Toyota Corolla: Gdy zostanie rozładowany akumulator

Toyota Corolla –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie rozładowany akumulator

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie silnika w przypadku, gdy akumulator ulegnie rozładowaniu.

W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty, innego specjalistycznego warsztatu lub innego specjalistycznego sklepu.

Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych, można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek.

 1. Otworzyć pokrywę silnika.
 2. W wersjach z silnikami 1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE lub 1ND-TV zdjąć osłonę silnika.

Silniki 1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE

Rozłączyć tylne dwa zaczepy mocujące, unosząc tylną częźć osłony silnika, a następnie rozłączyć dwa przednie zaczepy, unosząc przednią częźć osłony silnika.

Silniki 1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE


Silnik 1ND-TV

Rozłączyć zaczepy, unosząc przednią częźć osłony silnika, a następnie pociągając, wysunąć osłonę z tylnego wspornika, tak jak pokazano na ilustracji.

Silnik 1ND-TV


 1. Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z poniższą procedurą:

Silnik 1NR-FE

Silnik 1NR-FE


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego.
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze stałym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji.

Silniki 1ZR-FE, 1ZR-FAE i 2ZR-FE

Silniki 1ZR-FE, 1ZR-FAE i 2ZR-FE


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego.
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze stałym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji.

Silnik 1ND-TV

Silnik 1ND-TV


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego.
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze stałym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji.
 1. Uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkoźć obrotową silnika w celu podładowania rozładowanego akumulatora.
 2. Wersje z elektronicznym kluczykiem: Otworzyć i zamknąć którekolwiek drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.
 3. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkoźć obrotową silnika, wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON", a następnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkoźć obrotową silnika, przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON, a następnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.

 4. Po uruchomieniu silnika odłączyć przewody rozruchowe w dokładnie odwrotnej kolejnoźci do tej, w jakiej były podłączane.

Po uruchomieniu silnika należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Uruchamianie silnika w przypadku rozładowania akumulatora

Nie wolno uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu.

Ograniczanie ryzyka rozładowania akumulatora

 • Nie pozostawiać włączonych źwiateł lub systemu audio, gdy silnik nie pracuje.
 • Wyłączać zbędne urządzenia elektryczne podczas długotrwałej pracy silnika z niską prędkoźcią obrotową, np. w ruchu ulicznym o dużym natężeniu.

Ładowanie akumulatora

Zgromadzona w akumulatorze energia elektryczna ulega stopniowemu wyczerpywaniu na skutek naturalnego rozładowania oraz stałego poboru prądu przez niektóre urządzenia elektryczne. W wyniku długotrwałego postoju samochodu może dojźć do rozładowania akumulatora, co uniemożliwi rozruch silnika. (Ładowanie akumulatora następuje automatycznie podczas jazdy.)

Doładowanie lub wymiana akumulatora

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: W pewnych przypadkach, gdy akumulator jest rozładowany, odblokowanie drzwi przy użyciu elektronicznego kluczyka może okazać się niemożliwe. Należy wtedy użyć zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.
 • Po naładowaniu akumulatora pierwsza próba uruchomienia silnika może nie być skuteczna, lecz przy powtórnej próbie zostanie on uruchomiony.

  Nie jest to objaw usterki.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Stan operacyjny wybrany przyciskiem rozruchu jest rejestrowany w pamięci pokładowej samochodu. Po podłączeniu akumulatora nastąpi powrót do stanu operacyjnego, jaki był w momencie utraty zasilania. Przed odłączeniem akumulatora przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

  W razie braku pewnoźci, który stan operacyjny był wybrany w momencie utraty zasilania, przy podłączaniu akumulatora zachować szczególną ostrożnoźć.


W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub eksplozji akumulatora

W celu uniknięcia ryzyka zapłonu gazów, jakie mogą wydobywać się z akumulatora, należy przestrzegać następujących źrodków ostrożnoźci:

 • Przewody rozruchowe podłączać do odpowiednich biegunów, nie dopuszczając do ich zetknięcia się z jakąkolwiek inną częźcią w samochodzie.
 • Nie dopuszczać do zetknięcia się drugiego końca przewodu rozruchowego podłączonego do bieguna "+" z jakąkolwiek inną częźcią lub metalową powierzchnią w samochodzie
 • Nie dopuszczać do zetknięcia się zacisków "+" i "-" przewodów rozruchowych.
 • Nie zbliżać się z otwartym ogniem, nie palić tytoniu ani nie używać zapałek bądź zapalniczki w pobliżu akumulatora.

Środki ostrożnoźci dotyczące akumulatora

 • Wewnątrz akumulatora znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy, natomiast niektóre jego elementy zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów. Przy obsłudze akumulatora należy zachować opisane poniżej źrodki ostrożnoźci:
 • Do prac przy akumulatorze zakładać okulary ochronne i nie dopuszczać do kontaktu elektrolitu ze skórą, ubraniem i elementami samochodu.
 • Nie pochylać się nad akumulatorem.
 • Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu lub na skórę, należy natychmiast przemyć dane miejsce czystą wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

  W miarę możliwoźci, w drodze do gabinetu lekarskiego, stosować mokry okład na podrażnione elektrolitem miejsce.

 • Po każdym kontakcie ze wspornikiem mocowania, zaciskami biegunów oraz innymi elementami związanymi z akumulatorem należy umyć ręce.
 • Nie dopuszczać dzieci w pobliże akumulatora.


Przy manipulowaniu przewodami rozruchowymi

Należy uważać, aby przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów rozruchowych nie zaczepić nimi o wentylator chłodnicy lub pasek napędowy osprzętu silnika.

  Uruchamianie silnika

  Wersje z przekładnią bezstopniową: Sprawdzić czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P i mocno wcisnąć pe ...

  Gdy silnik ulegnie przegrzaniu

  Oprz egrzaniu silnika mogą źwiadczyć niżej opisane objawy. Wersje bez wyźwietlacza wielofunkcyjnego: Zaźwieca się lampka ostrzegawcza wysok ...

  Zobacz tez:

  Wymiana żarówek świateł oświetlenia tablicy rejestracyjnej
  1.Wyłącz silnik. 2.Wyjmij zespół żarówki naciskając występy. 3.Wyjmij oprawkę obracając ją w lewo. 4.Wyjmij żarówkę, wyciągając ją prosto do siebie. 5. Zainstaluj nową żarówk ...

  Zasady bezpieczeństwa przy przewożeniu dzieci
  Gdy w samochodzie znajdują się dzieci, należy przestrzegać podanych w tym miejscu zaleceń. Dopóki dziecko nie jest na tyle duże, aby prawidłowo zapięty samochodowy pas bezpieczeństwa stanowił dla niego właściwą ochronę ...

  Gdy osłona przeciwsłoneczna jest zamknięta
  Jeżeli dźwignia sterowania oknem dachowym zostanie przesunięta do tyłu, osłona przeciwsłoneczna przesunie się całkowicie, aż do pełnego odsłonięcia, a następnie okno dachowe przesunie się, aż do całkowitego otwa ...

  Categorie