrodek uszczelniający wewnątrz opony, należy jak najszybciej bezpiecznie przejechać około 5 km z prędkoźcią poniżej 80 km/h.
 3. Po przejechaniu około 5 km należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, na twardym i płaskim podłożu.

  Przed podłączeniem awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia zdjąć osłonę z rurki wtryskującej.

Awaryjna naprawa (typ A)


 1. Włączyć sprężarkę na około 5 sekund, a następnie ją wyłączyć.

  Odczytać ciźnienie w kole na manometrze.

Awaryjna naprawa (typ A)


1. Jeżeli ciźnienie w oponie jest mniejsze niż 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi): Uszkodzenie jest zbyt duże i nie może być naprawione.

Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

2. Jeżeli ciźnienie w oponie wynosi co najmniej 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi), lecz jest niższe od zalecanej wartoźci: Przejźć do kroku 22 .

3. Jeżeli ciźnienie w oponie odpowiada zalecanej wartoźci ( S. 603): Przejźć do kroku 23

 1. Włączyć sprężarkę i napełniać oponę powietrzem aż do uzyskania zalecanej wartoźci ciźnienia. Następnie przejechać około 5 km i przejźć do kroku 20 .
 2. Przymocować osłonę do końcówki rurki wtryskującej.

Awaryjna naprawa (typ A)


Jeżeli osłona nie zostanie zamocowana, źrodek uszczelniający może wyciec i zanieczyźcić samochód.

 1. Butelkę połączoną ze sprężarką umieźcić w bagażniku.
 2. Zachowując niezbędne źrodki ostrożnoźci, unikając gwałtownego hamowania, ostrych skrętów i nie przekraczając prędkoźci 80 km/h, należy udać się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego wyspecjalizowanego w naprawie opon warsztatu w celu naprawy lub wymiany uszkodzonej opony.

  Przed wykonaniem naprawy

  Przed zastosowaniem awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy oszacować zakres uszkodzeń opony. Nie należy wyjmować gwoździa lub ...

  Awaryjna naprawa (typ B)

  Wyjąć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia ze schowka na narzędzia. Wyjmując butelkę z jej oryginalnego opakowania, nie należy go rozdziera ...

  Zobacz tez:

  Tryb VRS (jeżeli jest w wyposażeniu)
  Funkcja ta jest wykorzystywana do zmiany sposobu wydawania poleceń głosowych między trybami Normal i Expert. Wybierz [VRS Mode] (Tryb VRS) Ustaw za pomocą pokrętła strojenia Normal (Normalny): Tryb ten jest przeznaczony dla użytkowników pocz ...

  Układ ABS
  Zadaniem układu ABS jest zapobieganie blokowaniu kół przy hamowaniu. Dzięki temu kierowca nie traci kontroli nad samochodem na skutek zablokowania i poślizgu kół w wyniku hamowania. Po zablokowaniu kół przednich kierowca traci możliw ...

  Zestaw przyrządów i wskażników (Widzenie normalne)
  1. Obrotomierz 2. Prędkościomierz 3. Wskaźnik poziomu paliwa 4. Lampki ostrzegawcze i wskaźniki (jeżeli są w wyposażeniu) 5. Wskaźniki kierunkowskazów 6.Wyświetlacz LCD ❈ Aktualnie zainstalowany zestaw przyrządów i ws ...

  Categorie