Toyota Corolla: Należy natychmiast usunąć usterkę. (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Toyota Corolla –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy lub zaźwieci się lampka kontrolna –> Należy natychmiast usunąć usterkę. (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Po wykonaniu zalecanych działań sygnalizacja ostrzegawcza powinna zostać przerwana.
Sygnał dźwiękowy wewnątrz samochodu Sygnał dźwiękowy na zewnątrz samochodu Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie Sposób postępowania
Pojedynczy - Brak elektronicznego kluczyka przy próbie uruchomienia silnika. Uruchomić silnik z elektronicznym kluczykiem w kabinie samochodu.
Pojedynczy 3-krotny Elektroniczny kluczyk jest poza zasię- giem detekcyjnym po otwarciu i zamkni ęciu drzwi innych niż kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan inny niż wyłączony. Umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Elektroniczny kluczyk jest poza zasi ęgiem detekcyjnym po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło- żeniu P (wersje z przekładnią bezstopniową) i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony lub umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Pojedynczy Ciągły (5 sekund) Próba zablokowania drzwi po wyjźciu z samochodu i zabraniu ze sobą elektronicznego kluczyka, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło- żeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i ponownie zablokować drzwi.
9-krotny - Próba rozpoczęcia jazdy bez elektronicznego kluczyka w kabinie samochodu. Sprawdzić, gdzie jest elektroniczny kluczyk.
Ciągły - Otwarcie drzwi kierowcy, gdy dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w poło- żeniu P i przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan wyłączony. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P
Ciągły Ciągły Otwarcie i zamknię- cie drzwi kierowcy, gdy elektronicznego kluczyka nie ma w samochodzie, dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.
 • Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P
 • Umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
- Ciągły (5 sekund) Próba zablokowania drzwi za pomocą funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka, gdy elektroniczny kluczyk wciąż znajduje się wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z samochodu i ponowić próbę zablokowania drzwi.
Pojedynczy Ciągły (5 sekund) Próba zablokowania przednich drzwi przez przestawienie wewnętrznej dźwigni w położenie blokady i zatrzaźni ęcie drzwi z klamką zewnętrzną w pozycji odchylonej, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wciąż wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z samochodu i ponowić próbę zablokowania drzwi.
Pojedynczy -


(Wersje z przekładnią bezstopniową lub wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)

 • Przy naciskaniu przycisku rozruchu po odblokowaniu drzwi przy użyciu mechanicznego kluczyka, elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym.
 • Po dwukrotnym naciźnięciu przycisku rozruchu elektroniczny kluczyk pozostaje poza zasięgiem detekcyjnym.
Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
 • Przy naciskaniu przycisku rozruchu po odblokowaniu drzwi przy użyciu mechanicznego kluczyka, elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym.
 • Po dwukrotnym naciźnięciu przycisku rozruchu elektroniczny kluczyk pozostaje poza zasięgiem detekcyjnym.
Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, wcisnąć pedał sprzęgła.
Pojedynczy - Próba uruchomienia silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w niewłaźciwym położeniu. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P i ponowić próbę rozruchu silnika.
Próba uruchomienia silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w niewłaźciwym położeniu. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N i ponowić próbę rozruchu silnika.
- - Wyłączenie zasilania w wyniku zadziałania funkcji oszczędzania energii elektrycznej. Po następnym uruchomieniu silnika przez około 5 minut utrzymywać nieco podwy ższoną prędkoźć obrotową w celu pod- ładowania akumulatora.
Pojedynczy - Wyczerpana bateria w elektronicznym kluczyku. Wymienić baterię w elektronicznym kluczyku.

( S. 459)

Pojedynczy - Po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy przycisk rozruchu został dwukrotnie naciźni ęty i nastąpiło przełączenie ze stanu wyłączonego w stan ACCESSORY lub IGNITION ON bez uruchamiania silnika. Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Po dotknięciu przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem podczas próby uruchomienia silnika w sytuacji nieprawidłowego działania elektronicznego kluczyka ( S. 575). Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał hamulca zasadniczego w ciągu 10 sekund od wzbudzenia sygnalizacji dźwiękowej
Pojedynczy - Po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy przycisk rozruchu został dwukrotnie naciźni ęty i nastąpiło przełączenie ze stanu wyłączonego w stan ACCESSORY lub IGNITION ON bez uruchamiania silnika. Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał sprzęgła.
Po dotknięciu przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem podczas próby uruchomienia silnika w sytuacji nieprawidłowego działania elektronicznego kluczyka ( S. 575). Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał sprzęgła w ciągu 10 sekund od wzbudzenia sygnalizacji dźwiękowej.
Pojedynczy - Nie można zwolnić blokady kierownicy w ciągu 3 sekund od naciźnięcia przycisku rozruchu. Nacisnąć przycisk rozruchu przy wciźni ętym pedale hamulca zasadniczego, jednoczeźnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.
Nie można zwolnić blokady kierownicy w ciągu 3 sekund od naciźnięcia przycisku rozruchu. Nacisnąć przycisk rozruchu przy wciźni ętym pedale sprzęgła, jednoczeźnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.
Pojedynczy - Przyciskiem rozruchu został wybrany stan wyłączony, gdy dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w położeniu P ani neutralnym N. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P
Pojedynczy - Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, dźwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie P Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Sygnalizacja ostrzegawcza

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaźliwym miejscu lub przy głoźno nastawionym systemie audio, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.

Lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 15 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli komunikat przypominający o koniecznoźci wymiany oleju w silniku nie pojawi się.

Istnieje możliwoźć, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu komunikat przypominający o koniecznoźci wymiany oleju w silniku "OIL MAINTENANCE REQUIRED" pojawi się przed przejechaniem 15 000 km.

Podczas jazdy w celu wyczyszczenia konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe, warunki panujące na drodze, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu oraz jechać zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała


Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF bez wykonania czyszczenia, po przejechaniu kolejnych 100-300 km zaźwieci się lampka sygnalizacyjna usterki. W takiej sytuacji należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Należy przerwać jazdę. Kontynuowanie jazdy bez usunięcia wody z filtra paliwa doprowadzi do uszkodzenia wysokociźnieniowej pompy zasilającej.

  Postępować zgodnie z zaleceniami.

  Po wykonaniu zalecanych działań odpowiednich do problemu należy sprawdzić, czy komunikat ostrzegawczy zniknął. Komunikat ostrzegawczy/ ...

  Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)

  Samochód ten wyposażony jest w koło zapasowe. Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym ...

  Zobacz tez:

  Usterka układu
  Jeżeli pojawi jakiś problem w układzie, zostanie on wyłączony i pojawi się pokazany powyżej komunikat. Nie będzie się również świecić wskaźnik na przycisku i rozlegnie się trzy razy sygnał ostrzegawczy ...

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnikowej (dla silników benzynowych MPI, GDI)
  UWAGA Naklejka na pokrywie bezpieczników może różnić się od tej która jest pokazana w instrukcji. ...

  Mocowanie fotelika tylem do kierunku jazdy przy pomocy pasa biodrowego (Niektóre modele)
  Aby prawidłowo zamocować fotelik na środkowym siedzeniu przy pomocy pasa biodrowego należy prowadzić pas mocujący zgodnie z instrukcją producenta fotelika i zapiąć klamrę pasa. Następnie należy mocno pociągnąć za lu ...

  Categorie