Toyota Corolla: Wskaśnik zmiany biegu

Wskaśnik zmiany biegu został wprowadzony w celu pomocy kierowcy w uzyskaniu jak najmniejszego zużycia paliwa oraz ograniczenia ilości emitowanych spalin przy niższym priorytecie w zakresie osiągów silnika.

Wskaśnik zmiany biegu


 1. Zmiana biegu na wyższy
 2. Zmiana biegu na niższy

Wskaśnik zmiany biegu działa tylko wtedy, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu M.

*1: Wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym

*2: Wersje bez wyświetlacza wielofunkcyjnego

Maksymalne dopuszczalne prędkości

Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania maksymalnego przyspieszenia, w poni ższej tabeli podane są maksymalne osiągane prędkości jazdy na poszczególnych biegach.

Maksymalne dopuszczalne prędkości


Blokada redukcji biegu z sygnalizacją ostrzegawczą (w trybie E [podczas przełączania przełącznikami dświgniowymi] lub w trybie M)

Ze względów bezpieczeństwa w niektórych sytuacjach redukcja biegu może nie być możliwa mimo użycia dświgni skrzyni biegów lub przełączników dświgniowych.

(Rozlegnie się dwukrotny sygnał ostrzegawczy.)

Sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego

Po wybraniu położenia biegu wstecznego R rozlegnie się sygnał ostrzegawczy informujący kierowcę o włączeniu biegu wstecznego.

Automatyczne wyłączenie trybu jazdy dynamicznej "Es"

Tryb jazdy dynamicznej "Es" zostaje automatycznie wyłączony, gdy po zakończonej jeśdzie w trybie jazdy dynamicznej "Es" wyłącznik zapłonu został prze- łączony w pozycję wyłączoną (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrany został stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).

Gdy nie można przestawić dświgni skrzyni biegów

 • Gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym N.

  W celu odblokowania dświgni skrzyni biegów należy wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Jeżeli w dalszym ciągu brak jest możliwości przestawienia dświgni skrzyni biegów, może to oznaczać nieprawidłowe działanie jej blokady.

 • Gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż neutralne N.

  S. 573

Otwarcie drzwi kierowcy przy uruchomionym silniku, jeżeli dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż neutralne N

Rozlegnie się sygnał akustyczny. Należy zamknąć drzwi kierowcy.

Uruchomienie hamulca postojowego przy uruchomionym silniku, jeżeli dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż neutralne N

 • Gdy drzwi kierowcy są otwarte.

  Rozlegnie się sygnał akustyczny i w ciągu 10 sekund dśwignia skrzyni biegów automatycznie zostanie przestawiona w położenie neutralne N.

 • Gdy drzwi kierowcy są zamknięte.

  Rozlegnie się sygnał akustyczny i w ciągu 90 sekund dśwignia skrzyni biegów automatycznie zostanie przestawiona w położenie neutralne N.

Nie świeci się wskaśnik "M", mimo że dśwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie M

Może to wskazywać na nieprawidłowe działanie mechanicznej skrzyni biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń. Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie pojazdu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

(W takiej sytuacji zmiana biegów będzie następowała jak dla położenia E dświgni skrzyni biegów.)

Wskaśnik "N" miga

 • Podczas przestawiania dświgni skrzyni biegów: Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N. Poczekać kilka sekund i ponownie przestawić dśwignię skrzyni biegów w wybrane położenie.
 • Po wyłączeniu silnika: Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (włączyć zapłon). Wcisnąć pedał hamulca zasadniczego i przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N, a następnie ponownie przestawić w wybrane położenie.

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON. Wcisnąć pedał hamulca zasadniczego i przestawić dświgni ę skrzyni biegów w położenie neutralne N, a następnie ponownie przestawić w wybrane położenie.

Jeżeli po tej operacji wskaśnik nadal miga, należy przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N i uruchomić silnik. Następnie ponownie przestawić w wybrane położenie.

Wskaśnik "N" miga i jednocześnie włączony jest sygnał ostrzegawczy

Należy przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N, a nast ępnie w położenie E, M lub R.


Wyświetlacz wskaśnika zmiany biegu

Ze względów bezpieczeństwa kierowca nie powinien patrzeć wyłącznie na wyświetlacz. Wskazania wyświetlacza wskaśnika zmiany biegu należy obserwować, jeżeli nie stwarza to zagrożenia, zwracając uwagę na sytuację na drodze. Zaniechanie tych środków ostrożności może doprowadzić do wypadku.

  Zmiana biegów, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu E lub w trybie jazdy dynamicznej "Es"

  Gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu E lub w trybie jazdy dynamicznej "Es", zmiana biegów zostanie dokonana po każdym u& ...

  Mechaniczna skrzynia biegów

  ...

  Zobacz tez:

  Osłona przeciwsłoneczna
  Aby otworzyć osłonę przeciwsłoneczną, należy nacisnąć przycisk sterowania osłoną przeciwsłoneczną (1). Zamknięcie osłony przeciwsłonecznej przy zamkniętym oknie dachowym. Naciśnij przycisk sterowania os ...

  Regulacja czułości czujnika deszczu
  Dźwignia wycieraczek w położeniu AUTO. Aby dostosować czułość układu, obrócić pokrętło regulacyjne: niższa czułość : obrócić pokrętło regulacyjne w dół wyższa czuło ...

  Wentylacja fotela
  Wybrać żądaną moc wentylacji, naciskając raz lub kilka razy przycisk odpowiadający danemu fotelowi. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje lampka kontrolna w przycisku. Wentylacja foteli działa, gdy pracuje silnik lub gdy włączona jest fu ...

  Categorie