Toyota Corolla: Należy natychmiast usunąć usterkę. (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Toyota Corolla –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy lub zaźwieci się lampka kontrolna –> Należy natychmiast usunąć usterkę. (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Po wykonaniu zalecanych działań sygnalizacja ostrzegawcza powinna zostać przerwana.
Sygnał dźwiękowy wewnątrz samochodu Sygnał dźwiękowy na zewnątrz samochodu Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie Sposób postępowania
Pojedynczy - Brak elektronicznego kluczyka przy próbie uruchomienia silnika. Uruchomić silnik z elektronicznym kluczykiem w kabinie samochodu.
Pojedynczy 3-krotny Elektroniczny kluczyk jest poza zasię- giem detekcyjnym po otwarciu i zamkni ęciu drzwi innych niż kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan inny niż wyłączony. Umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Elektroniczny kluczyk jest poza zasi ęgiem detekcyjnym po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło- żeniu P (wersje z przekładnią bezstopniową) i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony lub umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Pojedynczy Ciągły (5 sekund) Próba zablokowania drzwi po wyjźciu z samochodu i zabraniu ze sobą elektronicznego kluczyka, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło- żeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i ponownie zablokować drzwi.
9-krotny - Próba rozpoczęcia jazdy bez elektronicznego kluczyka w kabinie samochodu. Sprawdzić, gdzie jest elektroniczny kluczyk.
Ciągły - Otwarcie drzwi kierowcy, gdy dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w poło- żeniu P i przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan wyłączony. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P
Ciągły Ciągły Otwarcie i zamknię- cie drzwi kierowcy, gdy elektronicznego kluczyka nie ma w samochodzie, dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.
 • Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P
 • Umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
- Ciągły (5 sekund) Próba zablokowania drzwi za pomocą funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka, gdy elektroniczny kluczyk wciąż znajduje się wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z samochodu i ponowić próbę zablokowania drzwi.
Pojedynczy Ciągły (5 sekund) Próba zablokowania przednich drzwi przez przestawienie wewnętrznej dźwigni w położenie blokady i zatrzaźni ęcie drzwi z klamką zewnętrzną w pozycji odchylonej, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wciąż wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z samochodu i ponowić próbę zablokowania drzwi.
Pojedynczy -


(Wersje z przekładnią bezstopniową lub wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)

 • Przy naciskaniu przycisku rozruchu po odblokowaniu drzwi przy użyciu mechanicznego kluczyka, elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym.
 • Po dwukrotnym naciźnięciu przycisku rozruchu elektroniczny kluczyk pozostaje poza zasięgiem detekcyjnym.
Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
 • Przy naciskaniu przycisku rozruchu po odblokowaniu drzwi przy użyciu mechanicznego kluczyka, elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym.
 • Po dwukrotnym naciźnięciu przycisku rozruchu elektroniczny kluczyk pozostaje poza zasięgiem detekcyjnym.
Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, wcisnąć pedał sprzęgła.
Pojedynczy - Próba uruchomienia silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w niewłaźciwym położeniu. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P i ponowić próbę rozruchu silnika.
Próba uruchomienia silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w niewłaźciwym położeniu. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N i ponowić próbę rozruchu silnika.
- - Wyłączenie zasilania w wyniku zadziałania funkcji oszczędzania energii elektrycznej. Po następnym uruchomieniu silnika przez około 5 minut utrzymywać nieco podwy ższoną prędkoźć obrotową w celu pod- ładowania akumulatora.
Pojedynczy - Wyczerpana bateria w elektronicznym kluczyku. Wymienić baterię w elektronicznym kluczyku.

( S. 459)

Pojedynczy - Po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy przycisk rozruchu został dwukrotnie naciźni ęty i nastąpiło przełączenie ze stanu wyłączonego w stan ACCESSORY lub IGNITION ON bez uruchamiania silnika. Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Po dotknięciu przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem podczas próby uruchomienia silnika w sytuacji nieprawidłowego działania elektronicznego kluczyka ( S. 575). Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał hamulca zasadniczego w ciągu 10 sekund od wzbudzenia sygnalizacji dźwiękowej
Pojedynczy - Po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy przycisk rozruchu został dwukrotnie naciźni ęty i nastąpiło przełączenie ze stanu wyłączonego w stan ACCESSORY lub IGNITION ON bez uruchamiania silnika. Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał sprzęgła.
Po dotknięciu przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem podczas próby uruchomienia silnika w sytuacji nieprawidłowego działania elektronicznego kluczyka ( S. 575). Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał sprzęgła w ciągu 10 sekund od wzbudzenia sygnalizacji dźwiękowej.
Pojedynczy - Nie można zwolnić blokady kierownicy w ciągu 3 sekund od naciźnięcia przycisku rozruchu. Nacisnąć przycisk rozruchu przy wciźni ętym pedale hamulca zasadniczego, jednoczeźnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.
Nie można zwolnić blokady kierownicy w ciągu 3 sekund od naciźnięcia przycisku rozruchu. Nacisnąć przycisk rozruchu przy wciźni ętym pedale sprzęgła, jednoczeźnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.
Pojedynczy - Przyciskiem rozruchu został wybrany stan wyłączony, gdy dźwignia skrzyni biegów nie znajduje się w położeniu P ani neutralnym N. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P
Pojedynczy - Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, dźwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie P Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Sygnalizacja ostrzegawcza

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaźliwym miejscu lub przy głoźno nastawionym systemie audio, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.

Lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 15 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli komunikat przypominający o koniecznoźci wymiany oleju w silniku nie pojawi się.

Istnieje możliwoźć, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu komunikat przypominający o koniecznoźci wymiany oleju w silniku "OIL MAINTENANCE REQUIRED" pojawi się przed przejechaniem 15 000 km.

Podczas jazdy w celu wyczyszczenia konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe, warunki panujące na drodze, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu oraz jechać zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała


Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF bez wykonania czyszczenia, po przejechaniu kolejnych 100-300 km zaźwieci się lampka sygnalizacyjna usterki. W takiej sytuacji należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Należy przerwać jazdę. Kontynuowanie jazdy bez usunięcia wody z filtra paliwa doprowadzi do uszkodzenia wysokociźnieniowej pompy zasilającej.

  Postępować zgodnie z zaleceniami.

  Po wykonaniu zalecanych działań odpowiednich do problemu należy sprawdzić, czy komunikat ostrzegawczy zniknął. Komunikat ostrzegawczy/ ...

  Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)

  Samochód ten wyposażony jest w koło zapasowe. Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym ...

  Zobacz tez:

  Przekładanie kół samochodu
  Aby wyrównać zużycie bieżnika zaleca się przekładanie kół samochodu co 12 000 km (7 500 mil) lub wcześniej, jeśli stwierdzi się nieregularne zużycie bieżnika. Podczas tego przekładania kół należy spraw ...

  System z pamięcią pozycji fotela kierowcy
  System pamięci pozycji kierowcy ma za zadanie zachowywać w pamięci i przywoływać z pamięci pozycję fotela kierowcy za pomocą prostego wciśnięcia przycisku. fzięki zapisaniu żądanej pozycji w pamięci systemu, ró& ...

  Wymiana opon i kół
  Opony, w które wyposażono nowy samochód Honda, zostały dobrane stosownie do osiągów samochodu i zapewniają najlepsze prowadzenie samochodu, komfort jazdy i trwałość. Opony te winny być zastąpione oponami radialnymi o tym samym r ...

  Categorie