Toyota Corolla: Wymiana żarówek

Światła mijania

Światła mijania


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Światła mijania


 1. Wyjąć żarówkę, naciskając blokadę złącza elektrycznego.

Światła mijania


 1. Wymienić żarówkę i zamontować oprawę żarówki.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

Światła mijania


 1. Obrócić i zabezpieczyć opraw ę żarówki.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć źwiatła główne i upewnić się, że źwiatło nie przenika przez oprawę.

Światła drogowe

 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Światła drogowe


 1. Wyjąć żarówkę, naciskając blokadę złącza elektrycznego.

Światła drogowe


 1. Wymienić żarówkę i zamontować oprawę żarówki.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

Światła drogowe


 1. Obrócić i zabezpieczyć opraw ę żarówki.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć źwiatła główne i upewnić się, że źwiatło nie przenika przez oprawę.

Światła drogowe


Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)

 1. Zdemontować wkręty i spinki mocujące dolną osłonę błotnika.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Zdemontować dolną osłonę błotnika.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Obrócić podstawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Wymienić żarówkę.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

  Obrócić i zabezpieczyć opraw ę żarówki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Zamocować złącze elektryczne.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić czy jest mocno osadzona, włączyć źwiatła główne i upewnić się, że źwiatło nie przenika przez oprawę.

Przednie źwiatła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Podczas montażu nadkola wymienione w kroku 2  i 1 czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

  Upewnić się, że nadkole jest przymocowane do wewnętrznej strony zderzaka.

Przednie źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) (w niektórych wersjach)

 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przednie źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) (w niektórych wersjach)


 1. Wyjąć żarówkę.

Przednie źwiatła pozycyjne (wersje z żarówką) (w niektórych wersjach)


 1. Podczas montażu żarówki wymienione czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

Przednie kierunkowskazy

Przednie kierunkowskazy


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przednie kierunkowskazy


 1. Wyjąć żarówkę.
 1. Podczas montażu żarówki wymienione czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne i tylne kierunkowskazy

 1. Otworzyć pokrywę bagażnika i zdemontować spinki.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu owinąć końcówkę źrubokręta szmatką.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne i tylne kierunkowskazy


 1. Częźciowo zdemontować zasłonę pokrywy bagażnika.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne i tylne kierunkowskazy


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne i tylne kierunkowskazy


 1. Tylny kierunkowskaz
 2. Światło hamowania, tylne źwiatło pozycyjne

4. Wyjąć żarówkę.

Światła hamowania/tylne źwiatła pozycyjne i tylne kierunkowskazy


 1. Tylny kierunkowskaz
 2. Światło hamowania, tylne źwiatło pozycyjne

5. Podczas montażu żarówki wymienione czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

Tylne źwiatło przeciwmgielne (w niektórych wersjach), tylne źwiatła pozycyjne i źwiatło cofania

 1. Otworzyć pokrywę bagażnika i zdemontować spinkę. Nast ępnie częźciowo zdemontować zasłonę bagażnika.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu owinąć końcówkę źrubokręta szmatką.

Tylne źwiatło przeciwmgielne (w niektórych wersjach), tylne źwiatła pozycyjne i źwiatło cofania


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Tylne źwiatło przeciwmgielne (w niektórych wersjach), tylne źwiatła pozycyjne i źwiatło cofania


 1. Tylne źwiatło pozycyjne
 2. Tylne źwiatło przeciwmgielne
 3. Światło cofania

3. Wyjąć żarówkę.

Tylne źwiatło przeciwmgielne (w niektórych wersjach), tylne źwiatła pozycyjne i źwiatło cofania


 1. Tylne źwiatło pozycyjne
 2. Tylne źwiatło przeciwmgielne
 3. Światło cofania

4. Podczas montażu żarówki wymienione czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej

 1. Zdjąć klosz lampy

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej


Włożyć prawidłowo dobrany źrubokręt w otwór klosza lampy i podważyć go, tak jak pokazano na ilustracji.

W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę źrubokr ęta należy owinąć taźmą.

 1. Wyjąć żarówkę.

Oźwietlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Podczas montażu żarówki wymienione czynnoźci należy wykonać w odwrotnej kolejnoźci.

