Toyota Corolla: Zakładanie koła zapasowego

 1. Usunąć zanieczyszczenia i wszelkie obce materiały z przylegających do siebie powierzchni koła i piasty.

  Pozostawienie nieoczyszczonych powierzchni przylegania koła i piasty może spowodować poluzowanie się nakrętek mocujących podczas jazdy i w konsekwencji doprowadzić do odpadnięcia koła.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Założyć koło zapasowe i w mniej więcej jednakowym stopniu dokr ęcić dłonią wszystkie nakrętki mocujące.

Zakładanie koła zapasowego


W przypadku gdy w miejsce koła ze stalową obręczą zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokr ęcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stożkowa luźno zetknie się z obrzeżem otworu w obręczy koła.

Zakładanie koła zapasowego


W przypadku gdy w miejsce koła z obręczą ze stopów lekkich zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokręcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stoż- kowa luźno zetknie się z obrze- żem otworu w obręczy koła.

Zakładanie koła zapasowego


W przypadku gdy w miejsce koła z obręczą ze stopów lekkich zostanie założone koło z obręczą ze stopów lekkich, dokręcić nakrętki mocujące, aż ich podkładki luźno zetkną się z obręczą koła.

 1. Opuźcić samochód.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Dwu- lub trzykrotnie dociągnąć z odpowiednią siłą każdą z nakr ętek w kolejnoźci pokazanej na ilustracji.

  Moment dokręcenia: 103 Nm (10,5 kGm)

Zakładanie koła zapasowego


 1. Wersje z pełnowymiarowym kołem zapasowym ze stalową obręczą: Założyć osłonę obrę- czy koła.

  Dopasować wycięcie w osłonie obręczy koła do zaworu powietrza, tak jak pokazano na ilustracji.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Schować zdjęte koło, podnoźnik i wszystkie narzędzia.

Pełnowymiarowe koło zapasowe

 • Wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu: Pełnowymiarowe koło zapasowe oznakowane jest na bocznej źcianie opony napisem "Temporary use only".

  Pełnowymiarowe koło zapasowe przeznaczone jest wyłącznie do jazdy na krótkim odcinku w sytuacji awaryjnej.

 • Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w pełnowymiarowym kole zapasowym.

Dojazdowe koło zapasowe

 • Dojazdowe koło zapasowe oznakowane jest na bocznej źcianie opony napisem "TEMPORARY USE ONLY".

  Dojazdowe koło zapasowe przeznaczone jest wyłącznie do jazdy na krótkim odcinku w sytuacji awaryjnej.

 • Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w dojazdowym kole zapasowym.

Po założeniu dojazdowego koła zapasowego

Dojazdowe koło zapasowe powoduje obniżenie podwozia samochodu.

W przypadku założenia koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału, zbyt niskie ciźnienie w tym kole nie będzie sygnalizowane przez układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu. Założenie tego koła nie powoduje również zgaszenia lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.

Przebicie opony przedniego koła na drodze o nawierzchni pokrytej lodem lub źniegiem

Dojazdowe koło zapasowe powinno być założone na tylnej osi samochodu.

Należy wykonać poniższe czynnoźci, aby na przednie koła założyć łańcuchy.

 1. Zdjąć tylne koło i na jego miejsce założyć dojazdowe koło zapasowe.
 2. Zdjąć przednie koło z przebitą oponą i na jego miejsce założyć zdjęte tylne koło.
 3. Założyć łańcuchy na przednie koła.

Certyfikat dotyczący podnoźnika

Certyfikat dotyczący podnoźnikaW przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego

 • Należy pamiętać, że dojazdowe koło zapasowe, będące wyposażeniem fabrycznym tego samochodu, przeznaczone jest wyłącznie do tego samochodu.

  Nie wolno używać go do żadnego innego samochodu.

 • Nie wolno używać jednoczeźnie więcej niż jednego dojazdowego koła zapasowego.
 • Dojazdowe koło zapasowe należy jak najszybciej zastąpić normalnym kołem.
 • Jadąc z założonym dojazdowym kołem zapasowym, należy unikać gwał- townego przyspieszania, nagłych skrętów, gwałtownego hamowania, jak również zmian przełożeń powodujących silne hamowanie silnikiem.

Po założeniu dojazdowego koła zapasowego

Prędkoźć jazdy może być błędnie rozpoznawana, co może powodować nieprawidłowe działanie następujących układów:

 • Zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) i wspomagania hamowania awaryjnego (BA)
 • Stabilizacji toru jazdy (VSC) (w niektórych wersjach)
 • Kontroli napędu (TRC) (w niektórych wersjach)
 • Automatycznej kontroli prędkoźci jazdy (w niektórych wersjach)
 • Elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (EPS)

Dopuszczalna prędkoźć jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym

Z założonym dojazdowym kołem zapasowym nie wolno przekraczać prędkoźci 80 km/h.

Dojazdowe koło zapasowe nie jest przeznaczone do szybkiej jazdy. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do wypadku i w rezultacie do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Po użyciu narzędzi i podnoźnika

Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy wszystkie narzędzia i podnoźnik są bezpiecznie schowane na swoich miejscach, co ograniczy ryzyko odniesienia dodatkowych obrażeń w razie zderzenia lub gwałtownego hamowania.


Jadąc z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy ostrożnie pokonywać nierównoźci nawierzchni

Dojazdowe koło zapasowe w porównaniu do standardowej opony powoduje obniżenie podwozia samochodu. Przy pokonywaniu nierównoźci nawierzchni należy zachować ostrożnoźć.

Łańcuchy przeciwpoźlizgowe i dojazdowe koło zapasowe

Nie zakładać łańcuchów przeciwpoźlizgowych na dojazdowe koło zapasowe.

Grozi to uszkodzeniem nadwozia samochodu i niekorzystną zmianą własnoźci jezdnych samochodu.

Wymiana opon (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Wymianę obręczy kół, opon lub zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału należy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi, ponieważ przy tej czynnoźci istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów z czujnikami i przekaźników sygnału.

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego, należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

  Wymiana koła z przebitą oponą

  Wymiana koła z przebitą oponą Wersje ze stalowymi obręczami kół: Przy użyciu klucza do kół należy zdemont ...

  Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia)

  Samochód ten zamiast koła zapasowego posiada awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia. Punktowe przebicie bieżnika opony gwoździem lub źrubą mo ...

  Zobacz tez:

  Poduszki powietrzne
  Układ poduszek powietrznych składa się z kilku odrębnych układów, w zależności od wyposażenia. Poduszki wypełniają się gazem w ciągu kilku milisekund. Bardzo szybko następuje też ich opróżnienie, wskutek ...

  Pozycja włączenia reflektorów
  Pozycja włączenia reflektorów ( ) Jeżeli wyłącznik świateł znajduje się w położeniu świateł reflektorów głównych, włączone zostaną reflektory główne, światła tylne, po ...

  Pasek rozrządu
  Pasek rozrządu powinien być wymieniany w odpowiednim czasie i po odpowiednim przebiegu samochodu zgodnie z tabelą przeglądów okresowych. (Wersje europejskie) W krajach europejskich tabela przeglądów okresowych znajduje się w Książce Gwaran ...

  Categorie