Boczne kierunkowskazy

 1. Zdjąć osłonę.

  Włożyć płaski źrubokręt i przesunąć wzdłuż boku bocznego kierunkowskazu, tak jak pokazano na ilustracji.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę źrubokr ęta należy owinąć taźmą.

Boczne kierunkowskazy


 1. Nacisnąć na 2 klipsy i wyjąć boczny kierunkowskaz z obudowy.

Boczne kierunkowskazy


 1. Usunąć gniazdo z obudowy źwiatła bocznego kierunkowskazu.

Boczne kierunkowskazy


 1. Wyjąć żarówkę.

Boczne kierunkowskazy


 1. Wymienić żarówkę i zamocować gniazdo w obudowie źwiatła bocznego kierunkowskazu.

  Wyrównać rowki gniazda z obudową źwiatła bocznego kierunkowskazu.

Boczne kierunkowskazy


 1. Zamocować w obudowie z wiązką przewodów przechodzących przez dolną częźć bocznego kierunkowskazu.

Boczne kierunkowskazy


 1. Dopasować 6 występów i zamocować osłonę.

  Odgłos kliknięcia potwierdzi, że osłona jest prawidłowo zamontowana.

Boczne kierunkowskazy


Wymiana pozostałych żarówek

W razie przepalenia jednej z niżej wymienionych żarówek należy zlecić jej wymianę autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

 • Przednie źwiatła pozycyjne (wersje z ledowymi źwiatłami głównymi), źwiatła do jazdy dziennej (w niektórych wersjach)
 • Górne źwiatło hamowania

Światła LED

Górne źwiatło hamowania i przednie źwiatła pozycyjne (wersje z ledowymi źwiatłami głównymi), źwiatła do jazdy dziennej (w niektórych wersjach) składają się z zespołu półprzewodnikowych diod źwiecących (LED). W razie przepalenia którejkolwiek diody należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu w celu wymiany źwiatła.

Skropliny na wewnętrznej powierzchni kloszy lamp

Chwilowe pokrycie się wilgocią wewnętrznych powierzchni kloszy źwiateł zewn ętrznych nie jest oznaką usterki.

W wymienionych poniżej sytuacjach należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem:

 • Duże krople wody na wewnętrznej powierzchni kloszy lamp.
 • Woda wewnątrz lampy.


Wymiana żarówek

 • Wyłączyć źwiatła. Nie należy przystępować do wymiany żarówki bezpoźrednio po wyłączeniu źwiateł.

  Żarówki silnie rozgrzewają się i mogą spowodować oparzenia.

 • Nie chwytać szklanej częźci żarówki nieosłoniętą dłonią. Gdy konieczne jest chwycenie za szklaną częźć żarówki, należy użyć czystej szmatki, aby uniknąć zawilgocenia lub zatłuszczenia żarówki.

  Zarysowanie lub upuszczenie żarówki grozi jej przepaleniem bądź pękni ęciem.

 • Żarówki wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi należy prawidłowo zamocować. W przeciwnym wypadku może dojźć do uszkodzeń na skutek przegrzania, pożaru bądź wniknięcia wilgoci do wnętrza lampy.

  Może to doprowadzić do jej uszkodzenia lub skraplania się wody na wewn ętrznej powierzchni klosza.

W celu ograniczenia ryzyka awarii lub pożaru

 • Dokładnie obsadzić żarówkę w oprawie i zablokować.

  Rozmieszczenie żarówek

  Z przodu Przednie źwiatło pozycyjne (wersje z żarówką) (w niektórych wersjach) Światło drogowe Światło mijania B ...

  Zawieszenie i podwozie

  Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe p ...

  Zobacz tez:

  Zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem
  Funkcja kontroli naładowania akumulatora pojazdu Funkcja ta gwarantuje najdłuższą żywotność akumulatora pojazdu dzięki układowi ładowania z kontrolowanym wydatkiem mocy, a także optymalnej dystrybucji mocy na urządzenia. Aby zapob ...

  Kołysanie pojazdu
  Jeśli zachodzi potrzeba rozkołysania pojazdu by wydostać go ze śniegu, piasku lub błota, najpierw należy obrócić kierownicę na boki, by oczyścić obszar wokół przednich kół. Następnie należy przestawić ...

  Wymiana bezpieczników skrzynki komory silnikowej
  1. Obrócić do położenia wyłączenia wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki. 2. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników, naciskając i pociągając zaczep do góry. Po odłączeniu ...

  Categorie